British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Awst 2011, 16:16 GMT 17:16 UK
Teledu lleol: Chwe lleoliad yng Nghymru

Chwe ardal yng Nghymru i ddarparu teledu lleol

Bydd chwech o leoliadau ar draws Cymru yn cael cynnig gwneud cais i gynnal gorsafoedd teledu lleol, fel rhan o gynllun Llywodraeth y DU.

Mae'r Ysgrifennydd Diwylliant, Jeremy Hunt, yn awyddus i ddilyn trefn Americanaidd o gael teledu lleol.

Jeremy Hunt
Mae Jeremy Hunt yn credu y gallai teledu lleol helpu i "gryfhau democratiaeth leol"

Mae tua £40 miliwn o arian y drwydded deledu wedi cael ei neilltuo i ddechrau'r cynllun ond bydd angen i brosiectau fod yn hunangynhaliol.

Yn ôl David Jones, Gweinidog yn Swyddfa Cymru, mae'n annog cymunedau "ym Mangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Hwlffordd, Yr Wyddgrug ac Abertawe" i wneud achos am deledu lleol yn eu hardal.

Wrth groesawu'r cyhoeddiad mae Mr Jones yn falch y gallai chwe thref yng Nghymru fod yn arloesi mewn gwasanaethau teledu lleol.

"Mae'n gyfnod cyffrous iawn i ddarlledu yng Nghymru.

LLEOLIADAU YNG NGHYMRU

Bangor (disgwyl cyrraedd 22,000 o gartrefi'r ardal)

Yr Wyddgrug - sy'n cynnwys Rhuthun a Dinbych (disgwyl cyrraedd 89,000 o gartrefi'r ardal)

Hwlffordd (disgwyl cyrraedd 25,000 o gartrefi'r ardal)

Caerfyrddin (disgwyl cyrraedd 51,000 o gartrefi'r ardal)

Abertawe - sy'n cynnwys Llanelli (disgwyl cyrraedd 116,000 o gartrefi'r ardal)

Caerdydd - sy'n cynnwys Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr (disgwyl cyrraedd 500,000 o gartrefi'r ardal)

"Mae 'na botensial enfawr i newid y modd y gall trefi Cymru gael mynediad i newyddion a gwybodaeth.

"Bydd hefyd yn cryfhau eu gallu i ddwyn eu cynrychiolwyr i gyfri."

Wrth wneud y cyhoeddiad dywedodd Mr Hunt bod y lleoliadau wedi eu dewis oherwydd lleoliadau'r trosglwyddyddion presennol.

Dyma fydd y newid mwya o fewn darlledu gan bwysleisio nad oes 'na gynrychiolaeth ddigonol o newyddion lleol ar hyn bryd ac y bydd hyn yn un ffordd o ateb y galw.

Gallai gwasanaeth lleol gael ei gynnal ar gynllied â £500,000 y flwyddyn, digon i gyflogi chwech o bobl swyddfa a chostau cynhyrchu fel newyddiadurwyr, golygyddion a phobl camera.

Mae'r llywodraeth yn dweud bod rhaid i deledu lleol ddarparu awr o newyddion gwreiddiol y dydd ond mai mater iddyn nhw be fydd yn y 23 awr arall er y bydd rheolau Ofcom yn berthnasol.

Fe fydd gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn darlledu lleol gyfle i wneud cais ond pwysleisodd bod rhaid cael cynllun busnes credadwy.

Ychwanegodd Mr Hunt y gallai'r gwasanaeth fod yn Gymraeg ac na fydd 'na gyfyngiadau ieithyddol, ond Ofcom fydd yn penderfynu ar y gwasanaeth gorau i'r ardal.

Bydd ar gael ar Sianel 8 a deledu Freeview ac ar Sky a Virgin.

Busnes drud

Dywedodd un ymgynghorydd o fewn y diwydiant cyfryngau y byddai'n her sicrhau hysbysebion mewn cyfnod economaidd anodd.

Yn ôl Mark Weber, cyn-bennaeth cynnwys gydag ITV.com a The Sun Online: "Beth sy'n glir yw bod cynllun mawr Jeremy Hunt, o gael rhwydwaith genedlaethol, sianel o'r gorsafoedd lleol, bychain yn cydweithio, wedi'i wfftio - does dim awydd ar ei gyfer o gwbl.

Dim ond ardal Caerdydd fyddai'n addas trwy Gymru gyfan
Alun Ffred Jones, AC a chyn-weinidog diwylliant Cymru

"Rwy'n amau a fydd hyn yn gweithio.

"Mae teledu yn fusnes drud ac mae 'na ffyrdd rhatach o ddarparu gwybodaeth ac adloniant lleol.

"Mae'n her fawr ceisio cael arian o hysbysebion ar hyn o bryd am nifer o resymau, ond does dim digon o arian i'w gwneud hi'r ffordd y mae Jeremy Hunt yn ei ddymuno ond mae 'na yn sicr ddigon o arian os ydy pobl yn fodlon gydag elw bychan, neu hyd yn oed ei gynnal fel gweithgaredd cymdeithasol heb elw, yn gwerthu hysbysebion."

Yn America mae nifer o ddinasoedd, yn hytrach na rhanbarthau ehangach, yn darparu eu newyddion a'u hadloniant eu hunain.

Mae Mr Hunt yn awyddus i ddilyn y drefn honno yn y DU.

Ymarferol?

Ond mae Alun Ffred Jones, Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Arfon a chyn-weinidog diwylliant Cymru, yn cwestiynu pam bod angen "cynllun mawreddog" ar gyfer teledu lleol.

"Dim ond ardal Caerdydd fyddai'n addas trwy Gymru gyfan," meddai.

"Mae'r syniad yn iawn ond a ydy o'n ymarferol?

"Y cwestiwn yw, hyd yn oed petai rhywun yn cyflwyno cynllun ar gyfer gorsaf o'r fath yng Nghymru, ydy hynny'n codi amheuon pellach ynglŷn ITV Wales, ac a allwn ni golli gorsaf genedlaethol a chael rhyw ffurf ar deledu lleol, beth bynnag ydy hynny, yn ei le?

"Petai hynny'n digwydd, byddai'n rhaid iddo ddigwydd mewn ffordd wahanol ac ar adeg economaidd wahanol."

Dros yr wythnosau nesa' bydd cyfres o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau i annog cymunedau lleol i wneud cais am drwyddedau, fydd yn cael eu rhoi'r flwyddyn nesa'.

Yn y gorffennol mae Mr Hunt wedi honni y byddai "tirwedd o wasanaethau teledu lleol" yn y DU yn helpu i "gryfhau democratiaeth leol".

Amheuon

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynnu bod rhaid bod cymal i sicrhau darpariaeth deilwng i'r Gymraeg yn cael ei gynnwys yn y trwyddedi o'r cychwyn cyntaf.

Dywedodd Cadeirydd Sir Gaerfyrddin o'r Gymdeithas, Sioned Elin: "Mae angen osgoi'r problemau a achoswyd mewn radio lleol megis Radio Carmarthenshire pryd roedd yr awdurdodau'n methu mynnu bod darpariaeth ddigonol o ddarlledu Cymraeg.

"Mae'n rhaid iddo fod yn ddealledig o'r cychwyn cyntaf mewn llefydd fel Caerfyrddin a Bangor fod o leiaf hanner y rhaglenni yn Gymraeg."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwarchod gwasanaethau teledu ar lefel genedlaethol ac yn credu mai hynny ydi'r flaenoriaeth.

"Mae diwydiant darlledu Cymru yn wynebu dyfodol ansicr iawn yn dilyn gostyngiad cyllideb S4C, oblygiadau'r toriadau posib o 20% i gyllideb y BBC, a'r ansicrwydd ynglŷn â dyfodol ITV Cymru.

"Mae tirlun darlledu yng Nghymru yn wahanol iawn i'r hyn sy'n bodoli yn Lloegr a does dim traddodiad o deledu lleol.

"Ond, fe fyddai'n ddiddorol gweld nifer y ceisiadau am y fenter hon yng Nghymru a sut y gallai gynnal ein diwydiannau creadigol."HEFYD
Cynllun darlledu 'yn anaddas'
28 Medi 10 |  Newyddion
Dewis UTV i ddarparu newyddion
25 Maw 10 |  Newyddion
Newyddion rhanbarthol ar agenda
03 Chwef 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific