British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Awst 2011, 06:31 GMT 07:31 UK
Yr heddlu'n dweud bod 'modd dal' llofrudd Kirsty Jones

Cofio 11 mlynedd ers marwolaeth Kirsty Jones

Un ar ddeg mlynedd yn ôl cafwyd hyd i gorff y fyfyrwraig 23 oed o Bowys mewn gwesty yng Ngwlad Thai.

Roedd Kirsty Jones, o Dredomen ger Aberhonddu, wedi cael ei threisio a'i thagu.

Dyw'r llofruddiaeth byth wedi cael ei datrys.

Mae ditectif blaenllaw yn mynnu nawr bod modd dod â'r achos i "gasgliad cadarnhaol".

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Heddlu Dyfed Powys wedi parhau i gydweithio gyda'r Swyddfa Dramor ac Interpol i geisio datrys yr achos.

Roedd Kirsty Jones ar daith ddwy flynedd o hyd o amgylch y byd.

Roedd hi wedi gadael cartref ers rhyw dri mis pan ymosodwyd arni dros nos ar Awst 9/10 2000.

Cafwyd hyd i'w chorff mewn ystafell yng ngwesty Aree yn Chiang Mai, i'r gogledd o'r ddinas Bangkok.

Er bod sawl person wedi cael eu harestio dros y blynyddoedd, does neb wedi cael ei gyhuddo.

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Steve Hughson, o Heddlu Dyfed Powys, eu bod yn grediniol bod atebion i'r ymchwiliad yng Ngwlad Thai, ac yn benodol yn Chiang Mai.

Cydweithio

"Ym mis Hydref 2011 fe wnaethon ni ymateb i Gais Llythyr gan Twrnai Cyffredinol Gwlad Thai a oedd yn golygu ail holi sawl tyst sydd bellach yn byw yn y DU.

"Roedd yn golygu cydweithio gyda Gwasanaeth Erlyniadau'r Alban, sawl llu heddlu ac asiantaethau eraill.

"Fe wnaethon ni ganfod nifer o dystion yn byw yng Ngwlad Thai ac roedd rhywun yn byw mewn cymuned yn India.

"Ar yr un pryd, fe anfonwyd dogfennau ac adroddiad i'r Awdurdodau yng Ngwlad Thai gyda chais am drafodaeth bellach o ganlyniad i faterion oedd wedi codi yn ystod y cyfweliadau."

Dywedodd Mr Hughson bod yr awdurdodau yno yn dal i asesu'r dystiolaeth cyn cynnal unrhyw drafodaethau pellach.

Tyst posib

"Rydym yn hynod awyddus i hyn ddigwydd cyn gynted â phosib," ychwanegodd.

"Mae adroddiadau yn y wasg yn ddiweddar am enw tyst posib gan berson o Awstralia wedi ei roi i'r awdurdodau yng Ngwlad Thai ym mis Mawrth, gan mai ganddyn nhw mae'r flaenoriaeth yn yr ymchwiliad yma.

"Rydym wedi gofyn iddyn nhw holi'r person wnaeth yr honiad yn ogystal ag ymchwilio i'r manylion.

"Gyda chymorth y Swyddfa Dramor ac Interpol rydym ni yn Heddlu Dyfed Powys wedi pwyso'n gyson arnyn nhw i gael gwybod am y datblygiadau yn yr ymchwiliad.

"Rydym yn dal o'r farn bod modd dod i gasgliad cadarnhaol ac fe fyddwn yn dal i gefnogi'r teulu wrth iddyn nhw geisio cael cyfiawnder a'r gwirionedd am yr hyn ddigwyddodd i Kirsty."

Mae sawl un o swyddogion Heddlu Dyfed Powys yn gweithio ar yr achos.HEFYD
Gwlad Thai: Ymchwilio i fideo
24 Gorff 11 |  Newyddion
'Ddim yn rhoi'r gorau i'r frwydr'
10 Awst 10 |  Newyddion
Marwolaeth: 'Angen dysgu gwersi'
03 Ion 06 |  Newyddion
Marwolaeth: Ymchwiliad newydd
10 Awst 05 |  Newyddion
Kirsty: Ofn AS am ymchwiliad
13 Awst 07 |  Newyddion
Achos teithwraig: Oedi ymchwiliad
16 Awst 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific