British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 9 Awst 2011, 06:34 GMT 07:34 UK
Y farchnad dai yn 'farwaidd'

Tai (generic)
Mae arbenigwyr yn darogan y bydd prisiau tai yn parhau i ostwng dros y misoedd nesa'

Doedd 'na ddim llawer o weithgaredd yn y farchnad dai yng Nghymru yn ystod mis Gorffennaf, gyda phrisiau eiddo yn gostwng unwaith eto.

Dyna gasgliad arolwg diweddaraf Sefydliad y Syrfewyr Siartredig.

Roedd 21% yn fwy o syrfewyr yn dweud fod prisiau wedi disgyn ym mis Gorffennaf o'i gymharu â'r nifer a ddywedodd fod prisiau wedi codi.

Er bod y ffigwr yn llai na'r 32% a gofnodwyd ym mis Mehefin, mae'r ffigurau'n dangos fod prisiau wedi parhau i ostwng ers mis Mawrth y llynedd.

Yn ôl arbenigwyr, mae'r blaendaliadau mawr sydd eu hangen ar brynwyr yn atal nifer o bobl rhag prynu tai yng Nghymru.

Cyndyn i werthu

Er bod nifer y tai ddaeth ar y farchnad wedi codi ychydig yn ystod rhan gynta'r flwyddyn, roedd y nifer wedi gostwng ym mis Gorffennaf.

Roedd 7% o syrfewyr yng Nghymru wedi adrodd bod 'na lai yn hytrach na mwy o dai wedi dod ar y farchnad yn ystod y cyfnod yma.

Gyda phrisiau eiddo'n dal i ostwng, mae'n ymddangos bod nifer o bobl yn gyndyn i werthu eu tai am bris is, ac felly'n amharod i'w rhoi ar y farchnad.

Mewn rhannau eraill o'r DU roedd y ffigurau ychydig yn fwy cadarnhaol, gyda chynnydd bychan yn nifer y bobl yn gwneud ymholiadau am dai.

Ond mae nifer y tai a gafodd eu gwerthu wedi parhau i ostwng i thua 11 fesul syrfëwr - ei lefel isa' ers Mai 2009.

Sefyllfa digon negyddol sy'n cael ei darlunio gan arbenigwyr ar gyfer prisiau tai yng Nghymru yn y dyfodol.

Effaith y tymor gwyliau

Mae 25% yn fwy o syrfewyr yn darogan y bydd prisiau yn gostwng yn hytrach na chynyddu dros y tri mis nesa'.

Dyw'r ffigurau o ran gwerthiant ddim llawer mwy calonogol, gydag ond 2% yn fwy yn rhagweld y bydd nifer y bobl sy'n prynu tai yn gostwng rhwng nawr a diwedd mis Hydref.

"Aros yn ei hunfan wnaeth y farchnad dai yng Nghymru yn ystod mis Gorffennaf, gyda phrisiau'n gostwng a ffigurau gwerthiant yn aros yn ddigon marwaidd, er yn sefydlog," meddai Kelvin Francis, llefarydd Sefydliad y Syrfewyr Siartredig yng Nghymru a Chyfarwyddwr Syrfewyr Siartredig Kelvin Francis, Caerdydd.

"Tra'i bod yn ymddangos bod y tymor gwyliau wedi cael rhywfaint o effaith, mae'r galw wedi cynyddu ychydig, sy'n galonogol.

"Ond, gyda phrisiau yn parhau i ostwng, mae nifer o bobl yn gyndyn o addasu eu disgwyliadau a rhoi eu tai ar y farchnad."HEFYD
'Llai o werthu tai yng Nghymru'
08 Maw 11 |  Newyddion
'Llai o alw am dai gan brynwyr'
08 Chwef 11 |  Newyddion
Tai: '2011 yn wael ond yna twf'
21 Rhag 10 |  Newyddion
Y farchnad dai yn dal yn 'swrth'
09 Tach 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific