British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Awst 2011, 15:11 GMT 16:11 UK
Diwedd prifwyl 'hapus'

Prydwen Elfed-Owens
Prydwen Elfed-Owens: wythnos 'gyfforddus a chyffrous'

Mae Swyddogion yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dweud eu bod wedi cael wythnos "lwyddiannus" ac wythnos "hapus" yn Wrecsam.

Wedi wyth niwrnod o ddigwyddiadau mae Eisteddfod Wrecsam a'r Fro 2011 yn dirwyn i ben.

Cafwyd llwyddiant yn y prif seremonïau, tywydd braf ac eithrio ambell gawod ac roedden nhw hefyd yn hapus iawn gyda nifer yr ymwelwyr, sef 149,692 o gymharu â 136,933 yng Nglyn Ebwy y llynedd.

Dywedodd Prydwen Elfed-Owens, Llywydd Llys yr Eisteddfod, ei bod wedi siarad efo pobl o bob cwr o Gymru a thu hwnt oedd wedi dweud wrthi eu bod wedi cael wythnos "gyfforddus a chyffrous".

"Mae'r Maes wedi bod mor gyfleus i bobl o bob cwr o Gymru, pobl wedi bod yma am ddiwrnod, rhai wedi manteisio ar fynd i siopa i ganol y dref, wedi ymweld â Dyffryn Ceiriog ac ymweld â'r ardal.

"Mae'r cyngherddau wedi bod yn 'waw' a rhai yn wefreiddiol."

Trafnidiaeth

Dywedodd ei bod yn bwysig diolch i staff yr Eisteddfod am eu gwaith diflino.

"Dwi'n naturiol yn ddiolchgar iawn i'r holl wirfoddolwyr wrth gwrs a'r holl noddwyr ond mae gwaith staff yr Eisteddfod yn arbennig.

"Heb eu gwaith fyddai'r Eisteddfod ddim cymaint o lwyddiant, maen nhw'n arbenigo yn eu maes ac mae'r staff bychan yn holl ymroddgar."

Ategodd Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod, bod yr Ŵyl wedi bod yn arbennig iawn.

"Mae pawb yn dweud ei bod wedi bod yn 'Eisteddfod hapus'.

"Un peth dwi'n meddwl sydd wedi llwyddo yma yn well nag unrhyw Eisteddfod arall o bosib ac eithrio Meifod yn 2003 yw'r system drafnidiaeth.

"Mae wedi bod yn effeithiol."

Talodd deyrnged i Aled Roberts am yr holl gydweithio a threfnu ac i Gyngor Wrecsam am eu cefnogaeth dros y 18 mis diwethaf.

"Mae'r bartneriaeth rhwng y swyddogion a'r gweithwyr cyngor wedi bod yn arbennig o dda," ychwanegodd.

"Diolch hefyd ar ran staff yr Eisteddfod i swyddogion yr Ŵyl am eu cymorth yn ystod yr wythnos ac edrychwn ymlaen at eich gwahodd i Fro Morgannwg y flwyddyn nesaf."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific