British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 8 Awst 2011, 05:30 GMT 06:30 UK
Dwyn gwerth £1.7m o ffermydd

Fferm wedi ei chloi
Ffermwyr yn gorfod gosod cloeon oherwydd achosion o ddwyn

Bu cynnydd yn nifer yr achosion o ladrata o ffermydd ym Mhrydain yn y ddwy flynedd ddiwethaf, meddai cwmni yswiriant NFU Mutual.

Cafodd gwerth tua £1.7 miliwn o dda byw a pheiriannau fferm eu dwyn o gefn gwlad Cymru'r llynedd, medd y cwmni.

Dywedodd y cwmni fod gwerth yr eitemau gafodd eu lladrata ym Mhrydain yn 2010 yn werth £49.7 miliwn.

Y gred ydi bod llawer o'r tractorau a'r beiciau modur pedair olwyn sy'n cael eu dwyn yn cael eu hanfon i wledydd tramor.

Poeni

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni fod ffermwyr yn poeni am y sefyllfa.

"'... 'dan ni ddim yn gweld llawer o dractorau yn cael eu dwyn ond mae 'na lawer o feiciau modur, olew a disel, a threlars yn cael eu dwyn.

"Maen nhw'n mynd ar benwythnos, gyda'r nos, yn gynnar yn y bore a hyd yn oed yng ngolau dydd.

"'Dan ni ddim yn siŵr lle maen nhw'n mynd.

"Y tebygrwydd ydi bod y lladron yn dwyn i archeb a bod ganddyn nhw gwsmer ymlaen llaw.

"Mae'n anodd cadw popeth o dan glo ar fferm ond mae pobl yn trio eu cadw o dan glo neu o olwg."

Rhifau record a siasi

Mae Heddlu Dyfed Powys yn annog ffermwyr i gofnodi rhifau record a siasi pob tractor a threlar sydd ganddyn nhw.

Dywed y swyddogion eu bod yn eu cynghori i ddefnyddio system hylif fforensig ar eu cerbydau.

"Rydym yn annog y ffermwyr a pherchnogion yr eitemau i gofnodi rhifau siasi pob eitem ac i dynnu lluniau'r eitemau ac unrhyw farc amlwg," meddai llefarydd.

"Yn ychwanegol, rydym yn eu hannog i ddefnyddio system hylif fforensig Smartwater sy'n benodol ar gyfer pob defnyddiwr a fydd yn creu côd unigryw ac yn gysylltiad yn ôl i'r perchennog.

"Mae hwn yn un adnodd sydd ar gael y mae'r heddlu yn ei ddefnyddio i helpu'r gymuned ac atal troseddwyr, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig."

Cyngor yr heddlu i unrhyw un ydi i gloi'r peiriannau mewn adeiladau pan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio a gosod clampiau ar yr olwynion.

Awgrymodd y gallai'r perchnogion osod marciau a phatrymau unigryw ar y beiciau fel eu bod yn "llai atyniadol i'w dwyn".HEFYD
Swydd plismon amaeth i ddod i ben
15 Maw 11 |  Newyddion
Cynllun i ddiogelu ffermydd
23 Tach 10 |  Newyddion
Fferm: Dwyn gwerth £40,000
04 Meh 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific