British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 7 Awst 2011, 09:44 GMT 10:44 UK
Yr Eisteddfod yn symud ymlaen at y Fro

Adeiladu ar lwyddiant prifwyl Wrecsam fydd y nod

Ymhen blwyddyn, ardal Bro Morgannwg fydd yn croesawu'r Eisteddfod Genedlaethol.

Fe fydd yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ar hen dir maes awyr yn Llandw.

Mae dros chwarter y targed lleol eisoes wedi ei gasglu mewn cyfnod byr o ryw chwe mis.

Ac mae gwirfoddolwyr y fro wedi bod wrthi'n paratoi ar gyfer gwahodd eisteddfodwyr i'r de ddwyrain.

Yn ystod yr wythnos yn Wrecsam hefyd, bu pobl y fro yn cynnig cymorth a gwybodaeth i eisteddfodwyr ar eu stondin.

Dylan Jones
Dywedodd Dylan Jones ei fod am weld yr Eisteddfod yn dod a'r fro at ei gilydd

Mae gan yr ardal gysylltiadau hir a phwysig gyda'r Eisteddfod wrth gwrs gan mai dyma fro Iolo Morganwg.

Yn ddi-os, bydd y trefnwyr yn awyddus i greu argraff yn lleol ym mhrifwyl 2012, a fydd yn cael ei chynnal yn ystod y Gemau Olympaidd yn Llundain.

Fe wnaeth Dylan Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, gydnabod y bydd hi'n her denu pobl i'r Eisteddfod gyda'r Gemau ymlaen.

"Mae gennym ni ambell syniad sydd heb eu cadarnhau eto.

"Rhaid i ni beidio anghofio am y Gemau ond i groesawu'r Gemau at yr Eisteddfod a bod yn rhan o'r dathliad.

"Fyddwn ni ddim yn anghofio am y Gemau ac mae 'na ambell syniad i ddod â'r Gemau aton ni."

Gwaddol

Ychwanegodd y byddai'n braf gweld rhai sy'n ymweld â'r Gemau yn ymweld â'r Eisteddfod.

"Fe fyddwn yn wynebu'r her fel unrhyw her arall," meddai.

Dywedodd eu bod wedi bod wrthi ers peth amser yn paratoi a bod hyn yn gyfle i ddod ag ardal Bro Morgannwg at ei gilydd.

"Mae gennym dipyn o her yn lleol ac rydym yn awyddus i sicrhau bod yr Eisteddfod yn gadael gwaddol ar ei hôl.

"Mae hon yn ardal lle mae addysg Gymraeg ar gynnydd, ac mae ymweliad yr Eisteddfod eisoes wedi creu bwrlwm yn lleol.

"Gobeithio'n arw y bydd y brwdfrydedd a'r gefnogaeth yma'n parhau ac yn cynyddu dros y misoedd nesaf."

Dywedodd bod Seremoni'r Cyhoeddi yn Y Barri rai wythnosau'n ôl yn brofiad bythgofiadwy ac emosiynol wrth i dros 500 o bobl leol orymdeithio drwy'r dref i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod.

Aeth ymlaen i ddweud bod yr wythnos yn Wrecsam wedi bod yn wych .

Hyrwyddo Eisteddfod Bro Morgannwg
Mae'r golygon yn troi at yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific