British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Awst 2011, 09:51 GMT 10:51 UK
Eisiau gwybod be yw ffi artistiaid yr Eisteddfod

Maes yr Eisteddfod
Mae 'na alw am gael gwybod lle mae'r arian a gasglwyd yn lleol wedi mynd

Mae aelod o Bwyllgor Apêl Wrecsam wedi bod yn cwyno bod 'na ormod o arian yn cael ei dalu i sêr Cyngherddau'r Eisteddfod.

Mae John Morris hefyd yn dweud nad oes 'na ddim digon o gydnabyddiaeth yn cael ei roi i'r gwirfoddolwyr sy'n cynnal y Brifwyl a chymorth iddyn nhw cyn y digwyddiad.

Dywedodd y dylid rhoi ar goedd faint o arian sy'n cael ei dalu i berfformwyr yn ystod yr wythnos wedi i drigolion Wrecsam gasglu dros £280,000 tuag at ei chynnal.

Mae'r Eisteddfod wedi dweud nad yw honiadau Mr Morris am ffioedd y sêr yn rhai dilys.

"Does 'na ddim digon o gefnogaeth o ran arweiniad, hwyrach bod pobl yn troi fyny i bwyllgorau ond roedd angen arweiniad cyn cychwyn," meddai Mr Morris.

"Mae angen gwybod sut i wneud pethe, raffl, hel pres ac ocsiwn addewidion. Roedd 'na ocsiwn a lot o bethe yn mynd yn rhad, petai 'na well arweiniad fydde nhw 'di gwneud mwy o bres."

Gwestai crand

Dywedodd ei fod am weld llyfrau cyfrifon yr Eisteddfod a gweld yn lle yn union mae'r arian wedi ei wario.

"Dwi'n siŵr y byddai'r bobl leol, yn enwedig y di-Gymraeg sydd wedi mynd i bethau ac wedi bod yn casglu arian eisiau gwybod lle mae'r arian yn mynd.

"Dwi'n poeni bod arian yn cael ei wastraffu.

"I fod yn onest, dwi wedi clywed bod staff ac aelodau pwyllgor canolog yn aros mewn gwestai drud ac fel rhywun cyflogedig mae'n bwysig cadw'r costau i lawr.

"Mae 'na lawer o sibrydion o gwmpas y dre, bod pobl enwog wedi codi llawer am berfformio yn y cyngherddau.

"Fyddai'n braf gwybod faint mae'r perfformwyr yn ei gael, mae'n bwysig."

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, ei fod yn siomedig iawn bod y "ffasiwn gyhuddiad yn cael ei wneud".

"Yn syml dydio ddim yn wir a dwi'n siomedig hefyd nad ydi John Morris wedi codi hyn tan ddiwedd yr Eisteddfod.

"Dwi ddim wedi clywed dim am hyn yn ystod y ddwy flynedd yr ydan ni wedi bod yma ac mae'n gwneud y cyhuddiad rŵan....mae'n siomedig iawn.

"I wneud hyn hefyd i'r wasg a'r cyfryngau, mae'n fwy siomedig. Pam na fysa fo wedi dod ata i ddwy flynedd yn ôl neu hyd yn oed ddau fis yn ôl?"

Dywedodd bod cyfrifon pob Eisteddfod yn gyhoeddus.

Cyfrifon

"Rydan ni'n derbyn arian cyhoeddus ac felly mae angen i ni ddangos y cyfrifon," eglurodd.

Cafodd cyfrifon am y flwyddyn ddiwethaf eu cyhoeddi ddydd Gwener ar ôl iddyn nhw gael eu hanfon i aelodau Llys yr Eisteddfod a'u derbyn mewn cyfarfod ar y Maes.

"Mae'r cyfrifon hefyd yn cael eu harchwilio ac mae'r adroddiad hwnnw yn yr adroddiad blynyddol."

Ychwanegodd bod pob ffi sy'n cael ei dalu i bob artist yn cael ei drafod yn unigol.

"Yn amlach na pheidio, rydan ni'n gwrthod y cynnig cyntaf ac yn negydu am bris sydd lawer gwell i ni," meddai.

"Allwn ni ddim talu rhai o'r ffioedd.

"Dwi'n gwybod yn iawn nad ydan ni wedi talu yn agos at y ffigwr mae John Morris wedi ei grybwyll a dydi ambell gyngerdd ddim wedi bod cymaint â hynny.

"Os ydan ni isio cantorion gorau Cymru, mae angen talu ffi ac fel arfer maen nhw'n dweud be ydio ac mae'n fater o eistedd i lawr a thrafod efo nhw.

"Ond yn sicr, dydi'r ffi ddim byd tebyg i be sy'n cael ei awgrymu."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific