British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 6 Awst 2011, 15:14 GMT 16:14 UK
Artist yn ennill y trebl mewn un Eisteddfod

Bedwyr Williams
Dywedir i waith Bedwyr gloddio eu hunaniaeth Gymreig

Bedwyr Williams yw enillydd gwobr gelf arobryn Dewis y Bobl yn Y Lle Celf yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni gan ennill y "trebl".

Archesgob Caergaint Dr Rowan Williams gyhoeddodd yr enillydd ar ôl y bleidlais a fu'n digwydd drwy gydol yr wythnos.

Ar ddiwrnod cyntaf y brifwyl, cyhoeddwyd mai'r artist o Rostryfan oedd enillydd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain cyn iddo ennill Gwobr Ifor Davies ddydd Llun am waith sy'n cyfleu ysbryd y frwydr dros iaith, diwylliant a gwleidyddiaeth Cymru.

Ac ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod fo oedd Dewis y Bobl.

Ymhlith ei weithiau celf y mae welingtons gwyrdd wedi'u stwffio â gwellt, ffoto o ffermwr yn syllu i fyny ffordd fynyddig a chlawr Fferm a Thyddyn wedi'i weddnewid.

Arddangosfa agored flynyddol Y Lle Celf yw un o binaclau'r calendar celfyddydau gweledol yng Nghymru.

Mae'n cynnig cipolwg o'r hyn sy'n digwydd yn y byd celfyddydau gweledol yng Nghymru ar unrhyw adeg.

'Cloddio ei hunaniaeth'

"Mae'r artist hwn yn cloddio ei hunaniaeth Gymreig, gan atgyfodi cof personol a'r profiad o dyfu fyny yma, a chyfuno ei wybodaeth o'r wlad yn ymarfer celf sy'n fyfyriol a hunan fychanol, a gall ochrgamu'n gyflym i mewn ac allan o stereoteipiau a gwawdluniau," meddai un o ddetholwyr Y Lle Celf eleni, Alessandro Vincentelli.

"Mae ei synnwyr digrifwch anghyfforddus, sych ac weithiau lletchwith yn myfyrio ar wahaniaethau diwylliannol drwy enghreifftiau a phrofiadau penodol.," meddai ei gyd-ddetholwr, Steffan Jones-Hughes.

Dr Rowan williams
Archesgob Caergaint Dr Rowan Williams gyhoeddodd yr enillydd

"Mae'n ein cynorthwyo i ymchwilio'r cyffredinol drwy'r personol.

"Mae gan Bedwyr Williams ddawn i gymysgu'r traddodiadol a'r cyfoes mewn modd nad oes angen gwybodaeth rhagblaen am hanes celf na gwag siarad cyd-destunol gormodol.

"Mae'n briodol bod artist o'i statws ef, sydd ag enw o bwys mewn celf gyfoes ym Mhrydain, yn cael ei gydnabod gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar yr adeg hon.

"Artist o Gymro yn byw yng Nghymru yn gwneud gwaith sydd yn ymwneud â Chymreictod, dieithrwch ac arwahanrwydd.

"Mae natur anghyfforddus i'w waith yr wyf i'n hoff ohono - sef troi'r cyffredin yn rhywbeth sy'n ein gorfodi i gwestiynu'r hyn a wyddom. Mae ei welingtons ar un llaw yn un o'r pethau mwyaf sylfaenol, mae gan bob cartref yng Nghymru bâr. Ac mae Bedwyr Williams yn gwyrdroi'r rhain ac yn eu gwneud yn dorlun leino, yr arwyneb wedi ei gerfio â symbolau bywyd gwledig."

'Cyfoethog a ffraeth'

Yn ôl y ddetholwraig, Lois Williams, mae'r artist "yn cyfuno celfyddyd a bywyd mewn ffordd gyfoethog a ffraeth, gan gwestiynu ein perthynas â phopeth sydd o'n cwmpas, a'n gwneud yn ymwybodol o'n storïau ein hunain".

"Mae ei ffotograffau yn rhoi presenoldeb gweledol cryf ac yn gwneud cyfuniad o'r cyffredin yn rhywbeth go anghyffredin, meddai Lois Williams.

Mae'r arddangosfeydd a digwyddiadau Y Lle Celf yn denu hyd at 40,000 o bobl yn ystod yr wythnos.

Gyda chefnogaeth Sefydliad Josef Herman, cyflwynir £500 i'r artist buddugol.

Mae Sefydliad Gelfyddydol Josef Herman yng Nghymru yn elusen gofrestredig.

Fe'i crëwyd yn 2002 i annog gwerthfawrogiad cyhoeddus o'r celfyddydau gweledol gan bobl o bob oed, ac i anrhydeddu Josef Herman a'i gymunrodd.

Mae Dr Rowan Wiliams yn noddwr y sefydliad.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific