British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 7 Awst 2011, 08:48 GMT 09:48 UK
'Y cyhoedd ddylai gael dewis iaith'

Arwydd Swyddfeydd Cyllid a Thollau
Mae Cyllid a Thollau yn dweud bod nifer o fanteision o lenwi a chyflwyno'r ffurflen dreth hunanasesiad ar-lein

Mae Swyddfa Cyllid a Thollau wedi ymddiheuro am nad oes modd cofrestru yn Gymraeg ar gyfer y gwasanaeth Hunanasesiad Ar-lein.

Er bod modd llenwi a chyflwyno'r ffurflen dreth hunanasesiad yn Gymraeg, mae'n rhaid cofrestru trwy gyfrwng 'Porth y Llywodraeth' yn gyntaf, a dim ond yn Saesneg y mae modd gwneud hynny.

Daw hyn wrth i Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg alw am sicrhau bod adrannau'r Llywodraeth yn Whitehall ("cyrff y Goron") yn gweithredu safonau iaith o dan y Mesur iaith newydd.

Mae llawer iawn o'r gwasanaethau sylfaenol y mae'n rhaid i bobl eu defnyddio heb eu datganoli i Lywodraeth Cymru; pethau fel:

  • tystysgrifau genedigaeth, priodas, marwolaeth
  • pasportau
  • ffurflenni treth
  • canolfannau gwaith
  • pensiynau
  • gyrru
  • llysoedd.

O dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 a Mesur y Gymraeg 2011, nid oes rhaid i adrannau Whitehall gydymffurfio.

"Mae'r Bwrdd yn derbyn mwy o gwynion am ddiffyg darpariaeth Gymraeg yn y meysydd hyn nag unrhyw beth arall, a'r rheswm am hynny, yn ein barn ni yw gan mai mater o ddewis yw darparu gwasanaethau Cymraeg," meddai Meirion Prys Jones.

"Mewn gormod o achosion, maen nhw'n dewis peidio â gwneud.

"Ar hyn o bryd, caiff Cyrff y Goron ddewis a ydyn nhw am baratoi cynlluniau iaith neu beidio.

"Yn ein barn ni, dylen nhw orfod fod yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth iaith gan basio dewis iaith i'r cyhoedd.

"Y cyhoedd, ac nid adrannau Whitehall, ddylai gael y dewis iaith."

'Drwg gennym'

Dywedodd llefarydd ar ran Cyllid a Thollau: "Mae'n ddrwg gennym nad yw'r gwasanaeth cofrestru ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd.

"Serch hynny, ar ôl cofrestru a chychwyn eich cyfrinair, gallwch ddechrau defnyddio'r gwasanaeth cyflwyno ffurflenni, sydd ar gael yn Gymraeg.

"Ond rydym ar hyn o bryd yn gweithio i ddatblygu fersiwn Cymraeg o'r broses Cofrestru ac Ymrestru.

"Bwriedir i'r gwaith fynd yn fyw ym mis Hydref 2011."

Ar hyn o bryd mae pob ymchwiliad statudol sydd gan Fwrdd yr Iaith ar droed yn rhai sy'n ymwneud ag adrannau Whitehall, sef yr Asiantaeth Safonau Gyrru, y DVLA, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a'r Comisiwn Etholiadol.

Ychwanegodd Mr Jones: "Cyfrifoldeb Cheryl Gillan fel Ysgrifennydd Cymru yw bod yn llais dros siaradwyr Cymraeg yn y Cabinet yn Llundain. Pan fyddwn yn cwrdd â hi ar Fedi 12 byddwn yn gwneud ein safbwynt fel Bwrdd yn glir."

'Problem gynyddol'

Dywedodd Bethan Williams, cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Mae hon yn broblem gynyddol, wrth i gyrff rhoi mwyfwy o bwyslais ar ddeunydd ar-lein.

"Er enghraifft, rydym newydd lansio ymgyrch dros fancio ar-lein yn y Gymraeg.

"Mae cyrff y Goron yn medru gadael y Gymraeg ar ôl wrth newid technoleg".

Mae Cyllid a Thollau yn dweud bod nifer o fanteision o lenwi a chyflwyno'r ffurflen dreth hunanasesiad ar-lein yn hytrach nag ar bapur, gan fod y ffurflen electronig yn "gwirio eich data, yn cyfrifo eich treth, ac yn darparu gwybodaeth i'ch arwain trwy'r broses".

Yn ogystal, y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Ffurflen Dreth ar-lein, ac ar gyfer talu unrhyw dreth sy'n ddyledus, yw Ionawr 31.

Ond rhaid cyflwyno ffurflen dreth ar bapur erbyn Hydref 31.HEFYD
Pryder am 1,200 o swyddi
23 Meh 11 |  Newyddion
Cyllid a thollau: Colli 500 swydd
11 Meh 08 |  Newyddion
Mil o swyddi dan fygythiad?
16 Tach 06 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific