British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Awst 2011, 11:49 GMT 12:49 UK
Iaith: Canllawiau ym maes gofal

Cymorth i berson hyn
Awgrymir camau ymarferol i'w cymryd, fel gosod arwyddion dwyieithog

Mae canllawiau wedi eu cyhoeddi i geisio sicrhau bod pobl hŷn mewn ysbytai neu gartrefi gofal yn cael cyfathrebu yn Gymraeg os mai dyna eu dymuniad.

Mae tystiolaeth yn dangos bod diffyg darpariaeth trwy gyfrwng y Gymraeg mewn lleoliadau gofal yn gallu amharu ar ansawdd y gofal a roddir i siaradwyr Cymraeg, yn enwedig pobl hŷn.

Roedd adroddiad Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, "Gofal gydag Urddas?", a gyhoeddwyd ym mis Mawrth eleni, yn galw ar staff mewn ysbytai i gofio y dylid trin y defnydd o'r Gymraeg fel "mater o hawl ac nid fel rhywbeth i'w gynnig ar fympwy."

Camau

Cafodd Pecyn Cymorth ar gyfer y Gymraeg ei gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru a'i gyhoeddi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam.

Mae wedi'i anelu'n bennaf at ofalwyr a rheolwyr, addysgwyr a hyfforddwyr.

Mae'n nodi nifer o gamau y dylai gweithwyr ym maes gofal eu cymryd, yn cynnwys defnyddio dulliau o gynllunio gofal sy'n ystyried lle'r Gymraeg yn hanes bywyd a ffordd o fyw pob unigolyn, a hefyd ddarparu gweithgareddau cymdeithasol sy'n gydnaws ag anghenion ieithyddol siaradwyr Cymraeg.

Hefyd awgrymir camau ymarferol i'w cymryd, fel gosod arwyddion dwyieithog, a sicrhau bod pobl yn cael gwrando ar raglenni Cymraeg ar y radio ac ar y teledu, a bod papurau newydd Cymraeg ar gael iddynt.

'Parchu'

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas: "Er mwyn gallu gofalu am rywun yn iawn, mae'n bwysig dod i adnabod y person hwnnw fel unigolyn, gan sicrhau bod ei lais yn cael ei glywed a bod ei ddymuniadau'n cael eu parchu.

"Mae darparu gwasanaeth dwyieithog i bobl hŷn yn rhoi cyfle iddyn nhw ddweud beth sydd orau ganddynt o ran cael gofal.

"Mae hefyd yn helpu i sicrhau eu bod yn cael eu trin â'r urddas y maen nhw'n ei haeddu.

"Yn y pen draw, mae galluogi rhywun i gyfathrebu yn ei iaith gyntaf yn cyfrannu at ei ymdeimlad o iechyd da, lles ac annibyniaeth, ac mae'n rhan bwysig o'n rhaglen Gofal gydag Urddas."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAU


HEFYD
Gofal yn 'warthus o annigonol'
14 Maw 11 |  Newyddion
1.5m i wasanaethau iechyd meddwl
13 Gorff 10 |  Newyddion
Prinder gwybodaeth am Alzheimer's
07 Gorff 10 |  Newyddion
'Angen gwario mwy' ar dementia
03 Chwef 10 |  Newyddion
Codi uned newydd ar gyfer yr henoed
28 Meh 10 |  Newyddion
Alzheimer: Hwb i'r broses?
06 Medi 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific