British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Awst 2011, 12:46 GMT 13:46 UK
Degawd o chwarae'r Cyrn Gwlad

Paul Corn Cynan a Dewi Corn
Paul Corn Cynan a Dewi Corn yn paratoi cyn seremoni

Mae gan Dewi Corn a Paul Corn Cynan swyddogaeth bwysig iawn yn ystod prif seremonïau'r Orsedd.

Ers 10 mlynedd y ddau sy'n canu'r Corn Gwlad.

Ac mae'r ddau yn dal i deimlo ei bod yn fraint ac anrhydedd cael bod yn rhan o'r cyfan.

Cafodd y ddau eu dewis drwy gyfweliad ar gyfer y swydd ac maen nhw'n cael ymweld â bob rhan o Gymru a'r byd yn rhinwedd eu swyddogaeth.

Cornet mae'r ddau yn chwarae mewn bandiau pres, Dewi Griffiths efo Band Tredegar erbyn hyn, a Paul Hughes efo Band Biwmares.

Efo'r band hwnnw ym Miwmares y daeth y ddau i adnabod ei gilydd gyntaf gan eu bod ill dau yn aelodau.

"Roedden ni'n dau yn yr un band ac yn ffrindiau," eglurodd Paul.

Hogyn bach

"Roedd hi'n dipyn o anrhydedd cael ein dewis ac roedden ni'n hapus iawn."

Erbyn hyn mae Dewi yn byw yng Nghaerdydd ond maen nhw'n dal yn ffrindiau.

"Mae'n help ein bod yn ffrindiau ac yn deall ein gilydd wrth chwarae'r corn," meddai Dewi.

"Mae'n bwysig ein bod ar yr un wavelength."

Paul Corn Cynan a Dewi Corn
Mae'r ddau yn chwarae rhan amlwg iawn yn seremoniau'r Orsedd

"Dwi'n cofio dod i'r Eisteddfod yn hogyn bach efo Mam a Dad a gweld y ffanfferwyr wrthi," meddai Dewi.

"Dwi'n cofio dweud mod i isio gwneud hynny rhyw ddiwrnod a dwi'n hynod o falch."

Yn ystod y seremonïau yn y Pafiliwn, fe fydd Paul yn chwarae o'r llwyfan ar y dechrau cyn i Dewi ei ateb o'r cefn.

"Mae angen deall ein gilydd," meddai Paul.

"Dydi hi ddim yn anoddach i chwarae trwmped neu gornet arferol.

"Be sy'n anodd ydi bod 'na fflagiau ar ben y cyrn sy'n ei wneud yn go drwm, yn enwedig pan fyddwn ni tu allan a thipyn o wynt sy'n symud y cyrn dipyn bach."

Ond a ydyn nhw wedi cael unrhyw droeon trwstan yn ystod y deg mlynedd?

"Efallai ein bod wedi cam daro nodyn ambell i dro, ond dim byd mawr," meddai Paul a oedd fel Dewi efo gwen enfawr ar eu hwynebau!

Os oes 'na droeon trwstan go iawn, rhywbeth rhwng y ddau ffrind ydi hynny!

Ond am ba mor hir fydd y ddau ?r ifanc yn dal i ganu'r cyrn?

"Mae'n job am byth," meddai Paul.

"Gan ddibynnu pa mor hir fydd y gwefusau yn para!" ychwanegodd Dewi.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific