British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Awst 2011, 07:18 GMT 08:18 UK
Ymgynghoriad am gynllun £800m

Safle tirlenwi
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi £142m tuag at y cynllun

Mae ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau am gynlluniau i brosesu gwastraff yn y gogledd, ac o bosib codi ffatri i'w losgi.

Mae dau safle ar Lannau Dyfrdwy ac Ynys Môn wedi cael eu clustnodi ar gyfer cynllun i ddelio gyda gwastraff nad oes modd ei ailgylchu.

Dywed swyddogion nad oes penderfyniad terfynol wedi ei wneud, a bod sawl syniad o dan ystyriaeth.

Maen nhw'n cynnal trafodaethau gyda thrigolion ar draws y rhanbarth gan ddechrau yng Nghaergybi ddydd Gwener.

Partneriaeth

Mae pump o gynghorau'r gogledd wedi uno i wahodd cwmnïau i gyflwyno cynlluniau am ffatrïoedd prosesu i ddelio gyda gwastraff sydd ar hyn o bryd yn mynd i safleoedd tirlenwi.

Disgwylir y bydd angen prosesu mwy na 150,000 tunnell o wastraff bob blwyddyn fel rhan o gynllun werth £800 miliwn dros 25 mlynedd.

Cyngor Sir y Fflint sy'n arwain y grŵp sydd hefyd yn cynnwys awdurdodau Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych.

Enw'r bartneriaeth yw Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC).

Y cynghorydd Eryl Williams yw cadeirydd cydbwyllgor PTGGGC, a dywedodd fod Llywodraeth Cymru wedi gosod targed i gynghorau ailgylchu 70% o wastraff y cartref erbyn 2025, ac nad oedd safleoedd tirlenwi bellach yn ddewis.

'Clywed barn'

Arwydd Aliwminiwm Mon
Mae cyn safle ffatri Aliwminiwm Môn yn un sy'n cael ei ystyried

Dywedodd hefyd y bydd "siŵr o fod pobl fydd yn gwrthwynebu" y cynlluniau fydd yn cael eu cyflwyno.

"Nid yw pobl am weld pethau ar eu stepen drws," meddai.

"Ond fedrwch ddim plesio pawb drwy'r amser.

"Rydym yn awyddus i glywed barn cymaint o bobl ag sy'n bosib, felly byddwn yn annog trigolion sydd am wybod mwy am y prosiect neu sydd â chwestiynau am y prosiect i ddod i un o'r sesiynau."

Mae tîm PTGGGC wedi cyhoeddi y gallai safle ar Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy gael ei ddefnyddio ar gyfer llosgydd fyddai'n cynhyrchu ynni.

Maen nhw hefyd wedi bod mewn trafodaethau gyda chwmni Aliwminiwm Môn am brynu tir ar safle hen ffatri'r cwmni ger Caergybi.

Bydd cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus anwr yn cael eu cynnal ar draws y gogledd yn ystod Awst a Medi cyn i gwmnïau gael gwahoddiad i gyflwyno'u cynlluniau erbyn mis Tachwedd.

Mae disgwyl i restr fer gael ei llunio cyn i'r enillydd gael ei gyhoeddi tua diwedd 2012, ac yna fe fydd ceisiadau cynllunio yn cael eu cyflwyno i'r awdurdodau perthnasol.

Does dim disgwyl y bydd gwaith ar unrhyw ffatri ddechrau cyn 2016.HEFYD
Caniatáu cynllun gwastraff dadleuol
28 Meh 11 |  Newyddion
Cynllun gwastraff 'gam yn nes'
19 Ebr 11 |  Newyddion
10 cyngor yn methu targedau
10 Awst 10 |  Newyddion
£142 miliwn i drin gwastraff
06 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific