British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 5 Awst 2011, 06:34 GMT 07:34 UK
40% yn fwy yn troi at usurwyr

Arian a gipiwyd gan uned IMLU
Arian a gipiwyd gan uned IMLU Cymru

Mae nifer y bobl yng Nghymru sy'n troi at usurwyr wedi cynyddu o 40% dros y pedair blynedd ddiwethaf.

Dywed Uned Benthyca Anghyfreithlon Cymru (IMLU) fod y ffigwr wedi codi o 15,000 i 25,000 ers 2007.

Yr ardaloedd gwaethaf yw Abertawe, Casnewydd, Caerdydd, cymoedd y de ac arfordir y gogledd.

Yn ol Steven Hay, pennaeth yr uned, mae'r bobl sy'n diodde' fel arfer mewn dyled ac yn ceisio darparu ar gyfer eu teuluoedd.

Ychwanegodd fod yr usurwyr yn targedu pobl fregus fel y rhai ar incwm isel.

£2.5 miliwn

Mae'r IMLU - sydd a'u pencadlys yng Nghaerdydd - yn cael ei ariannu gan lywodraeth y DU ond yn gweithredu ar ran 22 awdurdod lleol Cymru, ac yn defnyddio cymysgedd o swyddogion safonau masnach a chyn-heddweision ar gyfer eu hymchwiliadau.

Dywedodd Mr Hay wrth BBC Cymru: "Mewn rhannau eraill o'r DU, gall y diwydiant yma weithredu ym myd cyffuriau, gamblo neu alcohol, ond yn fwy na dim yng Nghymru mae pobl am ddarparu ar gyfer eu teuluoedd, ac mae hynny ambell waith yn eu harwain at usurwyr am arian."

Ers i'r uned gychwyn yn 2007, maen nhw wedi canfod llyfrau gan fenthycwyr anghyfreithlon gyda chyfanswm o £2.5 miliwn arnynt, ond eu bod wedi llwyddo i ddiddymu £1m o ddyled anghyfreithlon yng Nghymru.

Mae'r tîm hefyd wedi gweithio gyda 1,700 o ddioddefwyr ac wedi erlyn 32 o bobl, ond megis crafu'r wyneb y mae'r ffigyrau yn ôl Mr Hay.

Undeb credyd

Mae Claire Smith o Undeb Credyd LASA yn Abertawe yn annog pobl i ddefnyddio'u gwasanaethau nhw yn hytrach na throi at usurwyr.

Dywedodd: "Os yw benthycwyr anghyfreithlon yn cael ei dynnu o ardal, y broblem sy'n codi wedyn yw bod pobl fu'n ei ddefnyddio fel ffynhonnell arian yn credu nad oes unlle i droi, ac fe ddaw benthycwr anghyfreithlon arall i gymryd ei le."

Rhaid i unrhyw un sy'n gwneud elw o fenthyca gael trwydded credyd masnachol gan y Swyddfa Masnachu Teg.

Mae'r uned wedi datgelu sawl achos o bobl yn codi graddfa llog gormodol yn aml heb waith papur o gwbl.

Ynghŷd â bygwth neu ddefnyddio trais, gall usurwyr hefyd ddefnyddio blacmel, twyll a charcharu ar gam neu herwgipio.

Roedd Mr Hay yn annog y rhai sy'n cael trafferthion gydag usurwyr i gysylltu gyda'i dîm ar linell ffôn 24 awr, sef 0300 123 3311.HEFYD
Rhybudd am fenthyg arian
20 Meh 11 |  Newyddion
Rhybudd am fenthyca gofalus
03 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific