British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Awst 2011, 15:17 GMT 16:17 UK
Rali yn galw am ddiogelu S4C

Menna Machreth y tu allan i babell Cymdeithas yr Iaith
Menna Machreth yn annerch y cefnogwyr cyn yr orymdaith

Mae hyd at 100 o aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith ar Faes Eisteddfod Genedlaethol wedi clywed galwadau am ddiogelu S4C a darlledu yn y Gymraeg.

Oherwydd y bygythiadau i'r sianel fe ddywedon nhw ei bod hi'n amser i'r gwleidyddion sicrhau bod S4C newydd.

Yn annerch y rali roedd Menna Machreth, llefarydd darlledu'r gymdeithas, Llywydd Plaid Cymru, Jill Evans, yr AS Llafur Susan Elan Jones, Meic Birtwistle o Undeb y Newyddiadurwyr a'r cerddor Ceri Cunnigton.

"Ers i'r llywodraeth gyhoeddi cynlluniau i gwtogi ar eu grant i'r unig sianel deledu Gymraeg mae degau o fudiadau, arweinwyr y pedair prif blaid yng Nghymru ac Archesgob Cymru Barry Morgan wedi datgan eu gwrthwynebiad," meddai Ms Machreth.

'Gwneud nid dweud'

"Cafodd cyd-cynllun y BBC a'r Llywodraeth ei feirniadu gan y Pwyllgor Materion Cymreig a'r Pwyllgor Diwylliant yn San Steffan, ac ym mis Mawrth eleni cyflwynodd ymgyrchwyr ddeiseb a lofnodwyd gan 13,000 o bobl yn erbyn y cwtogiadau.

"Mae grym pobl yn ymgyrchu wedi golygu bod yr ymgyrch wedi symud agenda Llywodraeth San Steffan i ddiddymu S4C i'n sefyllfa bresennol, nesáu at ddadwneud ei chynlluniau'n llwyr.

Gorymdaith Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Fe wnaeth y cefnogwyr orymdeithio tuag at babell Llywodraeth y Cynulliad

O 2013 ymlaen fe fydd S4C yn cael ei hariannu gan y BBC yn rhannol o'r drwydded deledu.

Ym mis Mehefin fe ddywedodd Pwyllgor Materion Cymreig San Steffan fod y penderfyniad hwnnw wedi ei wneud "ar fyrder".

Mae'r sianel yn wynebu toriad o 25% yn ei chyllideb.

Yn y cyfamser, mae'r trafodaethau rhwng S4C ac Ymddiriedolaeth y BBC yn parhau ynglŷn â sut y gellid cydweithio.

"Mae pawb yng Nghymru eisiau gweld gwireddu S4C newydd, dim mwy o'r hen gelwydd oddi wrth y Torïaid na neb arall sy'n mynnu bod llai na hynny'n dderbyniol," meddai Ms Machreth.

"Rydym am alw ar wleidyddion i 'wneud nid dweud' a phleidleisio i dynnu S4C allan o'r Mesur Cyrff Cyhoeddus."

Roedd gorymdaith o babell Cymdeithas yr Iaith i stondin Llywodraeth Cymru.

"Mae llais unedig pobl Cymru wedi dweud eu bod nhw yn erbyn cynlluniau'r llywodraeth ac mae'n bryd i Lywodraeth Cymru gynnig arweiniad ar y pwnc hynod bwysig hwn a mynnu bod y cyfryngau yn cael eu datganoli i Gymru," meddai Ms Machreth.

"Rhaid i'r BBC yn Llundain sylweddoli bod eu bwriadau i dorri gwasanaethau yn mynd i grebachu'r cyfryngau yng Nghymru ac mae angen i S4C fod yn barod i wrando a diwygio os yw am adennill hyder pobl yn ogystal â chamu ymlaen i'r oes ddigidol."

Cyn y rali roedd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, wedi dweud mai barn Llywodraeth y Cynulliad a phob plaid yn y Cynulliad oedd y dylai S4C aros yn annibynnol a bod 'na ddigon o arian ar gael i'r sianel gynnig gwasanaeth llawn i bobl Cymru.

'Heriau enfawr'

"Mae 'na bryderon hefyd am ddyfodol BBC Cymru yn Saesneg, pryder mai dim ond un rhaglen newyddion y dydd fydd 'na a dim byd ar faterion cyfoes.

"Ac mae hyn yn annerbyniol i bobl Cymru."

Mae BBC Cymru wedi dweud nad oes penderfyniadau terfynol eto.

"Mae 'na heriau enfawr i'r wasg hefyd wrth i rai papurau ddiflannu," meddai Mr Jones.

"Fe fydd byd y cyfryngau yn newid yng Nghymru yn sylfaenol yn ystod y pum mlynedd nesaf ac mae'n bwysig bod 'na ddigon o wasanaeth ar gael i bobl yng Nghymru.

Torf tu allan i Babell Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
Rhai o'r cefnogwyr yn gwrando ar yr areithiau

"Dwi wedi cyfarfod â Jeremy Hunt ac wedi codi'r pwyntiau gydag e."

Dywedodd y byddai angen efallai yn yr hydref ailgyflwyno'r dadleuon.

"Mae'n bwysig na fyddwn ni mewn sefyllfa lle mae S4C yn cael ei chynnig i Lywodraeth Cymru heb yr arian.

"Does dim pwrpas cael cyfrifoldebau am ddarlledu heb yr arian.

"Yn gynta, mae'n bwysig cadw annibyniaeth S4C ac, yn ail, sicrhau dyfodol cyllidol S4C."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific