British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 4 Awst 2011, 07:19 GMT 08:19 UK
'Llai o ddatblygu oherwydd deddf'

Taenellwr
Mae anghytuno am gost gosod taenellwyr ymhob cartref newydd

Bydd llai o dai yn cael eu codi yng Nghymru o ganlyniad i ddeddf newydd yn ôl pennaeth cwmni adeiladu.

Dywedodd Steve Morgan o gwmni Redrow y bydd cyfraith sy'n gorfodi gosod taenellwyr dwr ymhob tŷ newydd yn rhwystro datblygwyr, yn enwedig mewn ardaloedd tlotach fel cymoedd y de a'r gogledd-ddwyrain.

Mewn cyfweliad gyda BBC Cymru, dywedodd Mr Morgan ei fod yn amcangyfrif y byddai'r gost o osod taenellwyr mewn tŷ tair llofft yn debyg o fod yn £3,500.

Ychwanegodd pan fyddai'r gost o wneud hynny yn cael ei ychwanegu at y ffigwr ddaw yn sgil rheolau newydd amgylcheddol arfaethedig Llywodraeth Cymru ar effeithiolrwydd ynni, yna byddai'n rhaid i'w gwmni symud allan o rhai ardaloedd.

Cwmni Redrow o Sir y Fflint yw un o ddatblygwyr mwyaf y DU.

Goblygiadau

Yr unig ardaloedd fydd yn medru ysgwyddo'r baich ychwanegol yma fydd rhai cyfoethog fel coridor yr M4
Steve Morgan

Dywedodd Mr Morgan: "Mewn ardaloedd lle nad yw'r prisiau yn uchel iawn - a dwi'n son am ardaloedd lle yr ydym yn adeiladu nawr fel cymoedd y de - fedrwn ni ddim yn edrych ar ardaloedd felly erbyn hyn."

Ychwanegodd y byddai "goblygiadau anfwriadol" i'r rheolau newydd fydd yn cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn sgil pwerau deddfu newydd.

"Yr hyn fydd yn digwydd yw na fydd ardaloedd tlotaf Cymru - y lleoedd sydd wir ei angen - yn gweld unrhyw ddatblygu newydd," meddai.

Lleihau

Y llynedd fe wnaeth adroddiad gan Brifysgol Caergrawnt a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ddweud y bydd angen 280,000 o gartrefi newydd yng Nghymru dros yr 20 mlynedd nesaf.

Mae hynny'n cyfateb i 14,000 bob blwyddyn, ond y llynedd dim ond 5,500 gafodd eu codi ac mae'r ffigwr wedi bod yn lleihau yn flynyddol ers 2007.

Treuliodd Ann Jones - Aelod Cynulliad Dyffryn Clwyd - bedair blynedd yn ceisio creu'r ddeddf newydd am daenellwyr dwr.

Mae hi'n dweud y bydd y gost o'u gosod yn agosach at fod rhwng £1,000 a £3,000 ac y gallai adeiladwyr amsugno'r gost yn ddigon hwylus drwy wneud newidiadau eraill.

Dywedodd: "Prynu cartref yw un o'r buddsoddiadau mwyaf y bydd unrhyw un yn ei wneud, ac mae gennym ddyletswydd i sicrhau fod pobl yn ddiogel.

"Rwy'n falch fod Cymru wedi arwain ar y mater hwn - dyna yw ystyr datganoli siŵr gen i."

Argyfwng?

Ond mynnodd Steve Morgan y byddai gosod taenellwyr ynghyd ag unrhyw dargedau allyriadau carbon newydd yn gwthio Cymru i argyfwng cartrefi.

"Yr unig ardaloedd fydd yn medru ysgwyddo'r baich ychwanegol yma fydd rhai cyfoethog fel coridor yr M4.

"Mae fy neges i Lywodraeth Cymru yn syml - peidiwch roi Cymru dan anfantais o'i chymharu â Lloegr."

Dywedodd Llywodraeth Cymru nad oedd amserlen i gyflwyno unrhyw reolau newydd.

Ychwanegodd llefarydd fod y llywodraeth yn ymwybodol o dargedau amgylcheddol a'r effaith ar gostau adeiladu, ac y bydd yn parhau i ymgynghori gyda'r diwydiant dros y misoedd nesaf.HEFYD
Taenellwyr dwr ym mhob ty newydd
16 Chwef 11 |  Newyddion
Trafod system chwistrellu dwr
24 Tach 10 |  Newyddion
Gosod taenellwr mewn tai newydd?
14 Gorff 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific