British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2011, 21:00 GMT 22:00 UK
Kay Holder yw Dysgwr y Flwyddyn

Kay Holder
Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008

Kay Holder yw enillydd Dysgwr y Flwyddyn eleni yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro.

Roedd tri arall ar y rhestr fer eleni, Cat Dafydd, Neil Wyn Jones a Sarah Roberts, ond penderfynodd y beirniaid, Dafydd Griffiths, Helen Prosser a Dyfed Thomas mai Kay Holder ddaeth i'r brig.

Roedd 21 o bobl wedi cystadlu am y fraint o ennill y wobr, gyda cheisiadau o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

Roedd pump o'r ymgeiswyr o ardal Wrecsam, 12 o weddill Cymru ac roedd pedwar o Loegr.

'Argraff arbennig'

Dywedodd Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, wedi'r seremoni yn Neuadd Goffa Wrecsam: "Roedd safon y cystadlu eleni'n uchel iawn, ac mae'n amlwg bod Kay wedi gwneud argraff arbennig ar y beirniaid i ennill gwobr Dysgwr y Flwyddyn eleni.

"Diolch i bawb a fu'n rhan o'r cystadlu a'r trefnu, ac rwy'n falch iawn bod y gystadleuaeth hon yn mynd o nerth i nerth yn flynyddol."

Mae Kay Holder yn gweithio fel tiwtor preifat Sbaeneg, Ffrangeg ac Almaeneg. Yn wreiddiol o Benarth, mae Kay'n parhau i fyw ym Mro Morgannwg yn Ninas Powys. Dechreuodd ddysgu Cymraeg yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd a'r Cylch 2008, ac mae'n rhan o'r trefniadau ar gyfer yr Eisteddfod ym Mro Morgannwg y flwyddyn nesaf.

Dechreuodd Kay ddysgu Cymraeg drwy lyfrau wrth fyw yn Lloegr, ac yna symudodd yn ôl i Gymru ac mae'n mynychu dosbarthiadau Gloywi a Siawns am Siarad 4 ers mis Hydref.

'Newid fy mywyd'

Dywedodd Kay, "Rydw i'n figan ac mi es i'r Eisteddfod i hybu figaniaeth, a darganfod iaith, byd a diwylliant newydd. "Dechreuais i ddysgu'r delyn ar Faes yr Eisteddfod yng Nghaerdydd hefyd, ac erbyn hyn rydw i wedi sefyll arholiad Gradd 3. Felly, newidiodd yr Eisteddfod a'r iaith fy mywyd!"

Dechreuodd Kay ddysgu Cymraeg drwy lyfrau wrth fyw yn Lloegr, ac yna symudodd yn ôl i Gymru ac mae'n mynychu dosbarthiadau Gloywi a Siawns am Siarad 4 ers mis Hydref.

Ychwanegodd Rob Humphreys, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, noddwyr y gystadleuaeth: "Llongyfarchiadau i Kay Holder, sy'n enghraifft arbennig o ddysgu gydol oes ac yn llawr haeddu'r teitl o fod yn Ddysgwr y Flwyddyn.

"Fel sefydliad addysg uwch unigryw, yn gweithio ar draws Cymru gyfan ac ar draws y byd, roedd yn bleser gweld bod y pedwar ymgeisydd yn y rownd derfynol yn cynrychioli rhannau gwahanol o Gymru a thu hwnt. Mae'n bleser cael y cyfle, heddiw trwy'r seremoni, a'r gystadleuaeth dros y misoedd diwethaf i ddathlu'r Gymru fodern yn y fath ffordd.

"Mae modiwl 'Croeso' y Brifysgol Agored yn mynd â Chymru a'r Gymraeg dros y byd, gyda deunyddiau blasu rhad ac am ddim ar gael i'w llwytho oddi ar iTunes a thrwy'r wefan OpenLearn."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAU


HEFYD
Rhestr fer Dysgwr y Flwyddyn
16 Mai 11 |  Newyddion
Kay yn cystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn
01 Awst 11 |  Newyddion
Julia yw Dysgwr y Flwyddyn
04 Awst 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific