British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2011, 18:45 GMT 19:45 UK
Meirion Wynn Jones yn ennill Tlws y Cerddor

Meirion Wynn Jones
Mae Meirion Wynn Jones yn un o gyfeilyddion yr Eisteddfod

Meirion Wynn Jones o Aberhonddu yw enillydd Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro.

Yn ogystal â Thlws y Cerddor, mae'n derbyn gwobr ariannol o £500 ac ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo ei yrfa.

Ar gyfer cystadleuaeth eleni gofynnwyd am gyfansoddiad gwreiddiol heb fod yn hwy na 5 munud o hyd ar gyfer côr SATB yn ddigyfeiliant neu gyda chyfeiliant piano neu organ a fyddai yn adlewyrchu dathliad yr Eisteddfod Genedlaethol yn 150 mlwydd oed.

Ymgeisiodd wyth a beirniadwyd y gwaith gan Gareth Glyn a Guto Pryderi Puw.

'Chwilota'

Dywedodd Meirion: "Gan fod y gystadleuaeth eleni yn gofyn am ddarn a fyddai'n adlewyrchu dathliad yr Eisteddfod yn 150 mlwydd oed, penderfynais chwilota drwy nifer o raglenni'r dydd Eisteddfodau Cenedlaethol yr hanner canrif diwethaf i ddod o hyd i destun addas.

"Cywydd Croeso Dic Jones ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi a'r Cylch, 1976 a ddenodd fy llygad a'm clust. Roedd llinellau megis, 'Doed pob celf wrth ei helfen i weld y pyrth led y pen' a ' Tebyg at debyg y tynn, A thalent at ei thelyn' yn awgrymu syniadau cerddorol o'r cychwyn cyntaf.

"Mae'r teimlad o gyffro, o ddathlu a mwynhau yn llifo trwy'r gerdd hon - yn wir, mae'n heintus. Wrth ymateb i hyn roeddwn yn awyddus i wthio fy iaith gerddorol fi fy hun i gyfeiriadau newydd."

Mae Meirion yn hanu o Rhewl, Llangollen, a derbyniodd ei addysg yn Ysgol Dinas Brân ac Ysgol Cadeirlan Wells cyn ennill ysgoloriaeth i'r Academi Gerdd Frenhinol yn Llundain.

Yno, astudiodd y piano gydag Alexander Kelly, yr organ gyda Nicholas Danby ac organ byrfyfyr gyda Naji Hakim. Pan oedd yn fyfyriwr, daliodd ysgoloriaethau organ yng Nghadeirlan Caerwynt ac Abaty Westminster.

Enillodd gystadleuaeth Organydd Ifanc y Flwyddyn Nwy Prydain ym 1990. Ar ôl dal swyddi Organydd Cadeirlan Metropolitan Lerpwl a'r Oratory yn Birmingham, dychwelodd Meirion i Gymru yn 2003 a chafodd ei benodi'n Organydd Priordy'r Santes Fair yn y Fenni.

Cyfeilydd

Yn ogystal â chwarae'r organ, mae hefyd yn gyfeilydd, canwr, athro piano ac organ, a chyfansoddwr. Y mae'n gyfeilydd swyddogol yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ers 2006, ac yn 2009 ymunodd â thîm cyfeilyddion yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf.

Ar hyn o bryd mae Meirion yn Organydd Cynorthwyol Eglwys Gadeiriol Aberhonddu ac yn ei amser hamdden mae wrth ei fodd yn cyflwyno rhaglen ddwyieithog wythnosol 'Y Casgliad Clasurol' ar Radio Glangwili.

'Dealltwriaeth lwyr'

Yn ôl Gareth Glyn: "Mae darn Elsyl,'Dewch i ddathlu', yn osodiad digyfeiliant o eiriau Dic Jones, ac yn ddewis cwbl ddelfrydol ar gyfer y gystadleuaeth.

"Nodwedd o'r arddull ydy bod llinell gerddorol yn cael ei thaflu yn ôl ac ymlaen rhwng y lleisiau - ac ail-adrodd geiriau unigol yn null Brian Hughes. Mae'n ddarn sy'n dangos dealltwriaeth lwyr o'r arddull leisiol; gosodiad y geiriau'n gelfydd, a'r egni'n cael ei gynnal drwyddo.

"Mae 'na ryw unoliaeth fewnol i'r darn, hefo pob dim fel petai o'n tyfu o'r agoriad. Mi allai unrhyw gôr safonol ymgymryd â'r gwaith yma, a byddai'n effeithiol dros ben o'i lwyfannu.

"Dyma ddarn sy'n wir ddathliadol drwyddo, yn ymarferol ac eto'n heriol, yn cyfathrebu'n effeithiol â'r gynulleidfa, ac yn gwbwl addas ar gyfer achlysur fel dathlu pen-blwydd un o'n prif sefydliadau ni fel cenedl."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific