British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2011, 14:33 GMT 15:33 UK
Tai fforddiadwy: 'Ffordd syml'

Tai Clwyd

Mewn digwyddiad ar Faes yr Eisteddfod cyhoeddwyd y bydd hi'n symlach i bobl leol sy'n chwilio am gymorth i brynu tŷ fforddiadwy o hyn ymlaen.

Fe wnaeth Cymdeithas Tai Clwyd gyda chefnogaeth siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam a phartneriaid eraill lansio gwasanaeth newydd ddydd Mercher.

Ymhlith yr hyn fydd yn hwyluso'r broses i brynwyr y mae sicrhau mai un ffurflen gaiff ei llenwi a hwyluso'r tai fforddiadwy sydd ar rent i'r rhai sydd eisoes ar Y Gofrestr Perchnogaeth Cartrefi Fforddiadwy.

Yn ôl Cymdeithas Tai Clwyd mae pobl leol yn cael anhawster i gyrraedd yr ysgol eiddo oherwydd prisiau cynyddol tai dros y ddegawd ddiwethaf a'r angen am flaendal mwy i sicrhau morgeisi.

"Oherwydd bod y pedwar awdurdod lleol yn cydweithio ar y cynllun hwn, ni fydd pobl sy'n chwilio am gymorth i brynu tai yn cael eu clymu gan fiwrocratiaeth llenwi'r un ffurflen droeon, yn cael eu heithrio rhag cynnig am gynlluniau tai lleol yn eu hardaloedd nhw nac yn cael eu llethu gan ffiniau sirol," meddai Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Clwyd, Alwyn Llwyd.

"Yn y gorffennol, er enghraifft, os oedd person eisiau holi am gymorth i brynu tŷ fforddiadwy yn Wrecsam, ond bod y teulu yn byw yn Sir y Fflint, byddai gofyn llenwi'r un ffurflen ddwywaith.

"Mae'r ffaith bod pedair sir gogledd Cymru yn cydweithio'n golygu llai o waith papur i bobl - newyddion gwych i ddarpar brynwyr eiddo."

'Hynod o ffodus'

Un sy'n gobeithio prynu eiddo yw'r athrawes gynradd, Amy Morris, 26 oed, o Goedpoeth ger Wrecsam.

Wedi ei geni a'i magu yn yr ardal mae Amy yn dysgu yn Ysgol I D Hooson, Rhosllanerchrugog.

Mae'n dweud bod sicrhau blaendal digonol i brynu tŷ yn profi'n dasg a hanner yn yr hinsawdd ariannol anodd sydd ohoni.

"Dwi'n awyddus i brynu tŷ a chreu cartref braf a chysurus i mi a'm mab ifanc, Harri sy'n 7 mis oed.

"Dwi'n hynod o ffodus bod fy rhieni yn gefnogol iawn ac yn dal i fyw yng Nghoedpoeth ac maen nhw'n hapus i Harri a minnau fyw gyda nhw ar hyn o bryd.

"Ond mi rydw i'n awyddus i brynu tŷ fy hun a chreu cartref teuluol i ni'n dau.

"Yn ddiweddar llenwais ffurflen er mwyn cofrestru ar Gofrestr Perchnogaeth Cartrefi Fforddiadwy, a'm gobaith ydi prynu tŷ fforddiadwy trwy gynlluniau fforddiadwy yn ardal Wrecsam.

"Heb gynllun o'r fath, dwi ddim yn credu y byddai hi'n ymarferol i mi feddwl am brynu tŷ ar hyn o bryd."

Derbyniodd 50 o deuluoedd gymorth gan Gymdeithas Tai Clwyd i brynu eu cartrefi eu hunain yn 2010 - 2011, 40 yn prynu am y tro cyntaf, yn ardaloedd siroedd Conwy, Dinbych, Fflint a Wrecsam.

Dyrannodd Cymdeithas Tai Clwyd £1.9 miliwn i gynorthwyo'r teuluoedd hyn trwy gynllun 'Cymorth Prynu' gaiff ei ariannu trwy grant tai cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Drwy Gymru cafodd cyfanswm grant tai cymdeithasol o £7.4 miliwn ei roi gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo tua 170 o deuluoedd trwy'r cynllun 'Cymorth Prynu' yn 2010 - 2011.

"Dyma esiampl wych o sefydliadau'n cydweithio mewn partneriaeth i gynnig cymorth i bobl brynu tŷ fforddiadwy a chychwyn ar y gris eiddo," meddai Gweinidog Llywodraeth Cymru Huw Lewis.

"Dwi'n falch iawn bod Cymdeithas Tai Clwyd a'u partneriaid yn cynnig y fenter hon i ddarpar berchnogion tai yng ngogledd ddwyrain Cymru.

"Mae 'Cymorth Prynu' yn fenter rydym wedi ei chefnogi ers nifer o flynyddoedd ac rwy'n mawr obeithio y bydd cynghorau a landlordiaid cymdeithasol ar draws Cymru yn parhau i fanteisio ar y cynllun i gynorthwyo pobl i brynu a rhentu tai fforddiadwy yn eu hardaloedd lleol."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific