British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2011, 06:55 GMT 07:55 UK
Ynni: Potensial am wrthdaro?

Melinau gwynt
Llywodraeth San Steffan sydd 'r gair ola' ar brosiectau ynni mawr

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad am glywed am y potensial ar gyfer gwrthdaro rhwng y cyfundrefnau cynllunio a chaniatáu ym maes ynni yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru.

Mae'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd am glywed barn pobl ynghylch polisi a chynllunio ym maes ynni yng Nghymru fel rhan o ymchwiliad newydd.

Bydd y pwyllgor hefyd yn ystyried sut mae polisi cynhyrchu ynni Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn effeithio ar gynlluniau Llywodraeth Cymru.

Ym mis Mehefin fe wnaeth Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones ofyn i Lywodraeth Prydain ddatganoli pwerau ym maes ynni.

O dan y ddeddfwriaeth bresennol, mae penderfyniadau terfynol ynghylch cynlluniau a fydd yn cynhyrchu mwy na 50 megaWatt o bŵer yn cael eu gwneud yn Llundain.

Goblygiadau

Fel Pwyllgor, hoffem glywed am y potensial ar gyfer unrhyw wrthdaro rhwng y cyfundrefnau cynllunio a chaniatáu yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru
Arglwydd Elis-Thomas

Bydd y pwyllgor yn ystyried y goblygiadau i Gymru os bydd y cyfrifoldeb dros ganiatáu cynlluniau isadeiledd mawr ar gyfer cynhyrchu ynni ar y tir ac ar y môr yn aros gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Mater arall i'w ystyried fydd effaith bosibl penderfyniadau ynghylch prosiectau isadeiledd mawr a datblygiadau cysylltiedig os nad ydynt yn cael eu gwneud yn unol â pholisi cynllunio Cymru.

Mae yna ymgyrch gref wedi bod yn y canolbarth yn erbyn cynlluniau'r Grid Cenedlaethol i godi hyd at 120 o beilonau 50 metr o uchder i gario gwifrau trydan 400,000 folt o Gymru i gyffiniau'r Amwythig yn Lloegr.

Ym mis Mai bu 1,500 o bobl yn protestio yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Hoffai'r pwyllgor hefyd glywed sut y gall ffurfiau newydd o gynhyrchu ynni yng Nghymru gyfrannu at gyrraedd targedau blynyddol Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

'Uchelgeisiol'

Dywedodd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

"Mae gan Lywodraeth Cymru gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu ynni adnewyddadwy a charbon isel yng Nghymru, ond mae llawer o gyfrifoldeb am gynllunio a pholisi mewn perthynas ag ynni yn nwylo Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

"Fel Pwyllgor, hoffem glywed am y potensial ar gyfer unrhyw wrthdaro rhwng y cyfundrefnau cynllunio a chaniatáu yn y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru.

Paneli solar
Mae cynyddu'r defnydd o baneli solar yn rhan o'r strategaeth i leihau allyriadau carbon

"Rydym eisoes wedi gweld gwrthwynebiad a barnau yn cael eu mynegi am gynlluniau ar gyfer ffermydd gwynt a pheilonau trydan ar gyfer canolbarth Cymru, a bydd y Pwyllgor yn ystyried yr holl faterion hyn.

"Fodd bynnag, bydd yr ymchwiliad yn edrych ar bob agwedd ar bolisi a chynllunio mewn perthynas ag ynni, a byddem yn croesawu barnau a thystiolaeth gan unrhyw un sydd â diddordeb yn y maes hwn."

Fel rhan o'i ymchwiliad, bydd y Pwyllgor yn ystyried dwy ddeiseb a anfonwyd ato gan y Pwyllgor Deisebau. Mae un ohonynt yn ymdrin â chludo tyrbinau gwynt yng nghanolbarth Cymru. Mae'r llall yn gwrthwynebu Nodyn Cyngor Technegol rhif 8, sy'n ymdrin â chynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy.

Gall unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd anfon e-bost at E&S.comm@cymru.gov.uk neu ysgrifennu at: Clerc y Pwyllgor, Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd, CF99 1NA.HEFYD
Mwy o barciau paneli solar i Gymru
22 Ion 11 |  Newyddion
Cynllun yn 'creu swyddi o safon uchel'
18 Meh 10 |  Newyddion
Ynni: 'Chwyldro carbon isel'
15 Maw 10 |  Newyddion
Canolfan i hybu sgiliau ynni gwyrdd
29 Gorff 09 |  Newyddion
Comisiwn: 'Cymru carbon isel'
12 Tach 09 |  Newyddion
Cyhoeddi llwybr ynni adnewyddol
19 Chwef 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific