British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 3 Awst 2011, 05:40 GMT 06:40 UK
Dwyieithrwydd: Lansio ymgynghoriad

Google Translate
Mae 'na feirniadu y gallai periaint gael ei ddefnyddio i gyfeithu'r Cofnod

Mae Comisiwn y Cynulliad yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ddydd Mercher ar fframwaith newydd i reoli ei ddarpariaeth o wasanaethau dwyieithog.

Byddai Bil (Drafft) Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Ieithoedd Swyddogol) yn cynnwys darpariaethau ynghylch defnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg yn ystod trafodion y Cynulliad Cenedlaethol, ac wrth gyflawni swyddogaethau Comisiwn y Cynulliad.

Daw hyn wrth i'r ffrae barhau am benderfyniad y Comisiwn i roi'r gorau yn 2010 i fersiwn ysgrifenedig ddwyieithog o'r cofnod, Hansard Cymru.

Erbyn hyn dim ond areithiau Cymraeg sy'n cael eu cyfieithu a'u cyhoeddi yn Saesneg - dydy areithiau Saesneg ddim yn cael eu trosi i'r Gymraeg.

Dyletswydd

Bydd y Bil yn gosod dyletswydd ar Gomisiwn y Cynulliad i gyflwyno cynllun gwasanaethau dwyieithog fydd yn nodi'r camau y mae'n bwriadu eu cymryd i gydymffurfio â'i ddyletswydd, fel y'i hamlinellwyd yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006.

Roedd y gwasanaethau hynny wedi'u modelu'n flaenorol ar gynnwys Deddf yr Iaith Gymraeg 1993, sydd bellach wedi'i disodli gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Nid yw'r Cynulliad na'r Comisiwn yn ddarostyngedig i drefniadau'r Mesur, felly penderfynodd Comisiwn y Cynulliad i ymchwilio i fframwaith deddfwriaethol newydd ynghylch ei wasanaethau dwyieithog.

Yn ei gyfarfod ar Orffennaf 14, cytunodd Comisiwn y Cynulliad i "gynnig deddfwriaeth newydd a fyddai'n gosod dyletswyddau'r Cynulliad Cenedlaethol a'r Comisiwn mewn perthynas â darparu gwasanaethau dwyieithog ar sail statudol gadarn".

'Esiampl i eraill'

Hoffwn annog cymaint o bobl â phosibl i ddweud eu dweud yn ystod y cyfnod ymgynghori fel y gallant ein helpu i lunio ein cynigion
Rosemary Butler

Dywedodd Rosemary Butler AC, Llywydd y Cynulliad: "Mae gan y Comisiynwyr newydd a minnau ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau dwyieithog sy'n esiampl i eraill ar gyfer y Pedwerydd Cynulliad.

"Rwyf yn hyderus y bydd ein cynlluniau yn cyflawni hynny. Hwn fyddai'r Bil cyntaf a gynigwyd gan y Comisiwn ers y bleidlais gadarnhaol a gafwyd yn y refferendwm ym mis Mawrth.

"Hoffwn annog cymaint o bobl â phosibl i ddweud eu dweud yn ystod y cyfnod ymgynghori fel y gallant ein helpu i lunio ein cynigion."

'Trefniadau cadarn'

Dywedodd Rhodri Glyn Thomas AC, y Comisiynydd sydd â chyfrifoldeb dros yr iaith Gymraeg: "Mae'r ddeddfwriaeth arfaethedig yn cynnig trefniadau cadarn ar gyfer rheoli gwasanaethau dwyieithog y Cynulliad.

"Mae'r cynllun drafft yn cadarnhau ein hymrwymiad i ddatblygu gwasanaethau ac i arloesi yn y maes hwn, er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am y Cynulliad Cenedlaethol a'i waith ar gael i bawb".

Bydd y cyfnod ymgynghori yn parhau tan Hydref 14 2011, a disgwylir i'r Bil drafft a'r cynllun fod yn barod i'w hystyried gan y Cynulliad Cenedlaethol o gwmpas diwedd y flwyddyn.

Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig at GwasanaethauDwyieithog@cymru.gov.uk neu fe gallwch ysgrifennu at: Rheolwr y Cynllun Gwasanaethau Dwyieithog, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, CF99 1NA.HEFYD
Opsiwn peiriant o dan y lach
27 Gorff 11 |  Newyddion
Cofnod: 'Ystyried technoleg'
06 Gorff 11 |  Newyddion
Comisiwn yn galw am drafodaeth
17 Meh 11 |  Newyddion
'Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad'
03 Meh 11 |  Newyddion
Pryder am effaith penderfyniad
02 Meh 11 |  Newyddion
Cam yn ôl i'r iaith?
19 Mai 10 |  Newyddion
Cyfieithu: Dal yn bwnc llosg
22 Medi 09 |  Newyddion
Cyfieithu: Beirniadu comisiwn
04 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Galw am gyngor cyfreithiol
03 Medi 09 |  Newyddion
Iaith: Cyngor cyfreithiol
02 Medi 09 |  Newyddion
Cynulliad: 'Newid rheol iaith'
06 Awst 09 |  Newyddion
Iaith y Cofnod: 'Statws is'
07 Awst 09 |  Newyddion
Comisiwn yn 'torri cynllun iaith'
17 Meh 11 |  Newyddion
Galwad i adfer y cofnod dwyieithog
14 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific