British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2011, 10:26 GMT 11:26 UK
Cyngor yn arbed £1.7 miliwn

Neuadd y Sir Caerfyrddin
Mae cyngor Sir Gar angen gwneud arbedion o £25 miliwn yn sgil toriadau mewn cyllid

Yn ôl Cyngor Sir Caerfyrddin, maen nhw wedi gwneud gwerth £1.7 miliwn o arbedion trwy leihau nifer yr uwch-reolwyr.

Dros y pedair blynedd ddiwetha' mae 25 o swyddi wedi diflannu, gan gynnwys penaethiaid gwasanaethau ac uwch-reolwyr.

Dywed y cyngor fod yr arbedion wedi cael eu buddsoddi'n ôl i mewn i wasanaethau ac wedi helpu i gadw treth cyngor i lawr.

Gwnaed yr arbedion trwy beidio ag ail-lenwi swyddi gwag, neu rannu swyddi gyda sefydliadau eraill, gyda'r gwaith wedyn yn cael ei ddosbarthu rhwng gweddill y staff i "sicrhau cysondeb mewn gwasanaeth".

Mark James yw Prif Weithredwr y cyngor, a dywedodd:

"Rydym wedi bod yn gweithio'n galed i leihau costau ble bynnag y gallwn ni er mwyn amddiffyn gwasanaethau pwysig a cheisio cadw treth cyngor mor isel â phosib.

"Rydym wedi llwyddo i leihau costau uwch-reolwyr yn sylweddol, trwy rannu cyfrifoldebau rhwng eraill a chydweithio'n agos mewn partneriaethau gyda sefydliadau eraill, fel yr Heddlu a'r Gwasanaeth Iechyd."

Mae'r cyngor hefyd wedi rhoi'r gorau i gyflogi staff o'r newydd am y tro, oni bai bod dim modd llenwi swyddi hanfodol yn fewnol.

Mae'r cyngor yn credu y bydd hyn yn arwain at arbed miliynau yn rhagor o bunnoedd dros y tair blynedd nesa'.

'Amseroedd anodd'

Mae cyngor Sir Gar, fel awdurdodau eraill Cymru, yn wynebu sawl her wrth geisio gwneud arbedion gwerth £25 miliwn yn sgil toriadau mewn cyllid.

Yn ôl un o reolwyr bwrdd y cyngor, y Cynghorydd Wyn Evans:

"Er ein bod yn wynebu amseroedd anodd ar hyn o bryd, mae Sir Gaerfyrddin mewn lle gwell na'r rhan fwya' i wynebu'r her.

"Trwy gyngor ariannol cadarn, arbedion effeithlonrwydd mawr a newidiadau i'r modd yr ydym ni'n darparu rhai gwasanaethau, rydym yn ymdopi'n dda gyda'r gofynion cyfredol.

"Rydym yn hyderus y byddwn yn dod allan o hyn yn sefydliad mwy effeithlon ac effeithiol."

Mae cynlluniau'r cyngor wedi codi pryderon yn lleol.

Ym mis Mai'r llynedd daeth rhybudd y gallai dros 500 o staff golli'u gwaith yng Nghyngor Sir Caerfyrddin dros gyfnod o bedair blynedd.

Ond mae'r cyngor wedi dweud y byddai unrhyw ddiswyddiadau'n wirfoddol.



HEFYD
Bygythiad i 500 o swyddi cyngor
20 Mai 10 |  Newyddion
Poeni am 30% o swyddi
01 Maw 10 |  Newyddion
Pryder am 4,000 o swyddi cyngor
15 Chwef 10 |  Newyddion
Cynghorau: Codiad o hyd at 3%
13 Hyd 09 |  Newyddion
Cannoedd o swyddi cyngor yn y fantol
28 Ion 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific