British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2011, 16:24 GMT 17:24 UK
Daniel Davies yn ennill Medal Goffa Daniel Owen

Daniel Davies, enillydd Medal Goffa Daniel Owen 2011
Yn ogystal 'r Fedal, cafodd Daniel Davies wobr ariannol o 5,000

Daniel Davies o Geredigion sydd wedi ennill Medal Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro.

Y dasg i'r chwe ymgeisydd oedd creu nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

Y beirniaid oedd Emyr Llywelyn, Jon Gower ac Elin Llwyd Morgan.

Yn ôl Emyr Llywelyn, roedd y gwaith buddugol, Tair Rheol Anhrefn, gan Blod yn "nofel sy'n sefyll ar ei phen ei hun uwchlaw cynnyrch y cystadleuwyr eraill".

"Mae hi'n nofel soffistigedig, ddeallus, gyfoes a llawn hiwmor gan nofelydd sy'n storïwr wrth reddf.

Roedd yr awdur, meddai, yn medru creu sefyllfaoedd digri sy'n gwneud i'r darllenydd chwerthin yn uchel weithiau.

'Hiwmor'

"Teimlwn y byddai'r nofel yn gwneud ffilm ardderchog gan fod yma olygfeydd sy'n wirioneddol abswrd a digri.

"Mae'n amlwg fod gan y nofelydd hwn wybodaeth eang a manwl o wyddoniaeth....y cyfan wedi'i wau'n grefftus i'r nofel.

Daniel Davies, enillydd Medal Goffa Daniel Owen 2011
Dywedodd iddo gymryd tua tair blynedd i gwblhau'r gwaith

"Prin iawn yw'r nofelwyr Cymraeg sy'n meddu ar ddawn storïol yr awdur hwn.

"Mae ei hiwmor, ei afiaith a'i ddeallusrwydd yn ei wneud yn nofelydd arbennig ac unigryw yng Nghymru."

Treuliodd Daniel ei 10 mlynedd gyntaf mewn gorsaf heddlu, gan fod ei dad, Joe Davies, yn blismon pentref Llanarth yng Ngheredigion.

Cafodd ei addysgu yn Ysgol Gynradd Llanarth ac Ysgol Uwchradd Aberaeron cyn iddo gwblhau gradd mewn Cemeg a doethuriaeth yn yr un pwnc ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Nofelydd

Ar ôl gweithio mewn canolfan alwadau ffôn ac yn y diwydiant adeiladu am gyfnod, bu'n ohebydd papur newydd y Cambrian News yn Nyffryn Dyfi am chwe blynedd cyn cael swydd fel newyddiadurwr ar-lein gyda BBC Cymru.

Mae Daniel yn byw gyda'i bartner Linda a'i thair merch, Lisa, Gwenno a Mari, y ddwy gath, Sws a Blod, a Snwff y ci ym Mhenbontrhydybeddau yng ngogledd Ceredigion.

Cafodd ei nofel gyntaf, Pele Gerson a'r Angel, ei chyhoeddi yn 2001 ac ers hynny mae wedi cyhoeddi cyfres o straeon byrion, Twist ar Ugain yn 2006 a'r nofelau Gwylliaid Glyndŵr yn 2007 a Hei Ho yn 2009.

Yn ogystal â'r Fedal rhoddwyd gwobr ariannol i'r enillydd o £5,000 gan Siop y Siswrn, Wrecsam a'r Wyddgrug.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific