British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 2 Awst 2011, 12:47 GMT 13:47 UK
'Straen' codi cymaint o dai

Aled Roberts
Bydd Aled Roberts yn cyflwyno ei araith ar y maes ddydd Mawrth

Mae'n annerbyniol i ogledd ddwyrain Cymru ysgwyddo baich codi tai er mwyn arbed tir gwyrdd Swydd Caer, meddai AC.

Aled Roberts, AC dros ogledd Cymru a Chadeirydd Pwyllgor Gwaith Prifwyl 2011, draddododd yr araith flynyddol ym Mhabell y Cymdeithasau.

Lleisiodd ei bryder am yr holl dai oedd yn cael eu hadeiladu yn y gogledd-ddwyrain a honnodd bod y cyfan yn rhoi ysgolion, ysbytai a hyd yn oed o bosib yr iaith Gymraeg dan straen.

Dywedodd cyn Arweinydd Cyngor Wrecsam: "Mae ymgynghoriadau ar draws gogledd Cymru wedi dangos nad yw'r trigolion yn cytuno gyda pharhau â chyflymder y datblygu a welwyd dros yr 20 mlynedd diwethaf.

"Bydd rhaid i'r gwleidyddion yng Nghaerdydd ailfeddwl am eu strategaeth os ydyn nhw'n disgwyl i'r gogledd ddwyrain chwarae rhan mewn datganoli yn llawn.

"Rhaid i ni wrthsefyll y demtasiwn i ganoli'r pŵer yng Nghaerdydd fel y gall pobl y gogledd ddwyrain deimlo bod ganddyn nhw wir ddylanwad wrth ddatblygu eu rôl o fewn y Gymru newydd."

'Anghysondeb'

Mae wedi galw am edrych eto ar gynllun "creu isranbarth sy'n rhedeg ar draws y ffin, fyddai'n pennu'r fframwaith y mae llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru am wasanaethu y tu mewn iddo".

Ond dywedodd nad oedd y weledigaeth wleidyddol yn gyson ar draws y rhanbarth.

"Mae'n ymddangos bod Sir y Fflint wedi bod yn barod i dderbyn eu rôl fel rhan o isranbarth Dinas Lerpwl tra bod Sir Ddinbych erioed wedi cael ei hystyried yn rhan o'r polisi," meddai.

"Yn y cyfamser, gwnaeth Wrecsam y penderfyniad gwleidyddol yn 2007 i beidio â chael eu hystyried yn rhan o'r cynllun.

"Dyma pryd y gallai polisïau Llywodraeth Cymru i annog yr awdurdodau lleol i gyfuno neu i gydweithio amharu ar allu'r ardaloedd unigol i adlewyrchu eu dyheadau gwleidyddol lleol."

Rhan o'r broblem, meddai, oedd diffyg sefydliadau cydnabyddedig yn y rhanbarth.

'Codi cwestiynau'

"Y canlyniad yw bod ein cydweithio wedi tueddu i ddatblygu dros y ffin i'r dwyrain yn hytrach na i'r gorllewin.

"Yn economaidd, mae gennym siambr fasnach ar gyfer Swydd Caer a gogledd Cymru.

"Mae hyn yn codi cwestiynau ynglŷn â gallu'r trefniadau presennol i ymateb i sgiliau, isadeiledd ac agendâu cymorth busnes wrth iddyn nhw ddatblygu mewn ffyrdd gwahanol ar y ddwy ochr i'r ffin.

"Dyma fydd y sefyllfa yn enwedig wrth i liwiau gwleidyddol y llywodraethau ar ddwy ochr y ffin wahaniaethu."

Fe alwodd Mr Roberts hefyd am alw am fwy o gydweithio effeithiol rhwng gwleidyddion lleol a'u cydweithwyr yn y Senedd.

"Rydym angen diffinio yn union beth yw'r safiad 'rydym am ei gymryd yng ngogledd ddwyrain Cymru," meddai.

'Aeddfedu'

"Nid yw o reidrwydd yn ddewis rhwng wynebu'r gorllewin neu'r dwyrain.

"Fy nghred i yw ei bod yn orfodol bod ein hardal yn parhau i ddatblygu eu perthynas gyda gwasanaethau yng ngogledd orllewin Lloegr oherwydd, yn un peth, does dim digon o boblogaeth yn y gogledd yn unig."

Dywedodd fod angen i'r berthynas aeddfedu a'i fod yn credu nad oedd gwleidyddion, gan gynnwys ei hun, wedi derbyn eu cyfrifoldebau yn ddigonol.

"Mae llawer o'n polisïau presennol yn seiliedig ar astudiaethau a strategaethau a gafodd eu datblygu gan weision sifil a swyddogion nad ydyn nhw wedi cyfeirio at nifer fawr o'r gwirioneddau gwleidyddol newydd ers 1999."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific