British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2011, 11:38 GMT 12:38 UK
Dathlu goreuon celfyddydol Cymru

Bedwyr Williams
Dywedir i waith Bedwyr cloddio eu hunaniaeth Gymreig

Wellingtons gwyrdd, crochenwaith i'r tŷ ac oriel gelf gyfoes sydd wedi dod i'r brig celfyddydol yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r fro 2011.

Ymhlith gwaith enillydd y Fedal Aur am Celfyddyd Gain yw pâr o wellingtons gwyrdd wedi eu stwffio â gwellt, llun o ffermwr yn syllu i fyny ffordd fynyddig a chlawr llyfr Fferm a Thyddyn wedi'i weddnewid.

Mae'r artist o Rostryfan, Bedwyr Williams wrthi'n datblygu cyfres newydd sy'n dathlu diwylliant cefn gwlad.

'Dawn'

"Mae gan Bedwyr Williams ddawn i gymysgu'r traddodiadol a'r cyfoes mewn modd nad oes angen gwybodaeth rhagblaen am hanes celf na gwag siarad cyd-destunol gormodol," meddai un o'r beirniaid, Steffan Jones-Hughes.

"Mae'n briodol bod artist o'i statws ef, sydd ag enw o bwys mewn celf gyfoes ym Mhrydain, yn cael ei gydnabod gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar yr adeg hon.

"Artist o Gymro yn byw yng Nghymru yn gwneud gwaith sydd yn ymwneud â Chymreictod, dieithrwch ac arwahanrwydd.

Mae'n briodol bod artist o'i statws ef, sydd ag enw o bwys mewn celf gyfoes ym Mhrydain, yn cael ei gydnabod gan Eisteddfod Genedlaethol Cymru ar yr adeg hon
Steffan Jones-Hughes

"Mae natur anghyfforddus i'w waith yr wyf i'n hoff ohono - sef troi'r cyffredin yn rhywbeth sy'n ein gorfodi i gwestiynu'r hyn a wyddom.

"Mae ei welingtons ar un llaw yn un o'r pethau mwyaf sylfaenol, mae gan bob cartref yng Nghymru bâr.

"Ac mae Bedwyr Williams yn gwyrdroi'r rhain ac yn eu gwneud yn dorlun leino, yr arwyneb wedi ei gerfio â symbolau bywyd gwledig."

Mae Bedwyr Williams yn rhannu'r wobr ariannol o £5,000 yn yr adran hon gyda Helen Sear o Risga.

"Mae ei ffotograffau yn rhoi presenoldeb gweledol cryf ac yn gwneud cyfuniad o'r cyffredin yn rhywbeth go anghyffredin", meddai Lois Williams, oedd hefyd yn feirniad, yn ogystal ag Alessandro Vincentelli.

Yn y cartref

Cyhoeddodd y tri beirniad mai Peter Bodenham, pennaeth Crochenwaith Coleg Sir Gâr, Caerfyrddin, oedd ar y brig yn y categori Crefft a Dylunio.

Fel cyfranogwr rheolaidd yn Arddangosfa Agored y Brifwyl, dros y blynyddoedd diweddar ystyriwyd gwaith Peter yn Gelfyddyd Gain, ond mae o wedi 'dychwelyd i'w gwreiddiau' yn Eisteddfod Wrecsam.

"Mae'n wirioneddol anhygoel," meddai Peter. "Rwy'n teimlo'n wylaidd ac wedi fy nghyffroi'n greadigol ar yr un pryd."

Gyda'r teitl 'Beth ydyn ni'n gartrefol ag e', mae ei gasgliad yn ymwneud â chreu crochenwaith at ddefnydd yn y cartref, gan hefyd greu gwaith cerameg sy'n gwneud i bobl feddwl.

"Mae gen i ddiddordeb mewn codi cwestiynau gan ddefnyddio delweddau a geiriau ar wyneb fy ngwaith cerameg," eglurodd y crochenydd.

"Mae'r platiau yn yr Eisteddfod yn holi beth sy'n gwneud i ni deimlo'n gartrefol neu beth ydyn ni'n gartrefol ag e?"

Tu fewn i Oriel Mostyn, Llandudno
Roedd penseiri Oriel Mostyn hefyd yn gyfrifol am Ganolfan Baltig Gatehead

Oriel gelf gyfoes yn Llandudno ddaeth i'r brig pensaernïol eleni.

Wrth ddyfarnu'r anrhydedd, disgrifiwyd Oriel Mostyn gan y detholwyr Mhairi McVicar a Simon Venables "yn dirnod dinesig o bwysigrwydd cenedlaethol i Gymru".

Cyflogwyd Penseiri Ellis Williams o Warrington i ychwanegu dwy oriel newydd at y rhai presennol yn yr adeilad rhestredig Gradd II.

"Gwnaed argraff arnom gan y ffordd yr oedd golau naturiol wedi ei dynnu i mewn i'r adeilad, a sut yr oedd y gofodau oriel yn cysylltu â'i gilydd yn ddi-dor," meddai Mhairi McVicar a Simon Venables.

"Nid dim ond darparu'r amgylchedd delfrydol ar gyfer arddangosiadau, ond mae'n amlwg yn ofod dyrchafol y gellir ei fwynhau'n fawr gan ymwelwyr."

Yn ogystal, penderfynodd y beirniaid roi Cymeradwyaeth Uchel i adeilad newydd WISE yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen ym Machynlleth, a gafodd ei gynnwys ar y rhestr fer.

Mae enghreifftiau o waith yr enillwyr, ac eraill, i'w weld yn arddangosfa Celff a Chrefft y brifwyl.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific