British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2011, 10:31 GMT 11:31 UK
'Lleiafrif hunanol' yn siomi'r heddlu

Prawf anadl yr heddlu
Yn ystod ymgyrch 2010 fe fethodd 513 gyrrwr y prawf anadl yng Nghymru

Mae heddluoedd Cymru wedi eu siomi fod cynifer o bobl yn parhau i yfed a gyrru er gwaethaf ymgyrchoedd blynyddol i atal hynny.

Wrth gyhoeddi ffigyrau ymgyrch haf i rwystro yfed a gyrru, dywedodd yr heddlu fod pobl yn dal i gael eu hanafu neu eu lladd "oherwydd lleiafrif hunanol."

Roedd ffigyrau'r haf ar eu gwaethaf yn ardal Heddlu'r De, lle arweiniodd bron i 5% o brofion anadl at ganlyniadau positif.

Gwent oedd yr ardal orau, gydag ond 1.5% o ganlyniadau positif.

Ardal Heddlu

Gogledd Cymru

Dyfed Powys

De Cymru

Gwent
Profion anadl

5715

4213

3920

4497
Profion positif

96 (1.6%)

87 (2.1%)

192 (4.8%)

69 (1.5%)

Cafodd y ffigyrau eu cyhoeddi ar ddiwedd ymgyrch haf Heddluoedd Cymru yn erbyn Yfed a Gyrru, a lansiwyd gan Heddlu'r Gogledd yn ystod mis Mehefin.

Yn ystod ymgyrch 2010 fe gafodd 14,194 o brofion eu gwneud ar yrwyr yng Nghymru a methodd 513 o'r rhai a holwyd y prawf.

Eleni, cafodd 18,345 o brofion eu gwneud, gyda 463 o bobl yn cael eu harestio.

Cafodd 17 o bobl eu harestio am yrru o dan ddylanwad cyffuriau, ond er bod y gyfradd o brofion positif wedi gwella rhyw fymryn, roedd yr heddlu'n dal yn siomedig.

'Cwbl anhygoel'

Dywedodd Dirprwy Prif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd, Ian Shannon:

"Mae'r pedwar heddlu wedi bod yn cynyddu'r pwysau'r haf yma i rwystro pobl rhag gyrru o dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau.

"Mae'r cyfanswm o 463 o arestiadau yn ystod yr ymgyrch yn ffigwr brawychus.

"Yma yn y gogledd roedd enghreifftiau o yrwyr yn cael eu harestio ar ôl yfed cymaint o alcohol fel bod ganddynt lefel o 147 miligram o alcohol am bob 100 ml o anadl.

"Pan ydych yn ystyried mai'r uchafswm ar gyfer gyrru yw 35mg/100ml mae'n gwbl anhygoel fod pobl yn fodlon cymryd y fath risg, a gyrru ar ôl yfed cymaint.

"Bydd ein hymgyrch yn parhau trwy gydol gweddill misoedd yr haf wrth i ni geisio gwneud y ffyrdd yn fwy diogel i bob defnyddiwr."

'Lleiafrif hunanol'

Rheolwr Diogelwch Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yw Gareth Jones, a dywedodd:

"Er gwaethaf ymgyrchoedd blaenorol ac ymgyrchoedd addysgiadol i godi ymwybyddiaeth o beryglon yfed a gyrru, mae pobl yn dal i gael eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol o ganlyniad i'r lleiafrif hunanol o yrwyr sy'n yfed a gyrru er gwaetha'r rhybuddion.

"Gall unrhyw faint o alcohol neu gyffuriau effeithio ar allu person i farnu cyflymder a phellter."

Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un sy'n credu fod person yn mynd i yrru ar ôl yfed gormod ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111.HEFYD
Ymgyrch Cymru i atal yfed a gyrru
01 Meh 11 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific