British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sul, 31 Gorffennaf 2011, 11:32 GMT 12:32 UK
Ffracio: 'Angen polisi cenedlaethol'

Y broses ffracio
Mae ffracio'n golygu chwistrellu tywod a hylif i'r creigiau dan ddaear i'w gwahanu a rhyddhau'r nwy

Mae angen i Lywodraeth Prydain lunio polisi cenedlaethol ar y broses ddadleuol newydd o gasglu nwy siâl, yn ôl llefarydd yr wrthblaid ar ynni.

Mae Huw Irranca Davies - sy'n Aelod Seneddol Ogwr ac yn llefarydd yr wrthblaid ar ynni yn honni y gallai'r nwy helpu i gyflenwi anghenion ynni.

Ond mae'r AS Llafur yn erfyn ar Lywodraeth y DU i sicrhau diogelwch y broses.

Mae hyn yn dilyn ymchwil gan gwmnïau sy'n dangos bod gan Gymru gronfeydd sylweddol sydd gymaint â'r cronfeydd nwy o dan Fôr y Gogledd.

Gall nwy siâl fod yn rhan o'n trosiant i ddyfodol carbon isel, ond dim ond os yw'r broses yn un diogel ac nad oes effaith amgylcheddol
Huw Irranca Davies, AS

Petai'r adnoddau yma'n cael eu casglu mi allai rhoi hwb gwerth miliynau o bunnau i'r economi.

Ond mae pryderon wedi eu lleisio am effaith amgylcheddol echdyniad y nwyon - sy'n cael ei alw'n ffracio - ac mae ofnau am lygru dŵr a dirgryniadau.

Carbon isel

Mae ffracio'n golygu chwistrellu tywod a hylif i'r creigiau dan ddaear i'w gwahanu a rhyddhau'r nwy.

Yn America mae'r broses wedi achosi dadl gan fod rhai trigolion yn mynnu fod nwy siâl yn llifo i'r cyflenwad dŵr yfed gan achosi i ddŵr o'r tap danio.

Bu'n rhaid atal y gwaith yn Sir Gaerhirfryn - y ffynhonnau nwy siâl cyntaf yn Ewrop - oherwydd pryder am gysylltiad gyda dau ddaeargryn bach yn Blackpool.

Dywedodd Mr Irranca-Davies: "Mae llawer o bobl yn cydnabod potensial nwy siâl yn enwedig wrth ystyried gostyngiad cyflenwad Nwy Môr y Gogledd a'n dibyniaeth ar nwyon fel LNG sydd yn cael ei fewnforio.

"Gall nwy siâl fod yn rhan o'n trosiant i ddyfodol carbon isel, ond dim ond os yw'r broses yn un diogel ac nad oes effaith amgylcheddol.

"Yn ogystal bydd rhaid diogelu diogelwch pobl lle byddai ffracio'n cael ei gynnal.

"Pam nad yw'r Llywodraeth yn ystyried hyn a phenderfynu sut i wneud y gwaith yn ddiogel.

Yn gynharach eleni galwodd arweinydd Cyngor Bro Morgannwg ar Lywodraeth Cymru ystyried creu polisi ynglŷn â chwilio am nwy siâl.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n croesawu gweithio gyda Llywodraeth y DU wrth lunio fframwaith polisi nwy siâl.

Dangosodd ymchwil diweddar y gallai fod nwy siâl werth hyd at £70 biliwn yn ne Cymru.

Mae cwmni Coastal Oil and Gas o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael caniatâd cynllunio i dyllu ym Maesteg ym Mro Morgannwg, caniatâd i wneud tyllau prawf.

Byddai'n rhaid i'r cwmni wneud cais arall er mwyn tyllu'n fasnachol.

Fe wnaeth pwyllgor Aelodau Seneddol trawsbleidiol ar Ynni a Newid Hinsawdd yn ddiweddar wfftio pryderon diogelwch ac argymell y dylai tyllu gael ei ganiatáu yn y DU.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific