British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 1 Awst 2011, 05:52 GMT 06:52 UK
Gwelliannau i gynllun Bathodyn Glas Cymru

Bathodyn Glas
Mae oddeutu 230,000 o bobl wedi ymuno 'r cynllun yng Nghymru

Bydd mwy o bobl yn gymwys i ymuno â chynllun Bathodyn Glas Cymru fel rhan o fwriad pellgyrhaeddol i wella parcio i bobl anabl ledled Cymru.

O heddiw ymlaen, bydd rhieni plant o dan dair oed sydd â chyflyrau meddygol penodol, pobl ag anableddau yn y ddwy fraich, ac aelodau o'r lluoedd arfog a chyn-filwyr sydd wedi dioddef anafiadau difrifol yn gymwys i fanteisio ar gynllun y Bathodyn Glas.

Cyflwynir y newidiadau i'r rheolau yn sgil cynnal ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2010, pan gafwyd ymatebion gan amrywiaeth eang o grwpiau pobl anabl a grwpiau diddordebau eraill.

Dywedodd y Gweinidog Trafnidiaeth, Carl Sargeant ei fod yn hanfodol bod pobl anabl yn gallu defnyddio gwasanaethau pwysig.

I bobl anabl, mae bathodyn glas yn elfen hanfodol o'u gallu i fyw yn annibynnol yn y gymuned
Rhian Davies

'Gwrando ar anghenion'

Ychwanegodd: "Dyna pam ein bod wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr ar gynllun y Bathodyn Glas i sicrhau ei bod yn parhau yn addas at ei ddiben ac y bydd yn diwallu anghenion pobl Cymru yn y dyfodol."

"Fel rhan o'r adolygiad cyffredinol i foderneiddio cynllun Bathodyn Glas Cymru, rydyn ni wedi gwrando ar anghenion bobl a hefyd wedi derbyn bod problemau gyda'r cynllun presennol."

"Yr hyn sydd wedi dod yn amlwg yw bod angen cynnwys tri gr?p o bobl nad oeddent yn gymwys yn y gorffennol.

"Dw i'n falch iawn bod y newidiadau hyn i'r rheolau nawr yn rhoi sylw i'r broblem honno."

"Rydyn ni'n ymwybodol bod angen gwneud rhagor o waith i sicrhau bod y cynllun yn cael ei foderneiddio i gael gwared ar rai o'r problemau presennol ac i fynd i'r afael â heriau'r dyfodol.

"Dyna pam y byddwn ni'n cynnal ymgynghoriad yn y dyfodol agos ar ddyluniad y Bathodyn Glas, sut i'w asesu, a'r problemau sy'n ymwneud â thwyll."

Elfen hanfodol

Eisoes cyhoeddwyd canllawiau a chyngor ar gyfer awdurdodau lleol a'r rheini sy'n gwneud cais am y bathodyn glas, cyn i'r newidiadau ddod i rym ar 1 Awst.

Wrth groesawu'r cyhoeddiad, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Anabledd Cymru, Rhian Davies: "I bobl anabl, mae bathodyn glas yn elfen hanfodol o'u gallu i fyw yn annibynnol yn y gymuned a mwynhau'r un mwynderau, fel siopau, cyfleusterau hamdden, gwasanaethau cyhoeddus a lleoliadau gwaith a dysgu."

Cyflwynwyd Cynllun y Bathodyn Glas ym 1971 i wneud parcio'n haws i bobl sydd wedi'u cofrestru fel pobl ddall neu bobl ag anableddau difrifol, er mwyn iddynt allu parcio'n agos i'r cyfleusterau a'r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt.

Mae oddeutu 230,000 o bobl wedi ymuno â chynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru.

Os ydych chi'n meddwl y gallech fod yn gymwys i ymuno â chynllun y Bathodyn Glas yn sgil newid y rheolau, dylech wneud cais trwy eich awdurdod lleol, neu ewch i wefan Llywodraeth CymruHEFYD
Diwygio system bathodynnau anabl
11 Ion 10 |  Newyddion
Parcio: Atal camddefnyddio
24 Tach 08 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific