British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf 2011, 09:21 GMT 10:21 UK
Cychwyn Eisteddfod Wrecsam

Arwydd Croeso i'r Eisteddfod 2011
Mae'r cystadlu wedi dechrau yn yr Eisteddfod eleni

Wedi misoedd o waith paratoi mae Eisteddfod Genedlaethol wedi cychwyn yn swyddogol yn Wrecsam a'r Fro.

Agorwyd y brifwyl gyda chyngerdd mawreddog yn y Pafiliwn nos Wener gyda pherfformiadau gan y tri thenor - Rhys Meirion, Aled Hall ac Alun Rhys-Jenkins.

Yn ymuno gyda nhw yr oedd Fflur Wyn, Côr Ysgol Morgan Llwyd a Chorau Meibion Unedig yr ardal.

Dydd Sadwrn y dechreuodd y cystadlu.

Lleoliad

Mae'r Eisteddfod eleni yn cael ei chynnal ar dir Fferm Bers Isaf ar Ffordd Rhuthun, Wrecsam.

MANYLION I DEITHWYR
O'R DE - bydd ceir yn cael eu harwain oddi ar yr A483 ar Gyffordd 3 (Croesfoel), a'u harwain i'r B5605 ac yna i'r dde ar Lôn Croesfoel. Bydd rheolaeth traffig dros dro yma er mwyn hwyluso troi i'r dde. Yna bydd ceir yn dilyn y B5098 i Faes Parcio B.
O'R GOGLEDD- bydd ceir yn cael eu harwain oddi ar yr A483 ar Gyffordd 4 (A525 Ffordd Rhuthun), a'u harwain i'r A525 ac yna'n syth i'r dde ar Ffordd Bers i Faes Parcio A.
O RHUTHUN - bydd ceir yn cael eu cyfeirio oddi ar yr A525 (Ffordd Rhuthun) i'r dde ar Ffordd Bers i Faes Parcio A.
O'R A5 (cyfeiriad Y Bala) - bydd ceir yn cael eu harwain oddi ar yr A483 ar Gyffordd 3 (Croesfoel), a'u harwain i'r B5605 ac yna i'r dde ar Lôn Croesfoel. Bydd rheolaeth traffig dros dro yma er mwyn hwyluso troi i'r dde. Yna bydd ceir yn dilyn y B5098 i Faes Parcio B.
Ymwelwyr anabl o bob cyfeiriad - bydd ceir yn cael eu harwain oddi ar yr A483 ar Gyffordd 3 (Croesfoel), a'u harwain i Faes Parcio B.
Bydd bysiau gwennol yn rhedeg yn rheolaidd pob deng munud rhwng y Maes, yr orsaf fysiau a'r orsaf drenau drwy'r dydd a than ddiwedd y cyngherddau nos. Bydd bysiau gwennol rheolaidd hefyd yn rhedeg rhwng y Maes Carafanau / Maes Ieuenctid a Phrifysgol Glyndwr, lleoliad Maes B eleni, gyda'r nos.

Mae dechrau'r Eisteddfod yn benllanw blynyddoedd o waith i'r trefnwyr.

"Mi ddechreuon ni weithio ar y Maes yma yn y trydydd wythnos ym mis Mai , ac mi ddoth y pafiliwn yma ddiwedd mis Mehefin," meddai Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts.

"Aeth hwnnw i fyny mewn ychydig ddyddiau, ond wrth gwrs rydan ni'n gweithio ar yr Eisteddfod yma ers dros ddwy flynedd o leiaf.

"Mwy na hynny a bod yn onest oherwydd dwi'n cofio cael cyfarfodydd gydag Aled Roberts o Gyngor Wrecsam mor bell yn ôl a 2005 i drafod dod â'r Eisteddfod i Wrecsam."

Aled Roberts bellach yw cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Wrecsam 2011, ac yn un o drigolion yr ardal sy'n gobeithio am Brifwyl lwyddiannus.

Yr ardal

Mae Wrecsam yn dref gyda phoblogaeth o tua 130,000 a hanes diwydiannol cyfoethog.

Yn ddiweddar daeth yn gartref i brifysgol ddiweddaraf Cymru - Prifysgol Glyndŵr - a bu myfyrwyr oddi yno yn cynorthwyo Dilwyn Jones o gwmni Celfi Derw wrth gynllunio Cadair yr Eisteddfod eleni.

Bydd Coron y brifwyl hefyd yn adlewyrchu hanes yr ardal.

Mae rhannau o'r goron yn cynrychioli traphont ddŵr Pontcysyllte - un o Safleoedd Treftadaeth y Byd - a hefyd hanes glofaol yr ardal.

Fel sir, mae Wrecsam dros y blynyddoedd wedi gweld cynnydd enfawr mewn addysg cyfrwng Cymraeg ac erbyn hyn mae chwe ysgol gynradd Gymraeg ac un ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yno, gyda chynlluniau ar gyfer ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg arall.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific