British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Gorffennaf 2011, 05:45 GMT 06:45 UK
Eisteddfod: Swyddi yn y fantol?

Pafiliwn yr eisteddfod
Mae'r pafiliwn pinc wedi ei godi ac yn sefyll ymysg yr holl waith paratoi

Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol wedi rhybuddio y gallai swyddi fod mewn perygl os bydd rhaid i'r Brifwyl wneud arbedion pellach.

Mewn cyfweliad i raglen y Post Cyntaf ar Radio Cymru, dywedodd Elfed Roberts fod yr Eisteddfod wedi cwtogi cymaint â phosib wedi blynyddoedd o doriadau.

Byddai unrhyw doriadau pellach, meddai, yn gorfodi'r Eisteddfod naill ai i gael gwared â staff neu gwtogi'r gweithgareddau fydd ar gael fel rhan o'r Brifwyl.

'Dwy ffordd'

Owain Clarke yn holi Elfed Roberts

Dywedodd Mr Roberts: "Fe gawson ni flwyddyn ariannol anodd yn 2004, ac fe fu'n rhaid i ni wneud arbedion sylweddol, ac rydyn ni wedi bod yn gwneud hynny yn barhaus bob blwyddyn ers hynny.

"Mi ydan ni wedi llwyddo i dynhau'r belt, ond dwi ddim yn gwybod faint mwy y medrwn ni dynhau.

"Dwi'n meddwl ein bod ni wedi cyrraedd sefyllfa rŵan os bydd rhaid torri nôl eto, yna does gennym ni bellach ond dwy ffordd i fynd - naill ai 'da ni'n torri nôl ar staff, ac mi ydan ni'n agos iawn at yr asgwrn yn fanna fyddwn i'n dadlau, neu mi ydan ni'n gorfod torri nôl ar weithgareddau.

"Dwi'n teimlo fel rhywun sy'n gweithio i 'ddigwyddiad' mai'r peth olaf ma' rywun eisiau neud yw torri nôl ar weithgareddau, oherwydd y gweithgareddau yna sy'n denu pobl i'r digwyddiad yn y lle cyntaf.

"Os ydach chi'n rhoi llai o weithgareddau iddyn nhw, mae yna lai o bobl yn mynd i ddod yma yn y lle cyntaf."

'Brathu'

Mae'n bwysig iddyn nhw hefyd edrych ar eu cyllideb a'u gweithgareddau ac ystyried beth yw eu blaenoriaethau
Leighton Andrews AC

Ychwanegodd fod cyfraniad Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i'r Brifwyl wedi lleihau mymryn eleni, a chyfraniad Llywodraeth Cymru drwy Fwrdd yr Iaith wedi aros yr un peth, sydd hefyd yn cyfateb i ostyngiad bychan.

Ond roedd Mr Roberts yn dweud ei fod yn weddol hapus gyda hynny, ac mai'r flwyddyn nesaf ac yn 2013 y byddai pethau'n "dechrau brathu go iawn."

Ychwanegodd: "Er bod yr arian sy'n dod i ni o'r ddau bwrs cyhoeddus yn symiau eithaf mawr, maen nhw'n llai na 25% o gost yr Eisteddfod.

"Ond pe bai tywydd gwael er enghraifft, fe allai hynny arwain at ostyngiad mewn gwerthiant tocynnau o hyd at 20% - mae hynny'n £100,000 a dyw £100,000 ddim yn rhywbeth allwch chi neud i fyny."

'Blaenoriaethau'

Dywedodd Llywodraeth Cymru eu bod yn bwriadu cadw'r cymorth ariannol i'r Eisteddfod er y bydd y modd y bydd hynny'n digwydd yn newid y flwyddyn nesaf pan fydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn diflannu'r gwanwyn nesaf.

Mae cyfrifoldebau gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi newid ers etholiad mis Mai, gyda diwylliant yn gyfrifoldeb i Huw Lewis AC, a Leighton Andrews AC yn gyfrifol am yr Iaith Gymraeg.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud mai cyfrifoldeb Mr Andrews yn unig yw'r Eisteddfod, a dywedodd:

"Rydym yn cyfrannu tua hanner miliwn o bunnau'r flwyddyn i'r Eisteddfod i gefnogi ei gweithgareddau, a dydw i ddim yn gweld hynny'n dirywio.

"Ond rwy'n credu fod pawb yn deall ein bod ni mewn sefyllfa ariannol anodd.

"Fe fyddwn i am gadw'r gefnogaeth yn gryf i'r Eisteddfod, ond mae'n bwysig iddyn nhw hefyd edrych ar eu cyllideb a'u gweithgareddau ac ystyried beth yw eu blaenoriaethau."
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAU


CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific