British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Gorffennaf 2011, 13:28 GMT 14:28 UK
Pwerdy: 'Pryder swyddogol"

Gorsaf Bŵer Penfro
Argraffiad arlunydd o'r orsaf bŵer sy'n cael ei hadeiladu yn Noc Penfro

Dywed Cyfeillion y Ddaear fod ganddynt ddogfennau sy'n dangos pryder swyddogol ynglŷn â rhoi trwydded i bwerdy newydd yn Sir Benfro.

Yn ôl y grŵp amgylcheddol mae llythyr gan Lywodraeth Cymru i'r Asiantaeth Amgylchedd yn sôn am bryderon ynglŷn â'r safle 2000 megawat yn Noc Penfro.

Dywed Cyfeillion y Ddaear y gallai'r datblygiad niweidio bywyd môr mewn ardal gadwriaethol.

Bydd yn rhaid i'r pwerdy gael trwydded gan Asiantaeth yr Amgylchedd cyn dechrau cynhyrchu trydan.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r broses o benderfynu rhoi trwydded wedi cyrraedd y cam olaf.

"Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ambell i beth lle maen nhw'n teimlo bod angen rhoi mwy o eglurdeb neu mwy o fanylion i'r Asiantaeth Amgylchedd neu Cyngor cefn gwlad Cymru.

"Bydd angen hyn cyn gallu dod i benderfyniad terfynol.

Caniatâd cynllunio

"Mae asesu'r gwahanol ffactorau wedi golygu ystyriaeth eang i faterion technegol a chyfreithiol."

Ym mis Mehefin 2010 fe wnaeth Cyfeillion y Ddaear fynd â'u hachos i'r Comisiwn Ewropeaidd.

Penderfynodd Adran Ynni a Newid Hinsawdd San Steffan roi caniatâd cynllunio ym mis Chwefror 2009.

Dywed Cyfeillion y Ddaear na ddylid caniatáu i ddŵr gwastraff o'r pwerdy gael ei ollwng i'r môr.

Dechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mai 2009 ac mae disgwyl i'r safle fod wedi'i gwblhau erbyn 2012, gan ddod â thua 100 o swyddi.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Cefn Gwlad Cymru: "Mae'r Cyngor Cefn Gwlad yn cydnabod y rôl bwysig sydd gan orsafoedd pŵer nwy o ran sicrhau ynni wrth i ni droi ein golygon i gyfeiriad ynni adnewyddadwy.

"Ond dydyn ni heb ein darbwyllo y dylid caniatáu'r system oeri sy wedi'i chynnig.

"Mae angen dod o hyd i ffordd arall a fydd yn bodloni anghenion ymarferol yr orsaf bŵer a hefyd yn diogelu Dyfrffordd Aberdaugleddau".HEFYD
Her Ewropeaidd i bwerdy £1bn
21 Chwef 11 |  Newyddion
Pwerdy: 'Gwrthod galw cais i mewn'
02 Hyd 10 |  Newyddion
Gorsaf bwer: Protest swyddi
19 Maw 10 |  Newyddion
Pwerdy newydd: 2,000 o swyddi?
05 Chwef 09 |  Newyddion
Cytundeb i godi gorsaf bwer
27 Ebr 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific