British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 29 Gorffennaf 2011, 11:28 GMT 12:28 UK
2012: Cymry'n ceisio cyrraedd y brig

Gyda blwyddyn i fynd, mae gan sawl Cymro'r cyfle i gystadlu yn y Gemau Olympaidd y flwyddyn nesaf.

Mae'r nofiwr David Davies, y taflwr morthwyl Carys Parry, y clwydwr Rhys Williams a'r ymgodymwr Sarah Connolly i gyd yn gweithio'n galed i gyrraedd y brig.

Byddwn ni'n dilyn eu siwrne yn ystod y flwyddyn nesaf tan i'r gemau ddechrau yn Llundain ar Orffennaf 27 2012.

David Davies, nofiwr, 26 o'r Barri

David Davies
David Davies: Enillydd fedal efydd yn y 1500m nofio yn Athen 2004

Ar ôl perfformiad siomedig ym mhencampwriaeth nofio dŵr agored Ewrop eleni, penderfynodd enillydd y fedal arian yn y ras 10 cilometr agored yng Ngemau Olympaidd Beijing yn 2008 gamu yn ôl o gystadlu ym mhencampwriaeth nofio'r byd yn Tsiena ym mis Gorffennaf.

"Penderfynais gael hoe i sicrhau y byddaf ar fy ngorau erbyn y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012," meddai Davies a gipiodd fedal efydd yng Ngemau Olympaidd Athen yn 2004 yn y ras 1500m dull rhydd.

Ond mae gan David Davies ail gyfle i gystadlu yn ei drydydd Gemau Olympaidd mewn cystadleuaeth ym mis Mawrth 2012.

"Mae 'na lot o waith i wneud gan obeithio y bydda i'n cystadlu'n dda ym mis Mawrth."

Mae Davies yn gobeithio bod y profiad o ennill dwy fedal yn y gemau o gymorth iddo pe bai'n cystadlu yn Llundain.

"Fe fyddai'n hyfryd ennill medal eto, ond dim ond gwneud fy ngorau y galla i wneud."

Carys Parry, taflwr morthwyl, 30 o'r Rhondda

Carys Parry in action in the 2006 Commonwealth Games
Mae Carys yn ystyried ymddeol ar ôl 2012

Enillodd Carys y fedal arian yng Ngemau'r Gymanwlad yn Dehli 2010.

Canfu Carys y gallu i luchio'r morthwyl yn ei blwyddyn olaf yn yr ysgol.

"Rwy'n hoffi'r wefr o daflu," meddai Carys.

"Rydych chi'n gallu troi mor gloi, ar adegau, does dim clem 'da chi lle mae'r morthwyl yn mynd.

"Unwaith pan o'n i'n cystadlu, mi wnes i adael i'r morthwyl fynd yn rhy hwyr a daeth yn ôl i daro fi ar fy nghoes!"

Er ei bod yn gweithio llawn amser, mae Carys yn dal i ymarfer am dros ddwy awr y dydd er mwyn gwella ei ffitrwydd a'i thechneg.

"Rwy'n siŵr os gwna i ymarfer digon, wna i ddim cael trafferth i ennill lle yn nhîm Prydain."

Mae Carys yn wynebu gaeaf hir o hyfforddiant er mwyn gwella ei chryfder corfforol.

Rhys Williams, clwydi 400m, 27 o Ben-y-bont

Rhys Williams
Enillodd Rhys y fedal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2010

Yn 2010, enillodd yr athletwr Rhys Williams y fedal arian ym Mhencampwriaeth Ewrop a'r fedal efydd yng Ngemau'r Gymanwlad.

Mae o wedi gadael Gaerdydd i hyfforddi yn Llundain, ac yn gobeithio am ddiweddglo da i'w dymor eleni.

"Dwi ddim yn rhedeg mor gyflym ag y dylwn i am yr adeg hon o'r flwyddyn," meddai Rhys.

"Fy nod yw cystadlu ym Mhencampwriaeth Athletau'r Byd.

"Ond mae rhaid bod yn realistig, os na wnâi'n dda yno, dyw hi ddim yn debygol imi ennill medal yn y Gemau Olympaidd."

Mae Rhys yn canolbwyntio ar wella ei dechneg o neidio dros y clwydi 91cm gan wastraffu cyn lleied o egni â phosib.

Ar ôl haf o weithio ar ei wibio, bydd yn treulio'r gaeaf yn gwella ei ddygnwch erbyn 2012.

Mae'n cyfaddef y gallai wedi ennill mwy o arian fel chwaraewr rygbi, ond nid oedd am ddilyn yn ôl traed ei dad, cyn asgellwr Cymru, JJ Williams.

"Roeddwn i wastad eisiau bod yn athletwr yn hytrach na chwaraewr rygbi am nad oes rhaid ichi ddibynnu ar 14 dyn arall.

"Os dwi'n perfformio'n dda, fi sy' wedi gwneud hynny, ond os dwi'n perfformio'n wael fy mai ydy," meddai.

Sarah Connolly, ymgodymwraig 63kg, 22 o Faesteg

Sarah Connoly yn wreslo
Cystadlodd Sarah yng Ngemau'r Gymanwlad yn Delhi yn 2010

Cystadlodd yr ymgodymwr Sarah Connolly yng Ngemau'r Gymanwlad yn Delhi yn 2010, dim ond dwy flynedd ar ôl iddi benderfynu cystadlu yn y gamp yn hytrach na chystadlu ym maes Judo.

"Rwy'n dawel iawn pan dwi ddim yn cystadlu ond rwy'n ymosodol iawn ac yn gorfod ennill pan dwi ar y mat," meddai Sarah.

Mae hi'n cydnabod bod rhaid iddi weithio ar ei thechneg ar ôl iddi newid disgyblaeth.

"Dydy o ddim yn anodd ei ddysgu, ond mae rhaid ichi newid eich ffordd o feddwl," meddai Sarah.

"Rhaid ichi gofio nad ydych chi'n cael mynd ar eich cefn wrth wreslo."

Mae hi'n gwella ei chryfder ac yn ymarfer gyda'r bechgyn cyn y treialon cyntaf yn Nhwrci ym mis Medi.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific