British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2011, 11:14 GMT 12:14 UK
Crusaders allan o'r Uwchgynghrair

Crusaders
Mae'r tm wedi bod yn Wrecsam ers dwy flynedd

Bydd tîm rygbi 13 y Crusaders ddim yn chwarae yn yr Uwchgynghrair y flwyddyn nesa.

Dydd Mawrth roedd y corff rheoli yn cwrdd i benderfynu ar geisiadau timau i gael aros yn yr Uwchgynghrair am y tair blynedd nesa.

Dywedodd llefarydd ar ran Rygbi'r Gynghrair fod y Crusaders, sy'n chwarae ar y Cae Ras yn Wrecsam, wedi tynnu eu cais yn ôl.

Penderfynodd y corff rheoli wrthod cais gan dîm Halifax i gael cystadlu yn yr Uwchgynghrair rhwng 2012-2014.

Mae angen eglurhad gan berchnogion Crusaders am y diffyg tryloywder yn eu perthynas gyda'r cefnogwyr a'r Uwchgynghrair
Llŷr Huws Gruffydd AC

Dywedodd llefarydd ar ran y clwb eu bod yn siomedig o orfod gwneud y penderfyniad i dynnu eu cais yn ôl.

"Byddwn nawr yn cwrdd â swyddogion Rygbi'r Gynghrair i drafod dyfodol y gêm yn Wrecsam a Gogledd Cymru."

Dywedodd Prif Weithredwr y Crusaders Rod Findlay, nad oedd hwn yn benderfyniad hawdd.

"Ar ôl edrych yn fanwl ar sefyllfa ariannol y clwb fe wnaethom ddod i'r casgliad nad yw'n bosib cynnal y clwb yn yr Uwchgynghrair ar hyn o bryd."

Beirniadu

Ychwanegodd fod y clwb yn benderfynol o barhau i gynnal y gamp yng ngogledd Cymru, "ardal lle nad oedd y gamp yn cael ei chwarae dwy flynedd yn ôl".

"Byddwn nawr yn cynnal trafodaethau gyda Rygbi'r Gynghrair am y dyfodol.

"Rydym yn benderfynol o gystadlu i'r eithaf am weddill y tymor."

Mae'r penderfyniad wedi ei feirniadu gan Llŷr Huws Gruffydd Aelod Cynulliad Plaid Cymru dros Ogledd Cymru.

Dywedodd fod y penderfyniad yn peryglu gobeithion Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Wrecsam i brynu'r Cae Ras a'r clwb pêl-droed.

"Mae angen eglurhad gan berchnogion Crusaders am y diffyg tryloywder yn eu perthynas gyda'r cefnogwyr a'r Uwchgynghrair."

Dywedodd ei fod yn poeni y bydd y penderfyniad yn codi marc cwestiwn am gynlluniau i gynnal gemau pencampwriaeth y pedair gwlad a Cwpan y Byd ar y Cae Ras.

"Rwy'n erfyn ar Gyngor Wrecsam i ymyrryd er mwyn diogelu'r Cae Ras fel stadiwm ar gyfer y gogledd."

Symud i Wrecsam

Mae 'na hanes cythryblus i Glwb y Crusaders.

Cafodd y clwb ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ym mis Rhagfyr 2009, gyda dyledion o £1.25 miliwn.

Yn ôl y clwb roedd y rhan fwyaf o'r dyledion yn deillio o'r cyfnod pan roedd y tîm wedi ei leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd y clwb ei brynu gan Glwb Pêl-droed Wrecsam ym mis Rhagfyr 2009 a symud i'r Cae Ras.

Roedd y flwyddyn gynta yn yr Uwchgynghrair yn un anodd, gyda'r tîm yn llwyddo i ennill dim ond tair gêm.

Yn yr un cyfnod bu'n rhaid i chwech o chwaraewyr adael y wlad oherwydd iddyn nhw dorri rheolau fisa.

Ond ar ôl symud i'r Cae Ras llwyddodd y clwb i gyrraedd gemau ail-gyfle yr Uwchgynghrair ar ddiwedd tymor 2009-10.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific