British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2011, 07:23 GMT 08:23 UK
Her sgiliau i 'Gymru carbon isel'

Paneli solar
Mae cynyddu'r defnydd o baneli solar yn rhan o'r strategaeth i leihau allyriadau carbon

Mae adroddiad newydd yn tynnu sylw at brinder sgiliau o fewn y sector gwasanaethau proffesiynol Cymru.

Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan Ganolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW) a Sgiliau Adeiladu Cymru (CSW), ac mae'n dweud hefyd bod angen datblygu cyfleoedd hyfforddiant er mwyn sicrhau bod Cymru'n wlad carbon isel yn y dyfodol.

Mae'n cyfeirio at y sgiliau a'r wybodaeth sydd ei angen i gynllunio, dylunio a chodi adeiladau newydd ac atgyweirio adeiladau presennol fel eu bod yn cynhyrchu cyn lleied â phosib o allyriadau carbon deuocsid.

"Mae'n flaenoriaeth gan lywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol carbon isel ac mae'r adroddiad yma'n tynnu sylw at y rôl ganolog y mae'r sector gwasanaethau proffesiynol yn ei chwarae a'r angen i ddatblygu sgiliau hanfodol fydd yn helpu i gyrraedd y nod," meddai'r Athro Dave Adamson, Prif Weithredwr CREW.

'Blaenoriaeth'

"Mae rhan gynta' rhaglen Arbed Cymru, sy'n ceisio gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi wrth daclo newid hinsawdd a hybu datblygiad economaidd ac adfywio, wedi cael ei ddefnyddio fel enghraifft o arfer da yn Ewrop.

"Gyda rhan dau - sy'n fwy uchelgeisiol - yn dechrau yn y dyfodol, mae'n hollbwysig fod y sgiliau hanfodol yma'n cael eu nodi a'n bod ni'n cydnabod y diffyg ac yn cau'r bwlch sgiliau sy'n bodoli ar hyn o bryd."

Mae'r adroddiad yn argymell y dylai pobl sy'n gweithio o fewn y sector adeiladu ac adfywio datblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth carbon isel eu hunain ac y dylai hyn fod yn flaenoriaeth.

Mae hefyd yn dweud bod angen gwneud defnydd llawn o unrhyw ddeunydd a darpariaeth sy'n bodoli yn barod ac y dylai unrhyw fframwaith gael ei brofi cyn ei weithredu.

"Roedd Sgiliau Adeiladu yn falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect yma, gan y bydd y casgliadau yn ein helpu i gynllunio anghenion sgiliau a hyfforddiant i symud y diwydiant yn ei flaen," meddai Wyn Prichard, Cyfarwyddwr Sgiliau Adeiladu Cymru.

"Dylid cymeradwyo'r gwaith fel yr enghraifft gynta' o ymchwil yn y DU sy'n edrych mewn manylder ar fater sydd mor bwysig i'r sector."HEFYD
Mwy o barciau paneli solar i Gymru
22 Ion 11 |  Newyddion
Cynllun yn 'creu swyddi o safon uchel'
18 Meh 10 |  Newyddion
Ynni: 'Chwyldro carbon isel'
15 Maw 10 |  Newyddion
Canolfan i hybu sgiliau ynni gwyrdd
29 Gorff 09 |  Newyddion
Comisiwn: 'Cymru carbon isel'
12 Tach 09 |  Newyddion
Cyhoeddi llwybr ynni adnewyddol
19 Chwef 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific