British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2011, 08:34 GMT 09:34 UK
Helpu pobl ifanc i aros mewn addysg

Dosbarth ysgol
Nod y cynllun yw sicrhau bod mwy o bobl ifanc yn parhau mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant

Mae disgwyl i Brif Weinidog Cymru gyhoeddi cynllun gwerth £15 miliwn i helpu pobl ifanc yng ngogledd orllewin Cymru.

Nod y cynllun yw rhoi cymorth i'r 4,000 o bobl ifanc ledled y rhanbarth, sydd mewn perygl o adael yr ysgol neu addysg bellach.

Bydd menter 'Potensial' yn targedu pobl ifanc rhwng 11 ac 16 oed sy'n wynebu anawsterau megis tangyflawni neu golli'r ysgol.

Mae hefyd yn helpu i dargedu pobl ifanc rhwng 16 a 19 oed sydd yn y coleg eisoes ond sydd mewn perygl o adael.

Mae'r cynllun wedi cael bron i £9 miliwn o arian Ewropeaidd.

Cyngor Gwynedd sy'n arwain y cynllun, gyda chydweithrediad cynghorau Ynys Môn, Sir Ddinbych a Chonwy, yn ogystal â Choleg Menai, Coleg Llandrillo a Gyrfa Cymru.

'Anelu'n uwch'

Mae disgwyl i'r Prif Weinidog wneud y cyhoeddiad yng Nghaernarfon lle bydd yn ymweld â phobl ifanc ym Mhlas Pawb, canolfan sy'n cynnig gwasanaethau addysgol a gwasanaethau cymorth i blant.

Rydyn ni'n benderfynol o annog pobl ifanc i anelu'n uwch, ac i sicrhau bod mwy ohonyn nhw'n manteisio ar addysg a hyfforddiant ac yn cael swyddi
Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru

"Rydyn ni'n benderfynol o annog pobl ifanc i anelu'n uwch, ac i sicrhau bod mwy ohonyn nhw'n manteisio ar addysg a hyfforddiant ac yn cael swyddi," meddai.

"Bydd rhoi cyfle iddyn nhw feithrin sgiliau ac i fagu hyder yn gwella'u rhagolygon o ran dod o hyd i swyddi. Bydd hefyd yn ein helpu i greu'r gweithlu y bydd ei angen ar y Gogledd i fedru cystadlu yn yr 21ain Ganrif."

Nod menter Potensial yw sicrhau bod mwy o bobl ifanc yn parhau mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, a bydd yn cynnig "cwricwla gwahanol a hyfforddiant arloesol er mwyn cymell myfyrwyr sy'n cael problemau wrth ddysgu".

Fel rhan o'r cynllun bydd 'na hyfforddiant galwedigaethol, cymorth unigol a gweithgareddau i hybu hunan-barch, i annog pobl ifanc i aros ym myd addysg ac i wella'u sgiliau.

'Cyfleoedd gorau'

Bydd y prosiect hefyd yn cynnig cymorth arbenigol i bobl ifanc ag anableddau neu sydd mewn gofal, yn ogystal ag i ofalwyr ifanc, er mwyn rhoi help llaw iddynt gyrraedd eu llawn botensial o ran dysgu.

"Mae menter Potensial yn ymdrech wirioneddol gyd gysylltiedig ar draws y Gogledd i sicrhau bod ein pobl ifanc yn cael y cyfleoedd gorau i lwyddo," meddai'r Cynghorydd Dyfed Edwards, arweinydd Cyngor Gwynedd.

"Yn aml, mae pobl yn barod iawn i feirniadu pobl ifanc sydd heb fod mewn addysg na hyfforddiant, ond mae hefyd yn hanfodol bwysig ein bod ni'n gallu darparu'r cymorth, y sgiliau a'r cyngor y mae eu hangen arnyn nhw i ffynnu.

"Bydd menter Potensial, sy'n cael ei harwain gan Gyngor Gwynedd, yn rhoi'r cyfleoedd y mae eu hangen ar bobl ifanc i feithrin sgiliau ac i ennill profiad a bydd yn eu helpu i fagu'r hunanhyder y mae ei angen arnyn nhw er mwyn llwyddo yn eu cymunedau eu hunain."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific