British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 22 Gorffennaf 2011, 13:50 GMT 14:50 UK
Fframwaith addysg newydd

Plant mewn dosbarth
Dywedwyd wrth awdurdodau lleol am ailystyried eu cynlluniau i resymoli ysgolion erbyn diwedd 2012

Mae Comisiynwyr Ynys Môn wedi mabwysiadu polisi fframwaith newydd ar gyfer moderneiddio ysgolion ar draws y sir.

Dywedodd un o'r comisiynwyr y dylai'r polisi fframwaith newydd ganolbwyntio'n bennaf ar warchod cymunedau cynaliadwy ynghyd â chwrdd â'r sialensiau a ddaw yn sgil cynigion pellach i resymoli ysgolion.

Yn ôl y comisiynwyr, mae nifer y llefydd gwag yn ysgolion Ynys Môn yn uchel iawn - 26% yn y sector cynradd a 22.3% yn y sector uwchradd - ac mae hyn yn parhau i roi pwysau ar adnoddau addysgol.

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, argymhellwyd y dylid gosod targed cenedlaethol o ddim mwy na 10% o lefydd gweigion.

Fe ddylai awdurdodau lleol ailystyried eu cynlluniau i resymoli ysgolion a'u cyflwyno erbyn Rhagfyr 2012.

Mae adrefnu'r ysgolion cynradd yn ddiweddar wedi arwain at gau Ysgol T? Mawr ac Ysgol Llandrygarn ym mis Awst 2010.

Addysg fodern

Fe fydd Ysgol Aberffraw ac Ysgol Llanddeusant yn cau ym mis Awst eleni.

Mae'n ceisio canfod atebion tymor hir i ddatblygu addysg fodern a chyfoes mewn isadeiledd modern sy'n gyson gyda disgwyliadau ysgolion yr 21ain Ganrif
Derlwyn Hughes, Cadeirydd Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden Ynys Môn

Dywedodd y Comisiynydd Gareth Jones, sydd â chyfrifoldeb am Addysg eu bod fel Comisiynwyr, "yn credu'n gryf bod y fframwaith newydd yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer trafodaethau pellach ynghylch darpariaeth addysg ar Ynys Môn yn y dyfodol.

"Yn ogystal, bydd fframwaith polisi'n cael ei ddatblygu dros gyfnod o amser er mwyn sicrhau bod y broses foderneiddio o gymorth i gynnal cymunedau cynaliadwy ar Ynys Môn.

"Yn sicr, does dim un ateb penodol i'r holl broblemau sy'n wynebu ysgolion yr Ynys, ond rhaid i ni ymateb i'r her o warchod cymunedau cynaliadwy yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru."

Dywedodd Cadeirydd Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden Ynys Môn, y Cynghorydd Derlwyn Hughes nad yw'r polisi fframwaith newydd yn ymwneud â chau ysgolion bach yn unig.

"Mae'n llawer iawn mwy na hynny oherwydd mae'n ceisio canfod atebion tymor hir i ddatblygu addysg fodern a chyfoes mewn isadeiledd modern sy'n gyson gyda disgwyliadau ysgolion yr unfed ganrif ar hugain," meddai.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific