British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 28 Gorffennaf 2011, 05:54 GMT 06:54 UK
Argraffiadau gohebydd o Antigua

Ben a Catherine Mullany
Roedd Ben a Catherine Mullany wedi priodi ddyddiau cyn iddyn nhw gael eu saethu

Aled Scourfield oedd yn gohebu ar ddechrau achos llofruddiaethau Ben a Catherine Mullany ar Ynys Antigua. Dyma ei argraffiadau.


Fe hawliodd llofruddiaeth Ben a Catherine Mullany benawdau newyddion o gwmpas y byd.

Roedd hon yn drasiedi na allai'r papurau mawr Llundeinig ei hanwybyddu - cwpl priod o Gymru wedi cael ei saethu ar ddiwrnod olaf eu mis mêl ar Ynys Antigua.

Ben a Catherine Mullany
Cafodd y ddau eu saethu ar ddiwrnod olaf eu mis ml

Fe fathwyd y pennawd: "Marwolaeth ym Mharadwys."

Bu farw Catherine yn syth. Fe ddaeth Ben adref i Gymru mewn ambiwlans awyr wythnos yn ddiweddarach i farw.

Roedd y delweddau trawiadol o Ben a Catherine ar ddiwrnod eu priodas yn Eglwys Cilybebyll yng Nghwm Tawe ychydig wythnosau ynghynt yn dwysau'r tristwch.

Pedair mil o filltiroedd o Ynys Antigua roedd ardal Pontardawe mewn galar.

Maestrefi tlawd

Roedd y ddau, pobl ifanc ac addawol, wedi eu magu ar aelwydydd parchus yng Nghwm Tawe, Roedd Catherine am fod yn feddyg teulu, Ben yn ffisiotherapydd.

Roedd eu cefndir yn hollol wahanol i un y ddau oedd wedi eu cyhuddo o'u llofruddio.

Dim ond 17 oed oedd Avie Howell pan dorrodd i mewn i fwthyn gwyliau Ben a Catherine yng Ngwesty Cocos a saethu'r ddau.

Roedd Kaniel Martin yn 20 oed. Roedd y ddau wedi eu magu ym maestrefi tlawd a chaled Golden Grove a Greys Farm, ychydig filltiroedd o gyfoeth gwestai'r ymwelwyr.

Ben a Catherine Mullany
Roedd y ddau yn ifanc a thalentog

Dair blynedd ar ôl llofruddio Ben a Catherine roedd y ddau gerbron Uchel Lys Antigua yn wynebu cyhuddiadau eu bod nhw wedi llofruddio Ben a Catherine a dynes arall o'r enw Woneta Anderson.

Roedd tystiolaeth yn ymwneud â ffonau symudol, yn ogystal â thystiolaeth falistig yn eu clymu i'r llofruddiaethau i gyd.

O fainc y wasg, ychydig lathenni o'r ddau ddiffynnydd, roeddwn i'n gallu gweld y ddau'n ymestyn yn ôl yn hamddenol yn eu cadeiriau wrth glywed manylion eu troseddau erchyll.

Rhaid bod y profiad i deuluoedd Ben a Catherine wedi bod yn artaith.

Fe ddaeth brawd Catherine, Richard, wyneb yn wyneb â Howell a Martin wrth roi tystiolaeth, ac fe sylwodd y gohebwyr newyddion i gyd ar yr eiliadau pan fu Richard Bowen yn edrych i fyw llygaid Avie Howell.

Gwrthododd y ddau ddiffynnydd roi tystiolaeth gerbron y rheithgor ar ran yr amddiffyniad. Ymateb Cyfarwyddwr Erlyniadau Cyhoeddus, Anthony Armstrong wrth gloi achos yr erlyniad oedd dweud bod eu "tawelwch yn fyddarol."

Problemau cymdeithasol

Mae'r achos llys wedi bod yn brofiad poenus i Ynysoedd Antigua a Barbuda.

Mae'r Prif Weinidog, Baldwin Spencer, yn ymwybodol iawn bod y llofruddiaethau wedi cael effeithio'n niweidiol ar ddelwedd y wlad ac ar hyder ymwelwyr.

Catherine Mullany
Cafodd Catherine Mullany ei saethu a bu farw yn syth

Mae'n benderfynol o wella diogelwch o gwmpas gwestai, ac o adennill hyder twristiaid.

Ynys eithriadol o hardd yw Antigua ac mae'r bobl yn groesawgar. Ond y tu hwnt i'r traethau a'r ardaloedd twristiaid mae yna broblemau cymdeithasol dwys a thor-cyfraith yn llechu dan yr wyneb.

Pan oeddwn i yn Antigua roeddwn i'n ymwybodol o'r swyddogion diogelwch ar ddyletswydd gyda'r nos y tu allan i'r gwesty.

Mae rhai pethau, yn sicr, wedi newid er gwell ers marwolaethau trist Ben a Catherine.

Uffern

Ac mae un sgwrs yn aros yn y cof sef yr un y cefais gyda thad Ben, Ken, y tu allan i'r Uchel Lys.

Mae'n ddyn mwyn a thawel ond wrth drafod yr achos fe ddywedodd wrtha i fod "pobl yn dweud fod y lle yma baradwys ... mae'n baradwys i rai efallai ...," meddai.

I deuluoedd Ben a Catherine Mullany, mae'n rhaid bod yr ymweliad ag ynys Antigua wedi bod yn uffern ar y ddaear.HEFYD
Llofruddiaeth mis ml: Dau'n euog
27 Gorff 11 |  Newyddion
Mullanys: Barnwr yn crynhoi achos
26 Gorff 11 |  Newyddion
Mullany: Heddlu'n 'ymyrryd'
25 Gorff 11 |  Newyddion
Mullanys: Recordio sgwrs ffn
22 Gorff 11 |  Newyddion
Mis ml: Erlyniad yn cloi
21 Gorff 11 |  Newyddion
Mullanys: Achos yn tynnu at ei derfyn
21 Gorff 11 |  Newyddion
Mullanys: Olion ar ddillad
13 Gorff 11 |  Newyddion
Priodferch wedi ei saethu unwaith
07 Gorff 11 |  Newyddion
Heddlu Antigua yn clustfeinio
30 Meh 11 |  Newyddion
'Modd agor clwyd heb allwedd'
22 Meh 11 |  Newyddion
Antigua: 'Cerdyn ffn wedi ei ddwyn'
16 Meh 11 |  Newyddion
Antigua: Holi swyddog diogelwch
08 Meh 11 |  Newyddion
Antigua: Disgrifiadau manwl
06 Meh 11 |  Newyddion
Mis ml: Tystiolaeth parafeddyg
02 Meh 11 |  Newyddion
Mis ml: Achos llys yn dechrau
01 Meh 11 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific