British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Gorffennaf 2011, 14:37 GMT 15:37 UK
Heddlu: Colli 1,300 o swyddi?

Heddlu

Mae ymchwil i lai o gyllideb i'r heddlu wedi awgrymu bod heddluoedd Cymru yn bwriadu cwtogi 1,300 o blismyn a staff.

Amcangyfrif adroddiad Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi yw y bydd 764 yn llai o blismyn yng Nghymru erbyn Mawrth 2015.

Fe fydd 540 yn llai o staff sifil ond dim ond pedwar yn llai o blismyn cymunedol.

Roedd y Swyddfa Gartref wedi pwysleisio y byddai gwasanaethau llinell flaen yr heddlu yn cael eu hamddiffyn.

Dywedodd yr arolygiaeth fod traean o'r gostyngiad eisoes wedi bod yn heddluoedd Cymru a Lloegr.

Cynnydd

Mae astudiaeth arall yr arolygiaeth am y cysylltiad rhwng niferoedd heddlu a throseddu yn awgrymu bod "tystiolaeth gymharol gref y byddai llai o heddlu'n effeithio ar droseddu, yn enwedig mewn perthynas ag eiddo a mathau eraill o droseddu caffaelgar."

Dywedodd yr astudiaeth y byddai gostyngiad o 10% yn nifer y plismyn yn arwain at gynnydd o 3% mewn troseddu.

O ddefnyddio ystadegau'r arolygiaeth, bydd gostyngiad o 10.4% yn nifer y plismyn yng Nghymru.

Fe fydd gostyngiad yn nifer Heddluoedd Gwent, Gogledd Cymru a De Cymru ond fe fydd cynnydd bach yn Heddlu Dyfed Powys.

Eisoes mae heddluoedd Cymru wedi mynegi pryderon am effaith toriadau Llywodraeth y DU ar droseddu a'r gwasanaeth i'r cyhoedd.

Mae ystadegau'r Swyddfa Gartref yn dangos bod 4.625 yn llai o blismyn yng Nghymru a Lloegr o'i gymharu â'r flwyddyn ddiwethaf.

Heddlu

Dyfed Powys

Gwent

Gogledd Cymru

De Cymru

Plismyn 2010 (2015)

1,195 (1,200)

1,437 (1,270)

1,590 (1,383)

3,148 (2,753)

Staff 2010 (2015)

720 (555)

810 (674)

921 (902)

1,810 (1,590)CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific