British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 21 Gorffennaf 2011, 05:53 GMT 06:53 UK
Annog ysgolion i gael 'cyfarfpar eira'

Arwydd ysgol
Mae'r cyngor yn annog ysgolion i fod yn barod ar gyfer y tywydd garw

Mae Cyngor Caerdydd yn gofyn i ysgolion a grwpiau cymunedol i brynu "cyfarpar eira" gwerth £1,600 ar gyfer tywydd oer y gaeaf.

Dydd Gwener yw'r dyddiad cau i benaethiaid ysgolion roi eu harchebion am y cyfarpar sy'n cynnwys dau fin halen graeanu a pheiriant arbennig.

Dywedodd un undeb athrawon nad oes gan ysgolion arian o'r fath i'w wario.

Yn ôl y cyngor fe fyddai'r cyfarpar yn helpu'r ysgolion a chymunedau mewn tywydd gwael tan fod cymorth ychwanegol yn cyrraedd.

Y llynedd gwelwyd y mis Rhagfyr oera' yng Nghaerdydd ers 100 mlynedd.

Hefyd fe wnaeth yr eira gwaetha ddisgyn yn y brifddinas er 1983 ac fe feirniadwyd ymateb y cyngor.

Ymateb cymysg

Bu'n rhaid cau degau o'r 130 ysgol y wrth i'r eira achosi trafferthion i drafnidiaeth a gwasanaethau ar draws y ddinas.

Erbyn wythnos gyntaf mis Ionawr dim ond y prif ffyrdd oedd yn cael eu graeanu yn y ddinas.

Fe wnaeth y cyngor gynnal adolygiad annibynnol i'w hymateb.

Roedd yr adolygiad yn argymell creu Cynllun Gweithredu Cynnal a Chadw Gaeaf sy'n cynnwys cynllun "cyfarpar gaeaf" ar gyfer ysgolion.

Ond mae'r syniad o gyfarpar ychwanegol wedi derbyn ymateb cymysg gydag Undeb y Prifathrawon yr NAHT Cymru yn dweud y bydd gan aelodau gur pen i ganfod lle i gadw'r offer am y rhan fwyaf o'r flwyddyn.

"Mae peiriannau bach i ledu'r graean yn syniad da ond am £1,600 yr un, mae'n annhebygol y bydd ein hysgolion yn gallu canfod unrhyw arian sbâr o'u cyllidebau cyfyng," meddai Anna Brychan, cyfarwyddwr NAHT Cymru.

"Fe fydd y mwyafrif o'n haelodau yn gwario cyfartaledd o £150 ar raean yn ystod y tywydd gwael ac oni bai bod 'na gynlluniau nad ydw i'n ymwybodol ohonyn nhw i wella amgylchiadau ariannol ysgolion Caerdydd cyn dydd Gwener dwi'n credu mai cadw at eu trefniadau arferol fydd yn rhaid."

Lle gwag

Mae'r syniad o ddarparu cyfarpar wedi cael ei gynnig i nifer o grwpiau cymunedol yn y ddinas, gan gynnwys meddygon teulu.

Dywedodd llefarydd ar ran Cymdeithas BMA Cymru, John Jenkins, bod 'na sawl peth yn codi o'r cynnig yma.

"Lle fyddai'r peiriannau yma yn cael eu cadw yn y feddygfa?

"Pwy fyddai'n talu amdanyn nhw ac a fydd £1,600 yn werth am arian.

"Mae bwced a rhaw yn llawer rhatach."

Eglurodd Cyngor Caerdydd bod yn rhaid cael y ceisiadau i law erbyn dydd Gwener o ganlyniad i'r gwyliau haf.

"Mae'r cynllun yn nodi sawl mesur ar gyfer gwella ymateb y cyngor a'r gymuned ar gyfer y dyfodol.

"Mae'r cyngor eisiau cynnig gwasanaeth cadarn all ymateb i unrhyw dywydd eithafol."HEFYD
Eira: Ail edrych ar eu polisi
17 Chwef 11 |  Newyddion
Cost o £1.2m wedi difrod i'r ffyrdd
17 Mai 11 |  Newyddion
Cynghorau yn barod am dywydd garw
25 Tach 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific