British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 30 Gorffennaf 2011, 15:55 GMT 16:55 UK
Sodlau'r enwogion yn siarad ac yn codi arian

Gwenllian Carr o'r Eisteddfod Genedlaethol, Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr, Jessica Evans o Achub y Plant yng Nghymru, Mererid Jones Llywydd Merched y Wawr ac Eurgain Haf o Achub y Plant Cymru
Gwenllian Carr o'r Eisteddfod Genedlaethol, Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr, Jessica Evans o Achub y Plant yng Nghymru, Mererid Jones Llywydd Merched y Wawr ac Eurgain Haf o Achub y Plant Cymru

Cafodd stondin Achub y Plant ar Faes yr Eisteddfod ei hagor gan Lywydd Merched y Wawr.

Mae'r stondin yn llawn sodlau uchel, 'sgidia hoelion mawr, sandalau strapiog, clocsiau a wellingtons.

Cydweithriad rhwng Merched y Wawr, yr Eisteddfod Genedlaethol ac Achub y Plant yw'r ymgyrch Sodlau'n Siarad sy'n ymgyrch arbennig i godi arian tuag at elusen Achub y Plant eleni.

Mae hefyd yn gyfle i bobl gael bod yn berchen ar bâr o esgidiau rhai o ferched enwoca Cymru.

Wedi'r holl waith casglu mae dros 3,000 o barau o esgidiau amrywiol i'w gweld a'u gwerthu ar stondin Achub y Plant am yr wythnos.

Mae dros 100 ohonyn nhw yn cael eu harddangos yn ystod yr wythnos yn Y Brif Fynedfa ac mewn catalog arbennig ym mhabell Achub y Plant a Merched Y Wawr.

Enwogion

Ymhlith yr enwau adnabyddus sydd wedi rhoi esgidiau tuag at yr elusen y mae Cerys Matthews, Alex Jones, Siân Lloyd, Angharad Mair, Heledd Cynwal, Caryl Parry Jones, Siân Thomas, Mererid Hopwood, Angharad Price a Bethan Gwanas.

Aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr ar hyd a lled Cymru sydd wedi bod yn casglu'r miloedd o esgidiau.

Maria Pride, Victoria Plunkett a Llinor ap Gwynedd
Maria Pride, Victoria Plunkett a Llinor ap Gwynedd

"Ers lansio'r ymgyrch yn gynharach eleni mae'r ymateb wedi bod yn anhygoel gyda merched enwog yn barod i gyfrannu eu hesgidiau, ac ambell i bâr gyda stori ddiddorol iawn y tu ôl iddyn nhw," meddai Cyfarwyddwr Cenedlaethol Merched y Wawr, Tegwen Morris.

"Mae'r gantores Cerys Matthews wedi rhoi'r esgidiau a wisgodd i recordio fideo 'Road Rage' a Llinor ap Gwynedd o Pobol y Cwm wedi rhoi esgidiau a wisgwyd hefyd gan ei chymeriad Gwyneth i briodi ynddyn nhw!

"Mae aelodau Merched y Wawr a Chlybiau Gwawr hefyd wedi bod wrthi'n ddiwyd yn casglu esgidiau ac roedd y swyddfa yn Aberystwyth dan ei sang, i gyd bron fel newydd neu mewn cyflwr ardderchog.

"I bob merch sy'n hoffi prynu esgidiau bydd Maes yr Eisteddfod eleni yn lleoliad gwych i chwilio am fargen gyda'r elw i gyd yn mynd tuag at helpu plant bregus o amgylch y byd."

Stori'r sgidiau

Mae'r ymgyrch hefyd yn rhan o ddathliadau'r Eisteddfod yn 150 oed eleni ac mae'r merched enwog ac aelodau'r cyhoedd wedi derbyn gwahoddiad i rannu eu hatgofion eisteddfodol dros y blynyddoedd.

"Rydym yn falch iawn i gydweithio gyda Merched y Wawr i godi ymwybyddiaeth o waith pwysig Achub y Plant a hefyd dathliadau'r Eisteddfod yn 150 yn ei ffurf bresennol," meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod.

Esgidiau Stondin Achub y Plant
Rhai o'r miloedd o barau esgidiau ar y Maes

"Mae'n bosib cael cip a rhoi cynnig am esgidiau'r merched enwog ar wefan yr Eisteddfod."

Petai esgidiau yn gallu siarad byddai pâr o dreiners arbennig iawn sydd wedi eu cynnig i'r ymgyrch gan y gyflwynwraig Lowri Morgan yn gallu siarad cyfrolau.

Yn gynharach eleni llwyddodd Lowri i goncro un o sialensiau anoddaf y blaned - marathon yr 6633 Ultra gan ddod y chweched person yn unig yn yr holl fyd i groesi'r llinell derfyn.

"Dyma'r treiners y bues i'n hyfforddi ynddyn nhw a hefyd rhedeg rhannau o'r ras," meddai.

"Mae pâr cyffredin o esgidiau rhedeg fel arfer yn para am tua 400 milltir ond mae'r rhain wedi fy nghludo dros bellter o 4,000 o filltiroedd ar draws tirwedd Cymru, Sweden a'r Arctig.

"Maen nhw wedi gweld pob emosiwn dan haul - o rwystredigaeth, i anobaith llwyr i'r llawenydd mwyaf - ac rwy wedi colli sawl gewyn a chwysu gwaed ynddyn nhw, yn llythrennol.

"Ond peidiwch â phoeni, rwy wedi eu golchi nhw ar gyfer eu gwerthu!

"Roeddwn i am gyfrannu'r trainers hyn i'r ymgyrch Sodlau'n Siarad fel y gall rhywun arall fod yn rhan o'u stori.

"Nid dim ond stori am ennill yw hi, mae'n stori am wthio ffiniau ac am ddyfalbarhad. Mae nifer o famau a babanod yng ngwledydd tlotaf y byd yn dyfalbarhau bob dydd, dim ond i gael digon o fwyd a dŵr glan i fyw arno.

"Rwy'n gobeithio y bydd yr arian y bydd y trainers yma yn ei godi yn helpu i sathru'r anghyfiawnder yma."

Ocsiwn

Gyda'r arian a fydd yn cael ei godi gan yr apêl Sodlau'n Siarad bydd Achub y Plant yn gallu atal miloedd o farwolaethau diangen ymhlith plant fel rhan o ymgyrch genedlaethol yr elusen 'Dim Un Plentyn Wedi'i Eni i Farw'.

Eisteddfodwyr yn chwilio am fargedn
Rhai o'r Eisteddfodwyr yn chwilio am esgidiau yn y Stondin

"Mae dros wyth miliwn o blant o dan bump oed yn marw yn ddiangen bob blwyddyn o achosion y gellir eu trin yn rhwydd ac yn rhad fel dolur rhydd, llid yr ysgyfaint a malaria," meddai Jessica Evans o Achub y Plant yng Nghymru.

"Gall £3 am bâr o esgidiau frechu tri phlentyn rhag yr afiechydon yma; gall pâr o esgidiau un o'r merched enwog sy'n gwerthu am £20 brynu blancedi cynnes i atal 10 o fabanod newydd-anedig rhag llid yr ysgyfaint.

"Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i Merched y Wawr a'u haelodau, yr Eisteddfod Genedlaethol a'r merched enwog am eu cefnogaeth anhygoel ac yn gobeithio y bydd y cynigion yn llifo rhwng nawr a'r Eisteddfod.

"Edrychwn ymlaen hefyd at weld haid o brynwyr esgidiau eiddgar yn heidio i'n stondin i chwilio am fargenion yn ystod wythnos yr Eisteddfod."

Fe fydd unrhyw esgidiau a fydd ar ôl yn cael eu gwerthu yn siopau'r elusen ar hyd a lled Cymru.

I roi cynnig am bâr o esgidiau ewch i wefan yr Eisteddfod neu wefan Merched y Wawr

Bydd y cynigion olaf yn cael eu derbyn am 2pm ddydd Iau Awst 4 gyda'r esgidiau yn mynd i'r cynnig uchaf yn yr arwerthiant yn y Babell Lên a fydd yn dechrau am 5pm ar y dydd Iau.
NEWYDDION

POBOL Y BRIFWYL

LLUNIAU

150 O DDATHLU

ARCHIF NEWYDDION
SAIN A FIDEO
GWEFANNAUArchwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific