British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Gorffennaf 2011, 07:03 GMT 08:03 UK
Mwy o gwynion am y post

Swyddfa ddidoli'r Post Brenhinol

Fe dalodd y Post Brenhinol fwy na £400,000 o iawndal oherwydd eitemau a gollwyd yng Nghymru'r llynedd yn ôl un corff sy'n siarad ar ran cwsmeriaid.

Dywedodd Llais Defnyddwyr Cymru bod nifer y cwynion gan gwsmeriaid hefyd wedi cynyddu mymryn yn ystod 2010-11.

Roedd y mwyafrif o'r cwynion yn ardal cod post CF, sef Caerdydd a rhan helaeth o gymoedd y de.

Mae'r Post Brenhinol wedi ymddiheuro, ond yn dweud mai canran fechan o gwsmeriaid a ddioddefodd.

Ond mynnodd LL.D.C. fod colli unrhyw eitemau yn "annerbyniol", gan ychwanegu bod nifer y cwynion ddaeth gan gwsmeriaid Cymru wedi codi i 50,000 - 500 yn uwch na'r flwyddyn flaenorol.

Anhapus

Gareth Price
Mae tua deg categori i gyd, ond yn y bôn pethau sy'n dangos nad yw cwsmeriaid yn hapus gyda'r gwasanaeth
Gareth Price

Llais Defnyddwyr Cymru

Roedd y corff yn cydnabod bod yr iawndal a dalwyd gan y Post Brenhinol wedi disgyn o £455,000 yn 2009-10 i £413,000 yn 2010-11.

Mae nifer y cwynion ym mhob ardal, a'r iawndal a dalwyd, i'w weld ar

Dywedodd Gareth Price, llefarydd ar ran Llais Defnyddwyr Cymru:

"Mae amrywiaeth o resymau am y cwynion - post wedi ei golli, pethau sydd wedi torri yn y post, pethau sydd ddim yn cael ei delifro'n gywir - mae tua deg categori i gyd, ond yn y bôn pethau sy'n dangos nad yw cwsmeriaid yn hapus gyda'r gwasanaeth."

Ychwanegodd Rebecca Thomas, arbenigwr polisi'r Post Brenhinol gyda LL.D.C.:

"Mae'r rhan fwyaf o'r post yn cael ei ddelifro'n ddiogel, ond pan mae pethau'n mynd ar goll neu eu dwyn, mae'n annerbyniol ac yn achosi niwed.

"Pan mae pobl yn danfon arian fe ddylid defnyddio Dosbarthiad Arbennig. Mae'n costio fwy ond yn fwy diogel.

"Mae'r Post Brenhinol wedi gwella dros y blynyddoedd diweddar, ond rhaid peidio bod yn hunanfodlon.

"Os oes post yn mynd ar goll, dylai pobl gwyno a gofyn am iawndal.

"Mae'n hanfodol bod y Post Brenhinol yn gwneud pethau'n iawn a chadw ymddiriedaeth cwsmeriaid a chadw'u busnes."

Ymddiheuro

Dywedodd llefarydd ar ran y Post Brenhinol bod 62 miliwn o eitemau yn cael eu dosbarthu bob dydd ar gyfartaledd trwy Brydain, ac mai canran fechan iawn o gwsmeriaid ond wedi gorfod mynegi pryderon gyda'r cwmni.

"Er hynny," meddai, "mae'r Post Brenhinol yn cymryd bob cwyn o ddifri ac yn gwneud pob ymdrech i ddatrys unrhyw broblemau er mwyn bodloni'n cwsmeriaid.

"Yng Nghymru, mae ein staff yn trin a thrafod bron 9 miliwn o eitemau bob dydd.

"Mae'r Post Brenhinol yn canolbwyntio ar ddarparu'r gwasanaeth gorau posib i gwsmeriaid, ac yn ymddiheuro i unrhyw un sydd wedi cael trafferthion."CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific