British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Gorffennaf 2011, 05:57 GMT 06:57 UK
Lladrad metel: £680,000 o golled

Bin sbwriel
Y gred yw bod y lladron yn ceisio manteisio ar brisiau uchel haearn sgrap

Mae awdurdodau lleol Cymru'n cyfri'r gost oherwydd cynnydd mewn lladrad metel yng Nghymru.

Ac mae BBC Cymru wedi cadarnhau bod hon yn broblem sydd wedi costio tua £680,000 i gynghorau lleol eleni.

Cafodd y manylion eu datgelu i BBC Cymru yn dilyn ceisiadau o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Mae swyddogion cynghorau yn honni bod y broblem yn cael effaith andwyol ar wasanaethau lleol eraill.

Ymhlith y cynghorau sydd wedi diodde' fwyaf eleni mae Cyngor Bro Morgannwg lle cafodd gwerth £80,000 o gebl copr ei ddwyn.

Hefyd bu rhaid i Gyngor Caerffili wario £70,000 i brynu biniau sbwriel newydd yn lle'r rhai gafodd eu dwyn.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi gwario dros £340,000 yn lle eitemau gafodd eu dwyn yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Biniau sbwriel

Mae lladrad metel wedi bod yn broblem gynyddol i'r heddlu yn y DU yn ystod y 18 mis diwethaf
Y Prif Arolygydd Glyn Fernquest

Dywedodd Nigel Wheeler, cyfarwyddwr gwasanaethau strydoedd y cyngor: "Fe gawsom alwad oedd yn dweud bod holl gaeadau draeniau'r A4119 o Glydach i Donyrefail wedi eu dwyn.

"Bu rhaid inni gau'r ffordd i sicrhau diogelwch gyrwyr.

"Dydyn ni ddim yn gallu cyflawni gwasanaethau am fod rhaid inni gael cyfarpar newydd yn lle'r eitemau gafodd eu dwyn."

Mae lladron yn dwyn metel am fod prisiau metel sgrap yn cynyddu.

Ychwanegodd Mr Wheeler mai'r tair prif eitem sy'n cael eu dwyn oedd cebl copr, caeadau draeniau a biniau sbwriel.

"Yr wythnos diwethaf cafodd caeadau draeniau gwerth £6,000 eu dwyn ond dim ond £200 neu £300 yw gwerth y sgrap," meddai.

Talodd Cyngor Caerffili fwy na £120,000 yn 2010-11 am gyfarpar yn lle'r un gafodd eu dwyn, gan gynnwys £70,000 am finiau metel a £50,000 am gaeadau draeniau.

Hefyd, mae Cyngor Abertawe wedi datgan eu bod nhw wedi dioddef lladrad caeadau draeniau gwerth £300,000 yn ystod y pedair blynedd diwethaf.

Targedu

Dywedodd y Prif Arolygydd Glyn Fernquest o Heddlu Gwent fod Ymgyrch 'Ignite' wedi targedu lladrad metel yng Ngwent er mis Ebrill eleni.

"Mae lladrad metel wedi bod yn broblem gynyddol i'r heddlu yn y DU yn ystod y 18 mis diwethaf.

"Mae atgyweirio difrod i reilffyrdd, ffyrdd ac is-orsafoedd ynni yn costio cannoedd o filoedd o bunnoedd ac yn achosi oedi ar y rheilffyrdd a thagfeydd traffig.

"Hefyd mae lladrad metel yn drosedd risg mawr am fod troseddwyr yn peryglu bywydau eu hunain wrth gyflawni'r troseddau hyn."

Nid awdurdodau lleol yn unig sydd ar eu colled oherwydd lladrad metel.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi datgan bod cynnydd o 325% o ran lladrad metel y llynedd.HEFYD
Dwyn metel o gledrau wedi treblu
10 Mai 11 |  Newyddion
Heddlu'n chwilio am ladron metel
11 Maw 11 |  Newyddion
Band pres: Dedfrydu pedwar
21 Ion 11 |  Newyddion
Lladron 'yn peryglu bywydau'
01 Rhag 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific