British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 19 Gorffennaf 2011, 06:26 GMT 07:26 UK
Hwb o £2.5m i dwristiaeth Ceredigion

Nant y Moch, Mynyddoedd Cambria
Mae Nant y Moch yn n o leoliadau'r buddsoddiad

Mae diwydiant twristiaeth yn y Canolbarth wedi cael hwb ar ôl i Lywodraeth Cymru gymeradwyo gwerth £1.3m gan Gyngor Ceredigion.

Ymysg y cynlluniau arfaethedig fydd yn cael eu gwireddu bydd hybu twristiaeth ceffylau'r sir, gwella cyfleusterau awyr agored, a hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy yng ngogledd Ceredigion.

Bydd yr arian hwn, o gael arian cyfatebol gan y sector preifat, yn golygu buddsoddiad o £2.5m yn y sector a gaiff ei dargedu i ysgogi twristiaeth â gwerth uwch yn y sir.

Caiff yr arian ei ddefnyddio ar gyfer 10 cynllun a enwyd yn 2010 drwy gyfrwng proses galwad agored a weinyddwyd gan Bartneriaeth Adfywio Ceredigion.

Mae ennill yr arian hwn i'r sir ar ôl proses faith yn newyddion gwych ...
Eurfyl Evans

Gyda'i gilydd bydd y cynlluniau'n helpu i sbarduno twristiaeth â gwerth uwch drwy ganolbwyntio ar bedair thema datblygu twristiaeth.

Nod y cyntaf o'r rhain yw sbarduno cynnyrch twristiaeth ceffylau'r Sir drwy wella llwybrau a marchnata'r chwaraeon ceffylau sydd eisoes yn mynd rhagddynt yn fwy effeithiol.

Adnewyddu

Caiff hwn ei gyflenwi'n rhannol gan Fenter Gymdeithasol newydd, Ceredrotian Cyf, ac yn rhannol gan isadran Cefn Gwlad Cyngor Sir Ceredigion.

Mae'r ail thema yn adnewyddu ac yn gwella'r cyfleusterau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau awyr agored.

Bydd hyn yn cynnwys gwaith gan Ymddiriedolaeth Treftadaeth Pumlumon i adnewyddu canolfan gweithgareddau awyr agored ym Mynyddoedd Cambria.

Bydd Gwyliau Mynyddoedd Cambria yn creu cyswllt ffisegol newydd â Llwybr Ystwyth, a chaiff y cyfleusterau ar lwybr atyniad Rheilffordd Cwm Rheidol eu gwella.

Mae'r drydedd thema yn datblygu tri o sefydliadau lletyau sy'n gysylltiedig â darpariaeth gweithgareddau awyr agored.

Lleolir y rhain ym Mhantyblawd, Tregaron, Gwersyll yr Urdd yn Llangrannog, a Fferm Denmark ym Metws Bledrws, ger Llanbed.

Mae'r bedwaredd thema yn targedu marchnata sy'n datblygu asedau amgylcheddol a diwylliannol y sir.

Tra bydd Gwasanaeth Twristiaeth y cyngor sir yn creu adnodd digidol sirol a fydd ar gael i'r cyhoedd ei ddefnyddio i hybu'r sir, bydd Eco Dyfi yn hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy ym Miosffer Dyfi.

Byddant hefyd yn darparu i fusnesau gyfle i ddefnyddio statws biosffer yr ardal fel cyfrwng marchnata ac yn creu cyfleoedd i gyd-farchnata'r ardal yn gyrchfan 'twristiaeth werdd'.

Dywedodd Cynghorydd Eurfyl Evans, Cadeirydd Partneriaeth Adfywio Ceredigion ac Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd a Thwristiaeth:

"Mae ennill yr arian hwn i'r sir ar ôl proses faith yn newyddion gwych ac mae'n benllanw llawer o waith caled gan y 10 sefydliad cyflenwi a thîm adfywio'r Cyngor.

"Hoffwn longyfarch pawb ac edrychaf ymlaen at weld canlyniadau'r buddsoddiad dros y tair blynedd nesaf."

Mae'r dyfarniad yn cyd-fynd â'r cyhoeddiadau a wnaed ym mis Mawrth 2011 pan gymeradwywyd yn y sir pum prosiect arall drwy'r Cynllun Datblygu Gwledig, sy'n werth cyfanswm o £4m bron mewn gwahanol feysydd o'r economi wledig.

Cyllidir y buddsoddiad hwn gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.
Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific