British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Llun, 18 Gorffennaf 2011, 06:08 GMT 07:08 UK
Pryderon am dyrbinau gwynt

Tyrbin gwynt
Fe fydd y cyfarfod nos Lun i drafod pryderon pobl lleol

Trafod pryderon am gynlluniau i godi dau dyrbin gwynt ger cartrefi y bydd pentrefwyr yn Nyffryn Conwy ddydd Llun.

Cyflwynodd y cwmni datblygu Bryn-y-Gwynt Cyf gynlluniau i Gyngor Conwy, ond does dim penderfyniad wedi ei wneud hyd yma.

Mae pentrefwyr yn ardal Llaneilian yn pryderu am y cynlluniau i godi'r tyrbinau yn Fferm Glyn, Bae Colwyn.

Maen nhw'n dweud y gallai'r cynlluniau gael effaith ar Ddyffryn Nant-y-Glyn.

Tir amaeth

Doedd dim modd cysylltu gyda'r datblygwr am sylw.

Mae Cyngor Cymuned Llaneilian a chynghorwyr lleol eisiau i'r cyngor sir gael mwy o wybodaeth cyn gwneud penderfyniad.

Cafodd cyfarfod o'r cyngor cymuned ei gynnal ddydd Gwener ac fe drafodwyd codi'r ddau dyrbin 225kW yn ogystal â'r adnoddau eraill ar dir fferm sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer magu anifeiliaid.

Dywedodd Chris Hughes, cynghorydd sir a oedd yn y cyfarfod, bod rhaid iddo aros yn ddiduedd fel aelod o'r pwyllgor cynllunio ond bod angen mwy o wybodaeth cyn gwneud penderfyniad.

Roedd yn derbyn bod gan bobl leol bryderon ar effaith y cynllun ar gefn gwlad yn ogystal ag uchder y tyrbinau.

Fe fydd y cyfarfod cyhoeddus yn Nhafarn y Llew Gwyn yn Llaneilian nos Lun am 7.30pm.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific