British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Gorffennaf 2011, 14:18 GMT 15:18 UK
'Angen newid' gwasanaethau mamolaeth

Ysbyty Glan Clwyd
Mae ymgyrch wedi bod i gadw gwasanaethau mamolaeth brys yn Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan

Mae angen newidiadau ar wasanaeth mamolaeth ysbytai gogledd Cymru, yn ôl adolygiad.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydd yn llunio ac ymgynghori ar restr o ddewisiadau, ond does dim penderfyniadau wedi eu gwneud hyd yma.

Mae pryderon wedi eu lleisio y gallai gwasanaethau mamolaeth gael eu torri yn Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor, Wrecsam er mwyn darparu unedau arbennig yn cael eu harwain gan fydwragedd.

Ychwanegodd y bwrdd iechyd y byddai gwasanaethau yn parhau mor lleol â phosib.

Cyfarfodydd

Lle mae'n bosib ac yn ddiogel i wneud hynny, fe fydd gwasanaethau ar gael mor lleol â phosib
Adolygiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Y bwrdd iechyd ei hun sydd wedi cynnal yr adolygiad i iechyd plant a mamolaeth, gan ddod i'r canlyniad bod rhaid newid y modd y mae'r gwasanaethau yn cael eu cynllunio a'u darparu newid.

Oni bai fod hynny'n digwydd, medd yr adroddiad, ni fyddai digon o nyrsys arbenigol, bydwragedd a meddygon yn cwrdd â safonau cenedlaethol.

Mae hefyd yn dweud fod angen gwneud mwy i helpu pobl i roi'r gorau i ysmygu, colli pwysau, gwella iechyd meddwl, lleihau'r nifer o feichiogrwydd digroeso a chynyddu faint o fabanod sy'n cael eu brechu.

Bydd cyfarfodydd gyda staff, cleifion a phobl eraill sydd â diddordeb yn cael eu cynnal i drafod newidiadau dros yr wythnosau nesaf.

Lleol

Mae'r adroddiad yn dweud: "Diogelwch cleifion yw prif flaenoriaeth y bwrdd iechyd.

"Mae gwella iechyd y boblogaeth a sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn ein cyllideb gyhoeddus hefyd yn bwysig.

"Lle mae'n bosib ac yn ddiogel i wneud hynny, fe fydd gwasanaethau ar gael mor lleol â phosib."

Cyhoeddodd y bwrdd ei gynlluniau ar gyfer adolygiad y llynedd.

Ar y pryd, dywedodd Dr Eamonn Jessup o Brestatyn y byddai toriadau mewn gwasanaethau yng Nglan Clwyd, Bodelwyddan, yn golygu y byddai mamau yn gorfod teithio am driniaethau brys ac y byddai rhai babanod yn marw o ganlyniad.

Mae ymgyrch ar-lein i gadw gwasanaethau brys yn yr uned yno wedi denu dros 18,000 o aelodau, ac mae grŵp arall yn galw gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Maelor, Wrecsam.HEFYD
Ailwampio: 'Babanod yn marw'
28 Tach 10 |  Newyddion
Cyfarfod 'yn erbyn toriadau'
22 Tach 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific