British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 15 Gorffennaf 2011, 08:05 GMT 09:05 UK
'62,000 o blant yn cael eu heffeithio gan esgeulustod'

Plant yn chwarae ar draeth
Amlinellwyd chwech o faterion gan elusen Gweithredu dros Blant

Mae bywydau 62,000 o blant yng Nghymru yn cael eu heffeithio gan esgeulustod ar hyn o bryd, yn ôl elusen.

Mewn adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi ddydd Gwener, mae elusen Gweithredu dros Blant yn dweud bod tlodi, camddefnyddio alcohol a sylweddau yn ffactorau sy'n gallu arwain at esgeulustod.

Dywed yr elusen fod problemau iechyd meddwl a'r anallu i sicrhau gwasanaethau cefnogi i deuluoedd yn ffactorau pwysig.

Mae'r effaith yn cynyddu'n ddramatig mewn teuluoedd agored i niwed sy'n ymdopi â nifer o broblemau iechyd a gofal cymdeithasol, meddai'r elusen.

Amlinellwyd chwech o faterion gan elusen Gweithredu dros Blant fel 'materion allweddol' wrth geisio deall esgeuluso plant.

Y chwe maes yw:

• Rôl tadau: dylid sicrhau bod gwasanaethau a chyngor ar gael yn ehangach er mwyn cynnig gwell cefnogaeth i berthnasoedd tadau â'u plant a'u teuluoedd.

• Targedu teuluoedd: Mae Dechrau'n Deg yng Nghymru wedi dangos gwerth ac angen ac mae eu hymrwymiad i ehangu eu gwaith i gyrraedd 36,000 o blant bob blwyddyn yn galonogol

• Iechyd y cyhoedd: Mae ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd wedi bod yn effeithiol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

• Safbwyntiau rhieni a gofalwyr: Mae'n rhaid annog rhieni a gofalwyr i geisio cymorth heb ofni ôl-effeithiau.

• Safbwyntiau plant: Mae'n rhaid gwneud mwy i ganfod ffyrdd o annog plant i ofyn am gymorth yn uniongyrchol.

• Deall graddfa'r esgeuluso: Mae'n rhaid i ni allu gweld graddfa'r esgeuluso yn rheolaidd - a'r ymateb ar y cyd iddo - er mwyn deall a yw'n gwella neu'n gwaethygu.

Dywedodd Barbara Street, Cyfarwyddwr Gweithredol y Gwasanaethau Plant yng Nghymru: "Mae'n anodd iawn meddwl bod 62,000 o blant wedi cael eu hesgeuluso yn 2011, ond dyna raddfa'r broblem yng Nghymru.

"Mae'r esgeuluso'n digwydd yn eang a does neb yn sylwi arno. Mae gennym ni broblemau clir i'w datrys. 'Dydi'r mater ddim yn gymhleth nac yn anodd.

"Rydym ni i gyd yn gyfrifol am y broblem ac mae'n rhaid i ni roi sylw iddi neu byddwn yn gweld llawer mwy o deuluoedd yn cael anawsterau a phlant yn cael eu hanwybyddu".HEFYD
Mwy o blant Cymru mewn tlodi
07 Gorff 11 |  Newyddion
Mwy o wyliau haf i ysgolion
09 Maw 11 |  Newyddion
Costau gofal plant yn parhau i godi
09 Chwef 11 |  Newyddion
Angen gofal plant fforddiadwy
17 Medi 10 |  Newyddion
Plant Cymru ar eu colled
29 Awst 10 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific