British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mercher, 13 Gorffennaf 2011, 06:36 GMT 07:36 UK
Tanau gwyllt: Pobl ifanc ar fai?

Dynion tn ar Bannau Brycheiniog
Bu rhaid i griwiau tn ddiffodd nifer o danau eithin yn ystod y gwanwyn

Mae pobl ifanc sydd wedi eu diflasu yn cael eu beio am ddechrau miloedd o danau eithin yn Ne Cymru yn ôl adroddiad sydd newydd ei gyhoeddi.

Mae'r adroddiad - Tanau gwyllt yng Nghymru - yn galw am fwy o gydweithredu rhwng gwasanaethau tân a chymunedau i newid agweddau pobl ifanc tuag at y broblem.

De Cymru yw'r ardal waethaf ym Mhrydain o ran tanau, ond mae nifer o bobl a holiwyd fel rhan o'r adroddiad yn honni nad oedd tanau yn broblem yno.

Yn ystod mis Ebrill a mis Mai eleni bu rhaid i griwiau tân ddiffodd nifer o danau eithin yng Nghymru a ddechreuwyd yn fwriadol.

Mae diffodd tanau a ddechreuwyd yn fwriadol yn costio miliynau o bunnoedd y flwyddyn ac yn peryglu bywydau pobl heb sôn am ddifrodi'r dirwedd.
Peter Clarke

Cafodd cyfres o danau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog eu galw'r rhai gwaethaf ers 30 mlynedd gan effeithio ar fywyd gwyllt ac adar oedd yn nythu.

Mae'r adroddiad 107 tudalen wedi ei ariannu gan y Comisiwn Coedwigaeth, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Diflasu

Fe'i hysgrifennwyd dros gyfnod o ddwy flynedd gan y gwyddonydd cymdeithasol, Matthew Jollands, Jake Morris ac Andy Moffat.

Mae'r adroddiad yn honni bod pobl yn dechrau tanau yn fwriadol am amryw reswm gan gynnwys eu bod nhw wedi eu diflasu ac oherwydd ffactorau economaidd a chymdeithasol.

Cafodd mwy na 1,000 o bobl o Dde Cymru eu holi ar gyfer yr adroddiad.

Roedd 65% ohonynt yn credu bod tanau gwyllt yn cael eu dechrau'n fwriadol, yn bennaf gan bobl ifanc, yn ôl yr adroddiad.

Mae'r adroddiad yn datgan fod 55,000 o danau glaswellt a thua 550 o danau o danau coedwig wedi eu cofnodi rhwng 2000 a 2008.

Mae'r adroddiad hefyd yn honni fod Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn gwario £7m y flwyddyn i ddiffodd tanau gwyllt.

Dywedodd Peter Clarke, dirprwy rheolwr De Cymru'r Comisiwn Coedwigaeth: "Mae diffodd tanau a ddechreuwyd yn fwriadol yn costio miliynau o bunnoedd y flwyddyn ac yn peryglu bywydau pobl heb sôn am ddifrodi'r dirwedd.

"Wrth geisio deall pam fod pobl yn dechrau tanau'n fwriadol gallwn gydweithio ag awdurdodau lleol, gwasanaethau tân ac achub, a grwpiau cymunedol i leihau nifer yr achosion o gynnau tanau yn fwriadol."

Mae'r adroddiad yn galw am fwy o gydweithrediad rhwng Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Yn ogystal, mae'r adroddiad yn datgan y dylid codi ymwybyddiaeth am danau gwyllt gan ffocysu mesurau i atal tanau mewn ardaloedd lle mae llawer o danau bwriadol yn digwydd.CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific