British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Mawrth, 12 Gorffennaf 2011, 13:27 GMT 14:27 UK
Adroddiad: 'Prinder gofal plant'

Plant yn chwarae ar draeth
Mae'r Ymddiriedolaeth Gofal Dydd yn galw ar gynghorau i amddiffyn cynlluniau chwarae dros wyliau'r haf

Er bod gofal plant dros y gwyliau ysgol yn rhatach yng Nghymru nag yng ngweddill y DU, mae'r ddarpariaeth yn brin i rai teuluoedd, yn ôl adroddiad newydd.

Dywedodd elusen yr Ymddiriedolaeth Gofal Dydd fod cynghorau Cymru wedi gwneud llai o doriadau i wasanaethau nag yn Lloegr na'r Alban.

Mae costau gofal plant yn ystod y gwyliau wedi cynyddu 2% yng Nghymru eleni i £81.98, o'i gymharu â £96.85 yn Lloegr a £89.79 yn yr Alban.

Ond dywedodd yr adroddiad nad yw tri chwarter cynghorau Cymru yn darparu digon o ofal i blant dros 12 oed.

Dyw dau o bob tri chyngor ddim yn darparu digon ar gyfer plant anabl chwaith, yn ôl yr adroddiad.

Mae'r ymddiriedolaeth yn galw ar awdurdodau lleol i amddiffyn cynlluniau chwarae dros wyliau'r haf a sicrhau bod 'na gymorth ariannol ar gael i deuluoedd ar incwm isel.

'Gwasanaethau hanfodol'

Mae'r adroddiad hefyd wedi dweud y dylai'r cynghorau gydweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod rhieni sy'n gweithio yn cael digon o ofal plant.

Yn ôl Anand Shukla, prif weithredwr dros dro'r Ymddiriedolaeth Gofal Dydd: "Mae'r rhain yn wasanaethau hanfodol i deuluoedd ar draws Cymru ac rydym ni'n gwybod hyn - heb y gwasanaethau yma, y bydd nifer o rieni'n gorfod rhoi'r gorau i weithio neu gymryd gwyliau heb dâl.

"Mae'r prinder gofal i blant anabl a rhai dros 12 oed yng Nghymru'n bryder penodol."

Dywedodd David Dallimore, cyfarwyddwr Ymgynghoriaeth Melyn - sy'n rhoi cefnogaeth i gynghorau gyda chyfrifoldebau gofal plant - fod 'na lai o ddarpariaeth yng Nghymru o'r cychwyn o'i gymharu â gweddill y DU.

"Llai na hanner yr awdurdodau lleol yng Nghymru sy'n darparu unrhyw fath o ofal plant dros yr haf," meddai.

'Talcen caled'

"Nid yr awdurdodau lleol sy' bennaf gyfrifol am ddarparu'r gofal plant - y sector preifat a gwirfoddol sy'n gwneud hynny'r rhan amlaf yng Nghymru.

"Rôl yr awdurdod lleol yw ceisio cydlynu hynny i rieni ac wedyn ceisio sicrhau bod y ddarpariaeth yn datblygu.

"Ond 'dan ni'n dal i weld, wrth siarad gyda rhieni, fod cael gofal plant yn ystod y gwyliau'n dalcen caled mewn rhai ardaloedd."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu bod wedi yn ymroddedig i sicrhau bod rhieni'n cael digon o gefnogaeth a gwasanaethau.

"Rydym wedi gosod polisi clir ar gyfer gofal plant yng Nghymru a byddwn yn parhau i gefnogi datblygu gwasanaethau fforddiadwy."HEFYD
Mwy o wyliau haf i ysgolion
09 Maw 11 |  Newyddion
Costau gofal plant yn parhau i godi
09 Chwef 11 |  Newyddion
Angen gofal plant fforddiadwy
17 Medi 10 |  Newyddion
Plant Cymru ar eu colled
29 Awst 10 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific