British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Sadwrn, 9 Gorffennaf 2011, 10:30 GMT 11:30 UK
Carthion yn achosi problem

Llyn Padarn, Llun: Erwlas drwy Flickr
Bu'r llyn ar gau i'r cyhoedd yn 2009

Carthion ydi'r prif reswm dros ddŵr o ansawdd gwael yn Llyn Padarn ger Llanberis, yn ôl adroddiad gan Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru.

Dywedodd yr asiantaeth mai rhan o'r broblem oedd cynllun gorlifo sy'n diogelu tai mewn cyfnod o stormydd.

Mae'r cynllun gorlifo yn golygu y gall carthion gyrraedd y llyn ar adegau.

Yn ôl yr asiantaeth, mae'r sefyllfa wedi gwella ers i waith gael ei wneud ar safle trin carthion yn Llanberis ond mae angen gwneud mwy.

Yn 2009 bu'n rhaid gwahardd y cyhoedd rhag defnyddio'r llyn oherwydd algae gwenwynig.

Uwchraddio

Dywedodd Dŵr Cymru eu bod am uwchraddio system trin dŵr gerllaw.

Mewn datganiad dywedodd Dŵr Cymru: "Rydym yn ymchwilio i opsiynau i geisio datrys y broblem yn yr hir dymor.

"Mae'r rhain yn cynnwys uwchraddio'r system trin dŵr, a'r posibilrwydd o drin dŵr gwastraff ar safle arall. "

Dywedodd yr adroddiad y dylai Dŵr Cymru leihau'r dŵr sy'n cael ei ryddhau i'r llyn a llunio strategaeth hirdymor i wella'r system garthffosiaeth leol

Ddydd Gwener cafodd cynnwys yr adroddiad ei ystyried gan Fforwm Llyn Padarn.

Mae'r Fforwm yn cynnwys swyddogion m Dŵr Cymru, Asiantaeth Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Gwynedd.

Dywedodd AC Arfon, Alun Ffred Jones: "Mae Llyn Padarn yn bwysig i'r amgylchedd lleol ond rhaid cofio hefyd ei fod yn bwysig o ran cynhaliaeth nifer o bobl leol.

"Dyna pam ei bod hi'n bwysig ein bod yn cydweithio er mwyn sicrhau fod safon y dŵr yn gwella."

Gwelliannau

Clywodd y Fforwm fod gwelliannau wedi bod i safle carthffosiaeth Llanberis yn Hydref 2009 a bod yna lai o faetholion yn cyrraedd y llyn.

Yn y gorffennol bu'n rhaid cau'r llyn oherwydd algae gwenwynig sy'n cael ei achosi'n rhannol gan faetholion

Dywedodd David Edwell o'r Asiantaeth Amgylchedd nad oedd sicrwydd na fyddai'r algae yn dychwelyd yr haf hwn.

"Does neb eisiau i'r sefyllfa godi eto," meddai.

"Ond mae'r wyddoniaeth tu cefn i'r broblem yn gymhleth ac mae patrwm tywydd eleni yn debyg i 2009, felly mae'n bwysig ein bod ar ein gwyliadwriaeth."HEFYD
Llyn: Rhybudd am algae
31 Mai 09 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific