British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Gwener, 8 Gorffennaf 2011, 16:22 GMT 17:22 UK
Lynette White: Yr heddlu yn holi'n ymosodol

Lynette White
Cafodd Lynette White ei thrywanu dros 50 gwaith yn ei fflat

Mae llys wedi clywed bod yr heddlu wedi rhoi pwysau ar ddynion oedd yn cael eu holi yn ystod yr ymchwiliad gwreiddiol i lofruddiaeth Lynette White.

Cafodd Ms White ei llofruddio mewn fflat uwchben siop fetio yn ardal dociau Caerdydd ar Chwefror 14, 1988.

Mae wyth o gyn-blismyn yn gwadu cyhuddiadau o wyrdroi cwrs cyfiawnder ac mae dau berson arall oedd yn gweithio i'r heddlu ac un o'r cyn-blismyn yn gwadu dau gyhuddiad o ddweud celwydd ar lw.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod ditectifs yn "ymosodol" wrth holi dynion yr oedd eu tystiolaeth yn rhan allweddol o alibi Yusef Abdullahi, un o'r tri gafodd eu carcharu am y llofruddiaeth.

Ond cafodd Mr Abdullahi, sydd bellach wedi marw, a Stephen Miller a Tony Paris eu rhyddhau yn ddi-euog ar ôl achos apêl.

CYHUDDIADAU
GRAHAM MOUNCHER (Cyn-brif arolygydd wedi ymddeol)
THOMAS PAGE (Cyn-brif arolygydd wedi ymddeol)
RICHARD POWELL (Cyn Uwch-arolygydd wedi ymddeol)
JOHN SEAFORD (Cyn-Dditectif Cwnstabl wedi ymddeol)
MICHAEL DANIELS (Cyn-Dditectif Cwnstabl wedi ymddeol)
PETER GREENWOOD (Cyn-Dditectif Cwnstal wedi ymddeol)
PAUL JENNINGS (Cyn-Dditectif Cwnstabl wedi ymddeol)
PAUL STEPHEN (Cyn-Sargant wedi ymddeol)
Yr uchod yn gwadu cyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder. Mae Mr Mouncher hefyd yn gwadu dau gyhuddiad o ddweud celwydd ar lw.
VIOLET PERRIAM a IAN MASSEY yn gwadu dau gyhuddiad o ddweud celwydd ar lw.

Yn 2003 fe blediodd Jeffrey Gafoor, un o gwsmeriaid Ms White, yn euog i gyhuddiad o'i llofruddio.

Dywedodd yr erlynydd, Nicholas Dean QC, wrth y llys ddydd Gwener fod plismyn wedi "tanseilio" yr alibi ar gyfer Mr Abdullahi.

Roedd John Hulse wedi cadarnhau fod Mr Abdullahi yn gweithio ar long y Coral Sea oedd yn Nociau'r Barri.

Doedd hynny ddim yn cefnogi achos yr erlyniad.

Fe arweiniodd y Ditectif Arolygydd Graham Mouncher dîm o blismyn oedd yn dweud pa mor "annymunol" oedd Mr Abdullahi.

Fe ofynwyd i Mr Hulse edrych ar luniau ac roedd y llun cynta yn un erchyll o anafiadau Ms White.

Erbyn diwedd y cyfweliad roedd Mr Hulse wedi gwneud datganiad yn dweud ei fod "yn gwbl bositif" nad oedd Mr Abdullahi wedi gweithio yn barhaol y noson dan sylw.

"Fel yr oedden nhw wedi bwriadu roedd Mr Mouncher a'r plismyn eraill wedi llwyddo i gryfhau achos yr erlyniad," meddai Mr Dean.

"Ond ni chyflawnwyd hynny drwy gael unrhyw dystiolaeth ..."

Alibi

Dywedodd Mr Dean fod Peter McCarthy wedi cynnig alibi ar gyfer Mr Abdullahi drwy ddweud eu bod wedi bod yn gweithio ar y llong yr un pryd.

Clywodd y llys fod yr heddlu wedi gofyn i Mr McCarthy fynd i Orsaf Heddlu Trebiwt ar Ragyfr 8, 1988, ddiwrnod ar ôl i Mr Abdullahi gael ei arestio.

Jeffrey Gafoor
Cafodd Jeffrey Gafoor ei garcharu am oes ar l pledio'n euog i'r llofruddiaeth yn 2003

Cafodd ei holi gan y Cwnstabl Thomas Page geisiodd ei berswadio fod ei dystiolaeth yn anghywir.

Roedd Mr McCarthy yn glynu at ei dystiolaeth ond hanner ffordd drwy'r cyfweliad fe gafodd y cwnstabl alwad ffôn.

"Yna ar ôl yr alwad ffôn fe ddywedodd y cwnstabl wrth Mr McCarthy fod Mr Abdullahi newydd gyfadde iddo lofruddio Lynette White."

Ond chafodd Mr Abdullahi ddim ei holi tan yn ddiweddarach yr un diwrnod a dywedodd na laddodd Ms White a'i fod wedi bod yn gweithio ar long y Coral Sea.

"Ni lwyddodd ymdrechion y cwnstabl," ychwanegodd Mr Dean.

Gwadu

Pan gafodd Mr Page ei arestio ar gyhuddiad o wyrdroi cwrs cyfiawnder, fe gadarnhaodd amser y cyfweliad ond gwadodd "yn bendant" na roddodd Mr McCarthy o dan bwysau na dweud wrtho fod ei dystiolaeth yn anghywir.

Dywedodd Mr Dean fod Mr McCarthy wedi cael ei holi eto yn yr un orsaf heddlu a bod ditectif "yn ymosodol, yn gweiddi arno ac yn awgrymu ei fod yn gwybod mwy nag yr oedd yn ei ddweud".

Mae pedwar o gyn-blismyn eraill wedi eu cyhuddo o wyrdroi cwrs cyfiawnder ac fe fyddan nhw gerbron llys y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu eu bod yn credu mai'r achos cyfredol oedd y mwya o'i fath yn erbyn plismyn yn hanes cyfreithiol Prydain.

Mae'r achos, a allai bara am chwe mis, yn parhau.HEFYD
Llys: Heddlu wedi 'bwlio' tystion
07 Gorff 11 |  Newyddion
'Wyth wedi ffugio tystiolaeth'
06 Gorff 11 |  Newyddion
Llys Apl: Iawndal yn 'rhy isel'
19 Meh 09 |  Newyddion
Lynette White - Y Cefndir
19 Rhag 08 |  Newyddion

CYSYLLTIADAU RHYNGRWYD:
Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific