British Broadcasting Corporation

Safleoedd Eraill BBC

Newyddion Mewn Ieithoedd Erail

Diweddarwyd: Dydd Iau, 7 Gorffennaf 2011, 18:15 GMT 19:15 UK
Yn euog o gamymddwyn proffesiynol

Julian Michael Swan
Roedd Julian Swan wedi gwadu honiadau o gamymddwyn

Mae gweithiwr cymdeithasol wedi ei wahardd rhag gweithio o fewn y proffesiwn eto, ar ôl i bwyllgor ymddygiad Cyngor Gofal Cymru ei gael yn euog o gamymddwyn proffesiynol.

Methodd Julian Swan â rhybuddio teulu ym Mro Morgannwg am y risg oedd ynghlwm â llanc oedd yn eu gofal, clywodd y gwrandawiad disgyblu.

Aeth y llanc ymlaen i gam-drin dau o blant y teulu yn rhywiol.

Mae Mr Swan yn dweud ei fod yn edifar am yr hyn ddigwyddodd.

Roedd pwyllgor disgyblu Cyngor Gofal Cymru wedi penderfynu bod pedwar cyhuddiad yn erbyn Julian Swan wedi eu profi.

Fe wnaeth y pwyllgor benderfynu bod hyn yn gyfystyr â chamymddwyn.

Amhriodol

Mae'r achos yn dyddio nôl i 2008 pan gafodd llanc 19 oed oedd ar fin gadael y system gofal gael ei osod dan ofal teulu maeth yn y sir.

Ni chafodd y teulu rybudd am hanes y llanc o ymddygiad rhywiol amhriodol.

Fe gymerwyd y llanc i gartre'r teulu, ac aeth ymlaen i gyflawni ymosodiadau rhywiol difrifol ar ddau blentyn ifanc yn y cartref.

Ymddiheuro

Cafodd y llanc ei garcharu am gyfnod amhenodol yn ddiweddarach, ac fe wnaeth y cyngor sir ymddiheuro i'r teulu.

Ddydd Iau, penderfynodd y gwrandawiad disgyblu nad oedd Mr Swan wedi darllen ffeiliau'r achos yn ddigon trylwyr, ac nad oedd wedi paratoi cronoleg briodol.

Methodd hefyd â chynnal ymchwiliad digonol ym mis Tachwedd 2007 yn dilyn honiad fod y llanc wedi cyffwrdd menyw mewn hostel mewn modd amhriodol.

Penderfynwyd hefyd nad oedd Mr Swan, ym mis Tachwedd 2008, wedi gwneud asesiad risg priodol mewn perthynas â lleoli'r llanc, ac nad oedd wedi hysbysu'r gofalwyr am y risg o'i gael yn eu gofal.

'Bwch dihangol'

Roedd Mr Swan wedi gwadu'r cyhuddiadau o gamymddwyn, gan honni ei fod yn fwch dihangol.

Dywedodd wrth y gwrandawiad y byddai wedi ymddwyn yn wahanol o edrych yn ôl, ond ei fod wedi gweithredu yn ddidwyll.

Un o'r prif faterion gafodd ei ystyried yn y gwrandawiad oedd ai gwaith Mr Swan oedd hi i edrych ar ffeiliau hanesyddol yr achos neu, fel yr oedd yntau wedi tybio, y gallai gymryd gair ei gydweithiwr oedd wedi trosglwyddo'r achos iddo.

Honnodd mai dyna wnaeth, ac o ganlyniad roedd adroddiad beirniadol am y llanc o 2002 heb gael ei weld.

Dywedodd Mr Swan: "Dydw i ddim yn ceisio lleihau fy nghyfrifoldeb, ond mae cyfrifoldeb ar y cyd yn fan hyn.

"Rwyf wedi cael fy ngwneud yn fwch dihangol gan Gyngor Bro Morgannwg."HEFYD
Cam-drin: 'Methiannau systemig'
20 Mai 09 |  Newyddion
Cam-drin plant: Beirniadu cyngor
18 Mai 09 |  Newyddion
Cam-drin plant: Rhybudd tad
17 Maw 09 |  Newyddion
Ymchwiliad ar ôl cam-drin plant
03 Maw 09 |  Newyddion


Archwilio'r BBC

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr persennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.
Americas Africa Europe Middle East South Asia Asia Pacific